شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 853 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.54%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی