iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:6.8317
  • بالاترین قیمت روز:6.8968
  • پایین ترین قیمت روز:6.8246
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.8622
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۸:۳۸
  • نرخ روز گذشته:6.8615
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0298

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8317 ریال13:58:38
6.8308 ریال13:57:34
6.8968 ریال13:56:48
6.8308 ریال13:55:41
6.8308 ریال13:55:39
6.8294 ریال13:51:42
6.8281 ریال13:50:57
6.8281 ریال13:50:48
6.8968 ریال13:49:47
6.8307 ریال13:46:40
6.8312 ریال13:43:36
6.8968 ریال13:42:47
6.8324 ریال13:40:41
6.8324 ریال13:40:40
6.8316 ریال13:37:35
6.8326 ریال13:36:39
6.8968 ریال13:35:59
6.8968 ریال13:35:55
6.8326 ریال13:31:37
6.8322 ریال13:29:36
6.8968 ریال13:28:45
6.8316 ریال13:25:37
6.8316 ریال13:25:36
6.8334 ریال13:22:32
6.8968 ریال13:21:47
6.8323 ریال13:19:33
6.8332 ریال13:16:34
6.8331 ریال13:15:43
6.8331 ریال13:15:36
6.8968 ریال13:14:44
6.8331 ریال13:13:29
6.8311 ریال13:10:44
6.8311 ریال13:10:42
6.8336 ریال13:08:33
6.8968 ریال13:07:45
6.8335 ریال13:04:30
6.8333 ریال13:01:36
6.8968 ریال13:01:10
6.8968 ریال13:01:08
6.8315 ریال12:58:29
6.8305 ریال12:57:29
6.8968 ریال12:56:40
6.8305 ریال12:55:31
6.8305 ریال12:55:31
6.8297 ریال12:52:28
6.8318 ریال12:50:39
6.8318 ریال12:50:35
6.8968 ریال12:49:39
6.8318 ریال12:48:32
6.8302 ریال12:46:29
6.8287 ریال12:43:31
6.8968 ریال12:42:36
6.8304 ریال12:40:31
6.8304 ریال12:40:30
6.8283 ریال12:37:29
6.8248 ریال12:36:28
6.8968 ریال12:35:37
6.8968 ریال12:35:37
6.8248 ریال12:34:29
6.8246 ریال12:31:30
6.8256 ریال12:29:32
6.8968 ریال12:28:38
6.8259 ریال12:25:29
6.8259 ریال12:25:29
6.8261 ریال12:22:09
6.8968 ریال12:21:18
6.826 ریال12:16:07
6.8275 ریال12:15:11
6.8275 ریال12:15:10
6.8968 ریال12:14:17
6.8275 ریال12:13:08
6.8265 ریال12:10:07
6.8265 ریال12:10:07
6.8278 ریال12:08:05
6.8968 ریال12:07:14
6.8278 ریال12:04:05
6.8303 ریال12:01:05
6.8968 ریال12:00:23
6.8968 ریال12:00:21
6.832 ریال11:58:04
6.8351 ریال11:57:05
6.8968 ریال11:56:14
6.8351 ریال11:55:05
6.8351 ریال11:55:04
6.8335 ریال11:52:04
6.8334 ریال11:50:05
6.8968 ریال11:49:13
6.8347 ریال11:46:05
6.8342 ریال11:43:05
6.8968 ریال11:42:13
6.8341 ریال11:40:05
6.8341 ریال11:40:05
6.8389 ریال11:37:05
6.8422 ریال11:36:05
6.8968 ریال11:35:15
6.8968 ریال11:35:15
6.8422 ریال11:34:05
6.8403 ریال11:31:05
6.8426 ریال11:29:04
6.8968 ریال11:28:14
6.8438 ریال11:25:05
6.8438 ریال11:25:04
6.8452 ریال11:22:05
6.8968 ریال11:21:14
6.8459 ریال11:19:05
6.8454 ریال11:16:04
6.8452 ریال11:15:05
6.8452 ریال11:15:04
6.8968 ریال11:14:12
6.8452 ریال11:13:04
6.8461 ریال11:10:05
6.8461 ریال11:10:04
6.8447 ریال11:08:05
6.8968 ریال11:07:13
6.8448 ریال11:04:05
6.8447 ریال11:01:06
6.8968 ریال11:00:20
6.8968 ریال11:00:19
6.8445 ریال10:58:04
6.8448 ریال10:57:05
6.8968 ریال10:56:13
6.8448 ریال10:54:09
6.8438 ریال10:52:05
6.8448 ریال10:50:05
6.8448 ریال10:50:04
6.8968 ریال10:49:14
6.8434 ریال10:46:04
6.8448 ریال10:43:04
6.8968 ریال10:42:13
6.8442 ریال10:40:05
6.8442 ریال10:40:05
6.8458 ریال10:37:03
6.847 ریال10:36:05
6.8968 ریال10:35:13
6.8968 ریال10:35:13
6.847 ریال10:34:04
6.8478 ریال10:31:04
6.846 ریال10:29:04
6.8968 ریال10:28:13
6.8448 ریال10:25:05
6.8448 ریال10:25:04
6.8437 ریال10:22:04
6.8968 ریال10:21:13
6.8448 ریال10:19:03
6.8444 ریال10:16:04
6.8462 ریال10:15:05
6.8462 ریال10:15:04
6.8968 ریال10:14:12
6.8462 ریال10:13:04
6.8454 ریال10:10:09
6.8454 ریال10:10:09
6.8471 ریال10:08:04
6.8968 ریال10:07:13
6.848 ریال10:04:04
6.8486 ریال10:01:05
6.8968 ریال10:00:22
6.8968 ریال10:00:14
6.8485 ریال9:58:04
6.8503 ریال9:57:05
6.8968 ریال9:56:12
6.8503 ریال9:52:04
6.8504 ریال9:50:04
6.8504 ریال9:50:04
6.8968 ریال9:49:13
6.8501 ریال9:43:04
6.8968 ریال9:42:12
6.85 ریال9:40:05
6.85 ریال9:40:04
6.8499 ریال9:37:04
6.8504 ریال9:36:04
6.8968 ریال9:35:13
6.8968 ریال9:35:13
6.8504 ریال9:31:05
6.8498 ریال9:29:05
6.8968 ریال9:28:12
6.8478 ریال9:25:05
6.8478 ریال9:25:04
6.8484 ریال9:22:04
6.8968 ریال9:21:14
6.8471 ریال9:19:04
6.8459 ریال9:16:04
6.8499 ریال9:15:04
6.8499 ریال9:15:04
6.8968 ریال9:14:13
6.8499 ریال9:13:04
6.8496 ریال9:10:04
6.8497 ریال9:08:04
6.8968 ریال9:07:12
6.8497 ریال9:04:04
6.8499 ریال9:01:05
6.8968 ریال9:00:20
6.8968 ریال9:00:18
6.8503 ریال8:58:04
6.8509 ریال8:57:04
6.8968 ریال8:56:13
6.8509 ریال8:55:04
6.8509 ریال8:55:04
6.8487 ریال8:52:04
6.8491 ریال8:50:05
6.8491 ریال8:50:04
6.8968 ریال8:49:13
6.849 ریال8:46:04
6.8484 ریال8:43:04
6.8968 ریال8:42:13
6.8475 ریال8:40:04
6.8475 ریال8:40:03
6.847 ریال8:37:04
6.8479 ریال8:36:04
6.8968 ریال8:35:14
6.8968 ریال8:35:13
6.8479 ریال8:33:09
6.8474 ریال8:31:04
6.8469 ریال8:29:04
6.8968 ریال8:28:12
6.8491 ریال8:25:04
6.8491 ریال8:25:03
6.8505 ریال8:22:05
6.8968 ریال8:21:13
6.8504 ریال8:19:04
6.8507 ریال8:16:04
6.8509 ریال8:15:04
6.8509 ریال8:15:04
6.8968 ریال8:14:13
6.8509 ریال8:08:04
6.8968 ریال8:07:12
6.8515 ریال8:04:04
6.8514 ریال8:01:04
6.8968 ریال8:00:14
6.8514 ریال7:58:04
6.8518 ریال7:57:04
6.8968 ریال7:56:12
6.8518 ریال7:55:05
6.8518 ریال7:55:04
6.8515 ریال7:52:03
6.8518 ریال7:50:04
6.8968 ریال7:49:12
6.8521 ریال7:46:04
6.8528 ریال7:43:04
6.8968 ریال7:42:13
6.8527 ریال7:37:04
6.8521 ریال7:36:04
6.8968 ریال7:35:14
6.8968 ریال7:35:13
6.8521 ریال7:34:04
6.8515 ریال7:31:05
6.8517 ریال7:29:04
6.8968 ریال7:28:12
6.8519 ریال7:22:34
6.8968 ریال7:21:48
6.852 ریال7:19:04
6.8512 ریال7:16:04
6.8508 ریال7:15:05
6.8508 ریال7:15:05
6.8968 ریال7:14:14
6.8508 ریال7:13:04
6.8506 ریال7:10:05
6.8506 ریال7:10:04
6.8507 ریال7:08:04
6.8968 ریال7:07:13
6.8512 ریال7:01:06
6.8968 ریال7:00:27
6.8968 ریال7:00:20
6.8517 ریال6:58:04
6.851 ریال6:57:05
6.8968 ریال6:56:14
6.851 ریال6:55:04
6.851 ریال6:55:04
6.8497 ریال6:52:04
6.8501 ریال6:50:04
6.8968 ریال6:49:13
6.8499 ریال6:46:04
6.8502 ریال6:43:04
6.8968 ریال6:42:14
6.8497 ریال6:37:04
6.8496 ریال6:36:05
6.8968 ریال6:35:15
6.8968 ریال6:35:14
6.8496 ریال6:34:05
6.8483 ریال6:31:05
6.8478 ریال6:29:04
6.8968 ریال6:28:13
6.8478 ریال6:25:05
6.8478 ریال6:25:04
6.847 ریال6:22:05
6.8968 ریال6:21:17
6.847 ریال6:19:05
6.848 ریال6:16:05
6.8488 ریال6:15:05
6.8488 ریال6:15:05
6.8968 ریال6:14:15
6.8488 ریال6:13:05
6.8496 ریال6:10:05
6.8496 ریال6:10:05
6.8508 ریال6:08:05
6.8968 ریال6:07:14
6.8507 ریال6:04:05
6.8501 ریال6:01:10
6.8968 ریال6:00:23
6.8968 ریال6:00:23
6.8501 ریال5:58:04
6.8514 ریال5:57:04
6.8968 ریال5:56:14
6.8514 ریال5:55:05
6.8514 ریال5:55:04
6.8525 ریال5:52:04
6.8526 ریال5:50:07
6.8526 ریال5:50:07
6.8968 ریال5:49:16
6.8526 ریال5:46:05
6.8522 ریال5:43:04
6.8968 ریال5:42:14
6.8512 ریال5:40:06
6.8512 ریال5:40:05
6.8533 ریال5:37:05
6.8534 ریال5:36:05
6.8968 ریال5:35:14
6.8968 ریال5:35:14
6.8534 ریال5:34:04
6.8543 ریال5:31:06
6.854 ریال5:29:05
6.8968 ریال5:28:13
6.8553 ریال5:25:05
6.8553 ریال5:25:04
6.8554 ریال5:22:04
6.8968 ریال5:21:15
6.8562 ریال5:19:04
6.8554 ریال5:16:05
6.8548 ریال5:15:05
6.8548 ریال5:15:04
6.8968 ریال5:14:14
6.8548 ریال5:13:04
6.8551 ریال5:10:05
6.8551 ریال5:10:04
6.8555 ریال5:08:04
6.8968 ریال5:07:12
6.8566 ریال5:04:04
6.8575 ریال5:01:06
6.8968 ریال5:00:21
6.8968 ریال5:00:19
6.8574 ریال4:58:04
6.8569 ریال4:57:05
6.8968 ریال4:56:13
6.8569 ریال4:55:04
6.8569 ریال4:55:03
6.8571 ریال4:52:04
6.8574 ریال4:50:05
6.8574 ریال4:50:04
6.8968 ریال4:49:13
6.8563 ریال4:46:05
6.8572 ریال4:43:04
6.8968 ریال4:42:13
6.8562 ریال4:40:05
6.8562 ریال4:40:04
6.856 ریال4:37:04
6.8559 ریال4:36:05
6.8968 ریال4:35:16
6.8968 ریال4:35:15
6.8559 ریال4:34:04
6.8562 ریال4:31:04
6.8553 ریال4:29:04
6.8968 ریال4:28:12
6.8539 ریال4:25:04
6.8539 ریال4:25:04
6.8532 ریال4:22:05
6.8968 ریال4:21:15
6.8547 ریال4:19:04
6.8543 ریال4:16:04
6.8549 ریال4:15:03
6.8968 ریال4:14:13
6.8549 ریال4:13:04
6.8548 ریال4:10:03
6.8534 ریال4:08:04
6.8968 ریال4:07:13
6.853 ریال4:04:04
6.8538 ریال4:01:05
6.8968 ریال4:00:20
6.8968 ریال4:00:19
6.8534 ریال3:58:04
6.8524 ریال3:57:04
6.8968 ریال3:56:14
6.8524 ریال3:55:04
6.8524 ریال3:55:04
6.8532 ریال3:52:04
6.854 ریال3:50:06
6.854 ریال3:50:05
6.8968 ریال3:49:13
6.853 ریال3:46:04
6.8504 ریال3:43:04
6.8968 ریال3:42:12
6.8508 ریال3:40:05
6.8508 ریال3:40:05
6.8558 ریال3:37:04
6.8586 ریال3:36:04
6.8968 ریال3:35:16
6.8968 ریال3:35:14
6.8586 ریال3:34:05
6.8631 ریال3:31:05
6.8642 ریال3:29:04
6.8968 ریال3:28:13
6.8644 ریال3:25:05
6.8644 ریال3:25:04
6.8656 ریال3:22:04
6.8968 ریال3:21:14
6.8664 ریال3:19:04
6.865 ریال3:16:04
6.8654 ریال3:15:05
6.8654 ریال3:15:05
6.8968 ریال3:14:13
6.8654 ریال3:13:04
6.8656 ریال3:10:05
6.8656 ریال3:10:04
6.8659 ریال3:08:04
6.8968 ریال3:07:13
6.8659 ریال3:04:04
6.8657 ریال3:01:06
6.8968 ریال3:00:20
6.8968 ریال3:00:19
6.8658 ریال2:58:04
6.8661 ریال2:57:05
6.8968 ریال2:56:14
6.8661 ریال2:55:03
6.8665 ریال2:52:04
6.8662 ریال2:50:05
6.8662 ریال2:50:05
6.8968 ریال2:49:12
6.8665 ریال2:43:04
6.8968 ریال2:42:13
6.8648 ریال2:40:05
6.8648 ریال2:40:05
6.8658 ریال2:37:04
6.8655 ریال2:36:05
6.8968 ریال2:35:15
6.8968 ریال2:35:14
6.8655 ریال2:34:05
6.8648 ریال2:31:04
6.8647 ریال2:29:04
6.8968 ریال2:28:13
6.8645 ریال2:22:04
6.8968 ریال2:21:14
6.8644 ریال2:19:04
6.8641 ریال2:16:04
6.8632 ریال2:15:05
6.8632 ریال2:15:04
6.8968 ریال2:14:13
6.8632 ریال2:13:03
6.8639 ریال2:10:05
6.8639 ریال2:10:04
6.8653 ریال2:08:04
6.8968 ریال2:07:13
6.8641 ریال2:01:06
6.8968 ریال2:00:24
6.8968 ریال2:00:19
6.8635 ریال1:58:04
6.8634 ریال1:57:04
6.8968 ریال1:56:13
6.8634 ریال1:52:04
6.8636 ریال1:50:03
6.8968 ریال1:49:13
6.8656 ریال1:46:04
6.8653 ریال1:43:04
6.8968 ریال1:42:13
6.8643 ریال1:40:05
6.8643 ریال1:40:04
6.8651 ریال1:37:04
6.8636 ریال1:36:04
6.8968 ریال1:35:14
6.8968 ریال1:35:13
6.8636 ریال1:34:04
6.8668 ریال1:31:04
6.8662 ریال1:29:05
6.8968 ریال1:28:12
6.8685 ریال1:25:04
6.8685 ریال1:25:03
6.8673 ریال1:22:04
6.8968 ریال1:21:14
6.8669 ریال1:19:04
6.8673 ریال1:16:04
6.8672 ریال1:15:05
6.8672 ریال1:15:05
6.8968 ریال1:14:13
6.8672 ریال1:13:04
6.8668 ریال1:08:04
6.8968 ریال1:07:13
6.8657 ریال1:04:05
6.8646 ریال1:01:05
6.8968 ریال1:00:22
6.8968 ریال1:00:20
6.8642 ریال0:57:05
6.8968 ریال0:56:13
6.8642 ریال0:55:04
6.8642 ریال0:55:03
6.8648 ریال0:52:03
6.8642 ریال0:50:05
6.8642 ریال0:50:04
6.8968 ریال0:49:12
6.8629 ریال0:46:04
6.8648 ریال0:43:03
6.8968 ریال0:42:13
6.8643 ریال0:40:05
6.8643 ریال0:40:04
6.8649 ریال0:37:04
6.8655 ریال0:36:05
6.8968 ریال0:35:15
6.8968 ریال0:35:14
6.8655 ریال0:34:04
6.8642 ریال0:31:05
6.8629 ریال0:29:04
6.8968 ریال0:28:16
6.8641 ریال0:25:05
6.8641 ریال0:25:04
6.8648 ریال0:22:05
6.8968 ریال0:21:15
6.8649 ریال0:19:04
6.864 ریال0:16:04
6.8629 ریال0:15:05
6.8629 ریال0:15:04
6.8968 ریال0:14:13
6.8629 ریال0:13:04
6.8632 ریال0:10:05
6.8632 ریال0:10:05
6.8621 ریال0:08:05
6.8968 ریال0:07:14
6.8622 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات