شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:7.089
  • بالاترین قیمت روز:7.1017
  • پایین ترین قیمت روز:7.0839
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.1017
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:7.0861
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.089 ریال12:28:10
7.0947 ریال12:27:04
7.0903 ریال12:21:14
7.0901 ریال12:17:04
7.0895 ریال12:15:05
7.0895 ریال12:15:05
7.0903 ریال12:14:13
7.0895 ریال12:12:05
7.0893 ریال12:08:04
7.0903 ریال12:07:16
7.0898 ریال12:02:07
7.0894 ریال12:01:11
7.0852 ریال12:00:27
7.0852 ریال12:00:25
7.0894 ریال11:57:05
7.0852 ریال11:56:13
7.0888 ریال11:52:04
7.0895 ریال11:50:07
7.0895 ریال11:50:07
7.0852 ریال11:49:14
7.0895 ریال11:47:04
7.0894 ریال11:42:13
7.0849 ریال11:37:04
7.0886 ریال11:36:05
7.0894 ریال11:35:13
7.0894 ریال11:35:12
7.0886 ریال11:32:05
7.0882 ریال11:29:04
7.0894 ریال11:28:11
7.0882 ریال11:27:04
7.0886 ریال11:22:04
7.0875 ریال11:21:13
7.0905 ریال11:17:04
7.0924 ریال11:15:05
7.0924 ریال11:15:04
7.0875 ریال11:14:12
7.0924 ریال11:12:04
7.0934 ریال11:08:04
7.0875 ریال11:07:11
7.0896 ریال11:02:05
7.0875 ریال11:01:06
7.0881 ریال11:00:18
7.0881 ریال11:00:16
7.0875 ریال10:57:05
7.0881 ریال10:56:10
7.0879 ریال10:52:04
7.0884 ریال10:50:05
7.0884 ریال10:50:05
7.0881 ریال10:49:10
7.0884 ریال10:47:04
7.0885 ریال10:43:05
7.0862 ریال10:42:11
7.0875 ریال10:37:03
7.0859 ریال10:36:05
7.0862 ریال10:35:13
7.0862 ریال10:35:12
7.0859 ریال10:32:05
7.0901 ریال10:29:04
7.0862 ریال10:28:11
7.0901 ریال10:27:04
7.0852 ریال10:22:04
7.0901 ریال10:21:14
7.0861 ریال10:17:04
7.088 ریال10:15:06
7.088 ریال10:15:05
7.0901 ریال10:14:13
7.088 ریال10:12:04
7.0904 ریال10:08:05
7.0901 ریال10:07:14
7.0902 ریال10:02:05
7.0901 ریال10:01:06
7.0895 ریال10:00:22
7.0895 ریال10:00:20
7.0901 ریال9:57:04
7.0895 ریال9:56:12
7.0901 ریال9:52:05
7.0941 ریال9:50:06
7.0941 ریال9:50:05
7.0895 ریال9:49:12
7.0941 ریال9:47:05
7.0895 ریال9:43:04
7.0902 ریال9:42:13
7.0897 ریال9:37:04
7.0902 ریال9:22:05
7.0896 ریال9:21:15
7.0902 ریال9:15:05
7.0902 ریال9:15:04
7.0896 ریال9:14:12
7.0902 ریال9:12:05
7.0895 ریال9:08:05
7.0896 ریال8:43:05
7.0885 ریال8:42:13
7.0896 ریال8:37:05
7.0898 ریال8:36:05
7.0885 ریال8:35:12
7.0885 ریال8:35:11
7.0898 ریال8:32:05
7.0941 ریال8:29:06
7.0885 ریال8:28:12
7.0941 ریال8:27:05
7.0894 ریال8:22:05
7.0884 ریال8:21:14
7.0888 ریال8:17:06
7.0882 ریال8:15:06
7.0882 ریال8:15:06
7.0884 ریال8:14:13
7.0882 ریال8:12:05
7.091 ریال8:08:06
7.0884 ریال8:07:15
7.0882 ریال8:02:06
7.0883 ریال8:01:09
7.0882 ریال8:00:22
7.0882 ریال8:00:20
7.0883 ریال7:57:05
7.0882 ریال7:56:12
7.0879 ریال7:52:05
7.0877 ریال7:50:06
7.0877 ریال7:50:06
7.0882 ریال7:49:12
7.0877 ریال7:47:05
7.0854 ریال7:43:05
7.0841 ریال7:42:23
7.0882 ریال7:37:06
7.0842 ریال7:36:07
7.0841 ریال7:35:13
7.0841 ریال7:35:13
7.0842 ریال7:32:05
7.0849 ریال7:29:05
7.0841 ریال7:28:12
7.0849 ریال7:27:06
7.0852 ریال7:22:06
7.0869 ریال7:21:14
7.0839 ریال7:17:06
7.0859 ریال7:15:06
7.0859 ریال7:15:05
7.0869 ریال7:14:11
7.0859 ریال7:12:05
7.0856 ریال7:08:06
7.0869 ریال7:07:11
7.0855 ریال7:02:05
7.0868 ریال7:01:06
7.1017 ریال7:00:19
7.1017 ریال7:00:19
7.0868 ریال6:57:05
7.1017 ریال6:56:13
7.0924 ریال6:52:05
7.0912 ریال6:50:07
7.0912 ریال6:50:06
7.0872 ریال6:49:11
7.0912 ریال6:47:05
7.0945 ریال6:43:04
7.0872 ریال6:42:12
7.0935 ریال6:37:05
7.0942 ریال6:36:06
7.0872 ریال6:35:13
7.0872 ریال6:35:12
7.0942 ریال6:32:05
7.0924 ریال6:29:05
7.0872 ریال6:28:11
7.0924 ریال6:27:04
7.0898 ریال6:22:04
7.0861 ریال6:21:18
7.0871 ریال6:17:05
7.0902 ریال6:15:05
7.0902 ریال6:15:04
7.0861 ریال6:14:12
7.0902 ریال6:12:04
7.0871 ریال6:08:04
7.0861 ریال6:01:07
7.1017 ریال6:00:21
7.1017 ریال6:00:19
7.0861 ریال5:57:06
7.1017 ریال5:56:11
7.0861 ریال5:50:05
7.0861 ریال5:50:05
7.1017 ریال5:49:10
7.0861 ریال5:43:04
7.1017 ریال5:42:11
7.0861 ریال5:36:05
7.1017 ریال5:35:11
7.1017 ریال5:35:10
7.0861 ریال5:29:04
7.1017 ریال5:28:10
7.0861 ریال5:22:04
7.1017 ریال5:21:11
7.0861 ریال5:15:04
7.0861 ریال5:15:04
7.1017 ریال5:14:09
7.0861 ریال5:08:04
7.1017 ریال5:07:06
7.0861 ریال5:01:05
7.1017 ریال5:00:11
7.1017 ریال5:00:09
7.0861 ریال4:57:04
7.1017 ریال4:56:07
7.0861 ریال4:50:05
7.0861 ریال4:50:04
7.1017 ریال4:49:06
7.0861 ریال4:43:05
7.1017 ریال4:42:06
7.0861 ریال4:36:04
7.1017 ریال4:35:07
7.1017 ریال4:35:07
7.0861 ریال4:22:04
7.1017 ریال4:21:08
7.0861 ریال4:15:05
7.0861 ریال4:15:03
7.1017 ریال4:14:07
7.0861 ریال4:08:04
7.1017 ریال4:07:07
7.0861 ریال4:01:05
7.1017 ریال4:00:12
7.1017 ریال4:00:12
7.0861 ریال3:57:04
7.1017 ریال3:56:07
7.0861 ریال0:50:05
7.0861 ریال0:50:04
7.1017 ریال0:49:10
7.0861 ریال0:43:04
7.1017 ریال0:42:08
7.0861 ریال0:36:05
7.1017 ریال0:35:10
7.1017 ریال0:35:09
7.0861 ریال0:29:04
7.1017 ریال0:28:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی