شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک سویس

  • نرخ فعلی:0.9676
  • بالاترین قیمت روز:0.9724
  • پایین ترین قیمت روز:0.9669
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9714
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.9712
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9676 ریال19:00:56
0.9676 ریال19:00:56
0.9679 ریال18:57:24
0.9676 ریال18:56:30
0.9675 ریال18:51:27
0.9677 ریال18:50:31
0.9677 ریال18:50:30
0.9685 ریال18:49:30
0.9677 ریال18:46:25
0.9686 ریال18:43:24
0.968 ریال18:42:35
0.9686 ریال18:41:27
0.968 ریال18:36:26
0.9679 ریال18:35:38
0.9679 ریال18:35:36
0.9681 ریال18:31:34
0.9678 ریال18:29:24
0.9677 ریال18:28:29
0.9678 ریال18:26:25
0.9677 ریال18:22:24
0.9675 ریال18:21:33
0.9676 ریال18:16:26
0.9674 ریال18:15:29
0.9674 ریال18:15:28
0.9676 ریال18:14:31
0.9674 ریال18:11:31
0.9676 ریال18:08:30
0.9669 ریال18:07:36
0.9676 ریال18:06:30
0.967 ریال18:01:42
0.9681 ریال18:01:15
0.9681 ریال18:01:14
0.9673 ریال17:57:25
0.9687 ریال17:56:32
0.9684 ریال17:51:30
0.9683 ریال17:50:31
0.9683 ریال17:50:31
0.9694 ریال17:49:34
0.9683 ریال17:46:29
0.9689 ریال17:41:33
0.9693 ریال17:36:30
0.9694 ریال17:35:41
0.9694 ریال17:35:40
0.9688 ریال17:31:31
0.9694 ریال17:29:24
0.9699 ریال17:28:31
0.9694 ریال17:26:25
0.9704 ریال17:22:24
0.9711 ریال17:21:41
0.9707 ریال17:16:28
0.9709 ریال17:15:30
0.9709 ریال17:15:30
0.9711 ریال17:14:36
0.9709 ریال17:11:27
0.971 ریال17:08:25
0.9711 ریال17:07:36
0.971 ریال17:06:31
0.9711 ریال17:01:43
0.972 ریال17:01:17
0.972 ریال17:01:17
0.9711 ریال16:57:27
0.972 ریال16:56:35
0.9713 ریال16:51:28
0.9717 ریال16:50:35
0.9717 ریال16:50:34
0.972 ریال16:49:36
0.9717 ریال16:46:25
0.9719 ریال16:43:24
0.972 ریال16:42:36
0.9719 ریال16:41:26
0.972 ریال16:36:26
0.9723 ریال16:35:39
0.9723 ریال16:35:38
0.972 ریال16:31:32
0.9718 ریال16:29:26
0.9723 ریال16:28:36
0.9718 ریال16:26:28
0.9719 ریال16:22:24
0.9716 ریال16:21:37
0.9723 ریال16:16:26
0.9721 ریال16:15:32
0.9721 ریال16:15:30
0.9716 ریال16:14:36
0.9721 ریال16:11:29
0.9719 ریال16:08:26
0.9716 ریال16:07:39
0.9719 ریال16:01:38
0.9715 ریال15:56:38
0.9717 ریال15:51:29
0.9716 ریال15:50:30
0.9715 ریال15:49:35
0.9716 ریال15:43:24
0.9715 ریال15:42:34
0.9716 ریال15:41:28
0.9715 ریال15:36:29
0.97 ریال15:35:36
0.97 ریال15:35:36
0.9717 ریال15:31:31
0.9713 ریال15:29:25
0.97 ریال15:28:35
0.9713 ریال15:26:26
0.9712 ریال15:22:25
0.97 ریال15:21:39
0.9711 ریال15:16:27
0.9704 ریال15:15:28
0.9704 ریال15:15:28
0.97 ریال15:14:32
0.9704 ریال15:11:28
0.9701 ریال15:08:25
0.97 ریال15:07:33
0.9701 ریال15:06:30
0.9698 ریال15:01:43
0.9695 ریال14:51:37
0.9701 ریال14:46:37
0.9703 ریال14:41:37
0.9698 ریال14:36:38
0.9696 ریال14:31:37
0.9698 ریال14:26:31
0.9701 ریال14:21:45
0.9699 ریال14:16:31
0.9702 ریال14:11:42
0.9705 ریال14:08:34
0.9709 ریال14:07:46
0.9705 ریال14:06:37
0.9704 ریال14:01:47
0.9709 ریال14:01:22
0.9709 ریال14:01:20
0.9704 ریال13:57:29
0.9709 ریال13:56:37
0.9708 ریال13:51:32
0.9709 ریال13:26:30
0.9708 ریال13:21:40
0.9706 ریال13:16:28
0.9704 ریال13:11:30
0.9707 ریال13:06:29
0.9708 ریال13:01:36
0.9709 ریال12:56:33
0.971 ریال12:51:31
0.9708 ریال12:46:26
0.9707 ریال12:41:26
0.9706 ریال12:26:25
0.9709 ریال12:21:36
0.971 ریال12:16:23
0.9716 ریال12:08:27
0.9719 ریال12:07:38
0.9716 ریال12:06:29
0.9712 ریال12:01:37
0.9719 ریال12:01:10
0.9719 ریال12:01:08
0.9715 ریال11:57:24
0.9719 ریال11:56:34
0.9716 ریال11:51:27
0.9715 ریال11:50:30
0.9715 ریال11:50:30
0.9719 ریال11:49:32
0.9715 ریال11:46:23
0.972 ریال11:43:24
0.9723 ریال11:42:34
0.972 ریال11:41:26
0.9719 ریال11:36:24
0.9723 ریال11:35:36
0.9723 ریال11:35:34
0.9719 ریال11:31:27
0.9723 ریال1:22:04
0.9722 ریال1:21:12
0.9723 ریال1:16:04
0.9724 ریال1:15:04
0.9724 ریال1:15:04
0.9722 ریال1:14:10
0.9724 ریال1:08:04
0.9719 ریال1:07:11
0.9724 ریال1:06:05
0.9723 ریال1:01:04
0.9719 ریال1:00:17
0.9719 ریال1:00:17
0.9722 ریال0:57:04
0.9719 ریال0:56:12
0.9721 ریال0:51:04
0.9719 ریال0:43:04
0.972 ریال0:42:12
0.9719 ریال0:36:05
0.972 ریال0:35:12
0.972 ریال0:35:12
0.9719 ریال0:31:05
0.9717 ریال0:29:04
0.972 ریال0:28:11
0.9717 ریال0:22:04
0.9712 ریال0:21:11
0.972 ریال0:16:05
0.9718 ریال0:15:05
0.9718 ریال0:15:05
0.9712 ریال0:14:10
0.9718 ریال0:11:04
0.9714 ریال0:08:04
0.9712 ریال0:07:12
0.9714 ریال0:06:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی