شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار آمریکا / یوان چین

  • نرخ فعلی:7.0992
  • بالاترین قیمت روز:7.1264
  • پایین ترین قیمت روز:7.0951
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.1264
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:7.1153
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0161

نمودار کندل استیک دلار آمریکا / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار آمریکا / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0992 ریال20:06:12
7.0992 ریال20:06:09
7.0982 ریال19:40:56
7.0982 ریال19:40:54
7.0951 ریال19:36:20
7.0951 ریال19:36:17
7.1009 ریال19:25:57
7.1009 ریال19:25:56
7.0999 ریال19:01:38
7.0999 ریال19:01:37
7.1012 ریال18:45:50
7.1012 ریال18:45:50
7.0992 ریال18:40:57
7.0992 ریال18:40:56
7.1022 ریال18:36:19
7.1022 ریال18:36:16
7.1037 ریال18:25:57
7.1037 ریال18:25:56
7.1005 ریال18:15:53
7.1005 ریال18:15:52
7.1034 ریال18:10:59
7.1034 ریال18:10:57
7.1005 ریال18:06:01
7.1005 ریال18:06:01
7.1031 ریال18:01:57
7.1031 ریال18:01:56
7.1052 ریال17:55:46
7.1052 ریال17:55:45
7.1024 ریال17:30:36
7.1065 ریال17:15:45
7.1065 ریال17:15:45
7.1029 ریال17:14:55
7.1065 ریال17:10:47
7.1065 ریال17:10:44
7.1074 ریال17:08:51
7.1029 ریال17:08:09
7.1074 ریال17:05:54
7.1074 ریال17:05:51
7.1034 ریال17:02:12
7.1029 ریال16:57:46
7.101 ریال16:56:57
7.1029 ریال16:54:54
7.1049 ریال16:47:54
7.101 ریال16:42:56
7.102 ریال16:40:52
7.102 ریال16:40:52
7.101 ریال16:36:47
7.1045 ریال16:36:10
7.1045 ریال16:36:06
7.1044 ریال16:29:42
7.1034 ریال16:28:56
7.1153 ریال16:22:46
7.1034 ریال16:21:59
7.1153 ریال16:15:48
7.1153 ریال16:15:43
7.1022 ریال16:14:56
7.1153 ریال16:08:46
7.1022 ریال16:08:00
7.1153 ریال16:01:58
7.1 ریال16:01:39
7.1 ریال16:01:39
7.1153 ریال15:57:45
7.1 ریال15:56:53
7.1153 ریال15:50:49
7.1153 ریال15:50:47
7.1 ریال15:49:54
7.1153 ریال15:43:42
7.1 ریال15:42:52
7.1153 ریال15:36:46
7.1 ریال15:36:08
7.1 ریال15:36:00
7.1153 ریال15:29:39
7.1008 ریال15:28:53
7.1153 ریال15:22:45
7.1008 ریال15:21:54
7.1153 ریال15:15:44
7.1153 ریال15:15:43
7.1019 ریال15:14:49
7.1153 ریال15:08:35
7.1019 ریال15:07:57
7.1153 ریال15:01:50
7.0993 ریال15:01:25
7.0993 ریال15:01:23
7.1153 ریال14:57:40
7.0993 ریال14:56:50
7.1153 ریال14:50:42
7.1153 ریال14:50:39
7.1017 ریال14:49:47
7.1153 ریال14:43:38
7.1017 ریال14:42:59
7.1153 ریال14:36:41
7.1 ریال14:36:07
7.1 ریال14:36:01
7.1153 ریال14:29:33
7.1002 ریال14:28:50
7.1153 ریال14:22:36
7.1002 ریال14:21:50
7.1153 ریال14:15:39
7.1153 ریال14:15:36
7.0999 ریال14:14:46
7.1153 ریال14:08:40
7.0999 ریال14:07:57
7.1153 ریال14:01:45
7.0995 ریال14:01:31
7.0995 ریال14:01:24
7.1153 ریال13:57:32
7.0995 ریال13:56:49
7.1153 ریال13:50:41
7.1153 ریال13:50:39
7.101 ریال13:49:45
7.1153 ریال13:43:31
7.101 ریال13:42:47
7.1153 ریال13:36:36
7.1028 ریال13:35:53
7.1028 ریال13:35:53
7.1153 ریال13:29:31
7.1055 ریال13:28:46
7.1153 ریال13:22:35
7.1055 ریال13:21:46
7.1153 ریال13:15:41
7.1153 ریال13:15:39
7.1104 ریال13:14:42
7.1153 ریال13:08:32
7.1104 ریال13:07:41
7.1153 ریال13:01:38
7.1133 ریال13:01:16
7.1133 ریال13:01:15
7.1153 ریال12:57:32
7.1133 ریال12:56:43
7.1153 ریال12:50:35
7.1153 ریال12:50:35
7.1158 ریال12:49:41
7.1153 ریال12:43:35
7.1158 ریال12:42:44
7.1153 ریال12:36:31
7.1152 ریال12:35:50
7.1152 ریال12:35:50
7.1153 ریال12:29:30
7.1178 ریال12:28:38
7.1153 ریال12:22:32
7.1178 ریال12:21:41
7.1153 ریال12:15:39
7.1153 ریال12:15:39
7.1193 ریال12:14:39
7.1153 ریال12:08:31
7.1193 ریال12:07:43
7.1153 ریال12:02:37
7.1208 ریال12:01:39
7.1208 ریال12:01:39
7.1153 ریال11:57:30
7.1208 ریال11:56:44
7.1153 ریال11:50:36
7.1153 ریال11:50:35
7.1207 ریال11:49:39
7.1153 ریال11:43:32
7.1207 ریال11:42:45
7.1153 ریال11:36:30
7.1215 ریال11:35:48
7.1215 ریال11:35:47
7.1153 ریال11:29:25
7.1204 ریال11:28:38
7.1153 ریال11:22:08
7.1204 ریال11:21:21
7.1153 ریال11:15:10
7.1153 ریال11:15:09
7.1206 ریال11:14:19
7.1153 ریال11:08:06
7.1206 ریال11:07:18
7.1153 ریال11:01:11
7.12 ریال11:00:35
7.12 ریال11:00:33
7.1153 ریال10:57:06
7.12 ریال10:56:17
7.1153 ریال10:50:10
7.1153 ریال10:50:10
7.1184 ریال10:49:17
7.1153 ریال10:43:07
7.1184 ریال10:42:17
7.1153 ریال10:36:08
7.1191 ریال10:35:19
7.1191 ریال10:35:18
7.1153 ریال10:29:06
7.1171 ریال10:28:18
7.1153 ریال10:22:07
7.1171 ریال10:21:17
7.1153 ریال10:15:09
7.1153 ریال10:15:08
7.1175 ریال10:14:19
7.1153 ریال10:08:07
7.1175 ریال10:07:18
7.1153 ریال10:01:15
7.1171 ریال10:00:35
7.1171 ریال10:00:33
7.1153 ریال9:57:06
7.1171 ریال9:56:16
7.1153 ریال9:50:08
7.1153 ریال9:50:08
7.1189 ریال9:49:16
7.1153 ریال9:43:06
7.1189 ریال9:42:18
7.1153 ریال9:36:07
7.1191 ریال9:35:18
7.1191 ریال9:35:18
7.1153 ریال9:29:05
7.1191 ریال9:28:16
7.1153 ریال9:22:06
7.1191 ریال9:21:16
7.1153 ریال9:15:07
7.1153 ریال9:15:07
7.1192 ریال9:14:15
7.1153 ریال9:08:05
7.1192 ریال9:07:15
7.1153 ریال9:01:07
7.1193 ریال9:00:26
7.1193 ریال9:00:26
7.1153 ریال8:57:06
7.1193 ریال8:56:16
7.1153 ریال8:50:08
7.1153 ریال8:50:08
7.1193 ریال8:49:16
7.1153 ریال8:43:06
7.1193 ریال8:42:17
7.1153 ریال8:36:05
7.1192 ریال8:35:20
7.1192 ریال8:35:19
7.1153 ریال8:29:05
7.1206 ریال8:28:18
7.1153 ریال8:22:06
7.1206 ریال8:21:16
7.1153 ریال8:15:06
7.1153 ریال8:15:06
7.1205 ریال8:14:15
7.1153 ریال8:08:06
7.1205 ریال8:07:17
7.1153 ریال8:01:09
7.1195 ریال8:00:33
7.1195 ریال8:00:31
7.1153 ریال7:57:06
7.1195 ریال7:56:17
7.1153 ریال7:50:07
7.1153 ریال7:50:07
7.121 ریال7:49:15
7.1153 ریال7:43:06
7.121 ریال7:42:18
7.1153 ریال7:36:06
7.1211 ریال7:35:17
7.1211 ریال7:35:17
7.1153 ریال7:29:05
7.12 ریال7:28:15
7.1153 ریال7:22:06
7.12 ریال7:21:16
7.1153 ریال7:15:06
7.1153 ریال7:15:05
7.1216 ریال7:14:15
7.1153 ریال7:08:07
7.1216 ریال7:07:15
7.1153 ریال7:01:08
7.1222 ریال7:00:30
7.1222 ریال7:00:30
7.1153 ریال6:57:05
7.1222 ریال6:56:17
7.1153 ریال6:50:06
7.1153 ریال6:50:06
7.1195 ریال6:49:15
7.1153 ریال6:43:10
7.1195 ریال6:42:21
7.1153 ریال6:36:05
7.1202 ریال6:35:18
7.1202 ریال6:35:16
7.1153 ریال6:29:06
7.1178 ریال6:28:16
7.1153 ریال6:22:06
7.1178 ریال6:21:17
7.1153 ریال6:15:06
7.1153 ریال6:15:06
7.1242 ریال6:14:15
7.1153 ریال6:08:09
7.1242 ریال6:07:16
7.1153 ریال6:01:13
7.1242 ریال6:00:28
7.1242 ریال6:00:28
7.1153 ریال5:57:07
7.1242 ریال5:56:16
7.1153 ریال5:50:08
7.1153 ریال5:50:08
7.1242 ریال5:49:15
7.1153 ریال5:43:06
7.1242 ریال5:42:16
7.1153 ریال5:36:06
7.1242 ریال5:35:18
7.1242 ریال5:35:18
7.1153 ریال5:29:06
7.1242 ریال5:28:18
7.1153 ریال5:22:06
7.1242 ریال5:21:16
7.1153 ریال5:15:06
7.1153 ریال5:15:06
7.1242 ریال5:14:16
7.1153 ریال5:08:05
7.1242 ریال5:07:15
7.1153 ریال5:01:06
7.1242 ریال5:00:23
7.1242 ریال5:00:22
7.1153 ریال4:57:05
7.1242 ریال4:56:16
7.1153 ریال4:50:06
7.1153 ریال4:50:05
7.1242 ریال4:49:15
7.1153 ریال4:43:07
7.1242 ریال4:42:17
7.1153 ریال4:36:05
7.1242 ریال4:35:15
7.1242 ریال4:35:14
7.1153 ریال4:29:06
7.1242 ریال4:28:15
7.1153 ریال4:22:06
7.1242 ریال4:21:16
7.1153 ریال4:15:06
7.1153 ریال4:15:05
7.1242 ریال4:14:14
7.1153 ریال4:08:06
7.1242 ریال4:07:16
7.1153 ریال4:01:08
7.1242 ریال4:00:29
7.1242 ریال4:00:27
7.1153 ریال3:57:07
7.1242 ریال3:56:16
7.1153 ریال3:50:07
7.1153 ریال3:50:07
7.1242 ریال3:49:15
7.1153 ریال3:43:05
7.1242 ریال3:42:15
7.1153 ریال3:36:06
7.1242 ریال3:35:17
7.1242 ریال3:35:16
7.1153 ریال3:29:05
7.1242 ریال3:28:14
7.1153 ریال3:22:05
7.1242 ریال3:21:15
7.1153 ریال3:15:05
7.1153 ریال3:15:05
7.1242 ریال3:14:14
7.1153 ریال3:08:06
7.1242 ریال3:07:15
7.1153 ریال3:01:05
7.1242 ریال3:00:23
7.1242 ریال3:00:22
7.1153 ریال2:57:05
7.1242 ریال2:56:15
7.1153 ریال2:50:08
7.1153 ریال2:50:08
7.1242 ریال2:49:13
7.1153 ریال2:43:06
7.1242 ریال2:42:15
7.1153 ریال2:36:06
7.1242 ریال2:35:17
7.1242 ریال2:35:17
7.1153 ریال2:29:05
7.1242 ریال2:28:14
7.1153 ریال2:22:06
7.1242 ریال2:21:15
7.1153 ریال2:15:07
7.1153 ریال2:15:06
7.1242 ریال2:14:14
7.1153 ریال2:08:05
7.1242 ریال2:07:17
7.1153 ریال2:01:06
7.1242 ریال2:00:26
7.1242 ریال2:00:25
7.1153 ریال1:57:05
7.1242 ریال1:56:16
7.1153 ریال1:50:06
7.1153 ریال1:50:06
7.1242 ریال1:49:13
7.1153 ریال1:43:06
7.1242 ریال1:42:15
7.1153 ریال1:36:06
7.1264 ریال1:35:15
7.1264 ریال1:35:14
7.1153 ریال1:29:05
7.1264 ریال1:28:15
7.1153 ریال1:22:05
7.1264 ریال1:21:15
7.1153 ریال1:15:06
7.1153 ریال1:15:05
7.1264 ریال1:14:14
7.1153 ریال1:08:05
7.1264 ریال1:07:15
7.1153 ریال1:01:05
7.1264 ریال1:00:23
7.1264 ریال1:00:22
7.1153 ریال0:57:05
7.1264 ریال0:56:14
7.1153 ریال0:50:05
7.1153 ریال0:50:04
7.1264 ریال0:49:13
7.1153 ریال0:43:04
7.1264 ریال0:42:16
7.1153 ریال0:36:06
7.1264 ریال0:35:14
7.1264 ریال0:35:14
7.1153 ریال0:29:05
7.1264 ریال0:28:13
7.1153 ریال0:22:05
7.1264 ریال0:21:13
7.1153 ریال0:15:05
7.1153 ریال0:15:05
7.1264 ریال0:14:13
7.1153 ریال0:08:05
7.1264 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی