شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.9683
  • بالاترین قیمت روز:6.9705
  • پایین ترین قیمت روز:6.9676
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.9813
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:6.9703
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.9683 ریال1:36:06
6.9687 ریال1:35:21
6.9687 ریال1:35:21
6.9683 ریال1:32:07
6.9679 ریال1:29:05
6.9687 ریال1:28:16
6.9676 ریال1:26:06
6.9688 ریال1:22:06
6.9687 ریال1:21:19
6.9688 ریال1:20:07
6.9688 ریال1:20:06
6.9687 ریال1:15:07
6.9687 ریال1:15:07
6.9698 ریال1:14:19
6.9687 ریال1:11:07
6.9694 ریال1:08:06
6.9698 ریال1:07:16
6.9697 ریال1:05:06
6.9697 ریال1:05:06
6.9699 ریال1:02:08
6.9697 ریال1:01:13
6.9698 ریال1:00:36
6.9698 ریال1:00:35
6.9697 ریال0:57:06
6.9698 ریال0:56:18
6.9699 ریال0:53:04
6.9697 ریال0:50:08
6.9697 ریال0:50:07
6.9699 ریال0:44:05
6.9698 ریال0:43:05
6.9699 ریال0:42:17
6.9698 ریال0:41:05
6.97 ریال0:38:04
6.9699 ریال0:36:05
6.97 ریال0:35:20
6.97 ریال0:35:19
6.9698 ریال0:32:06
6.97 ریال0:28:18
6.9701 ریال0:26:06
6.9702 ریال0:23:06
6.97 ریال0:20:08
6.97 ریال0:20:07
6.9702 ریال0:15:08
6.9702 ریال0:15:07
6.9705 ریال0:14:18
6.97 ریال0:11:09
6.9702 ریال0:08:06
6.9705 ریال0:07:25
6.9771 ریال18:00:34
6.9764 ریال17:58:15
6.9778 ریال17:57:43
6.9779 ریال17:54:01
6.9784 ریال17:52:26
6.9784 ریال17:52:24
6.9778 ریال17:48:20
6.9775 ریال17:44:13
6.9764 ریال17:43:37
6.9775 ریال17:42:31
6.9774 ریال17:39:10
6.9775 ریال17:37:31
6.9764 ریال17:36:59
6.9764 ریال17:36:57
6.9773 ریال17:33:48
6.9793 ریال17:30:09
6.9764 ریال17:29:44
6.978 ریال17:27:37
6.9783 ریال17:24:16
6.9778 ریال17:23:32
6.9764 ریال17:22:59
6.9778 ریال17:21:47
6.9778 ریال17:21:47
6.9758 ریال17:17:34
6.976 ریال17:15:30
6.976 ریال17:15:28
6.9766 ریال17:14:35
6.9765 ریال17:11:31
6.9776 ریال17:08:24
6.9766 ریال17:07:44
6.9776 ریال17:05:36
6.9776 ریال17:05:35
6.9769 ریال17:02:50
6.9766 ریال17:01:48
6.9766 ریال17:01:44
6.9768 ریال16:59:22
6.9767 ریال16:57:27
6.9766 ریال16:57:00
6.9767 ریال16:53:28
6.9771 ریال16:50:42
6.9771 ریال16:50:41
6.9735 ریال16:49:58
6.9763 ریال16:47:30
6.9761 ریال16:44:23
6.9741 ریال16:43:18
6.9735 ریال16:42:46
6.9741 ریال16:41:36
6.9757 ریال16:38:29
6.9759 ریال16:36:25
6.9744 ریال16:35:57
6.9744 ریال16:35:56
6.9735 ریال16:32:38
6.9725 ریال16:29:26
6.9744 ریال16:28:37
6.9724 ریال16:26:21
6.9741 ریال16:23:20
6.9757 ریال16:22:22
6.9744 ریال16:21:40
6.9757 ریال16:20:39
6.9757 ریال16:20:36
6.9754 ریال16:17:25
6.9749 ریال16:15:28
6.9749 ریال16:15:27
6.9784 ریال16:14:34
6.9752 ریال16:11:25
6.9756 ریال16:08:28
6.9784 ریال16:07:37
6.9768 ریال16:05:23
6.9768 ریال16:05:22
6.9781 ریال16:02:33
6.9772 ریال16:01:36
6.9784 ریال16:01:25
6.9784 ریال16:01:22
6.9772 ریال15:59:19
6.9782 ریال15:57:20
6.9784 ریال15:56:35
6.9783 ریال15:50:41
6.9783 ریال15:50:41
6.983 ریال15:49:35
6.98 ریال15:47:24
6.9822 ریال15:44:28
6.9813 ریال15:43:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات