شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.4154
  • بالاترین قیمت روز:1.4197
  • پایین ترین قیمت روز:1.412
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.418
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۲:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.419
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4154 ریال13:32:05
1.4167 ریال13:29:05
1.415 ریال13:28:11
1.4167 ریال13:27:03
1.4164 ریال13:22:04
1.4181 ریال13:21:07
1.4155 ریال13:17:04
1.4153 ریال13:15:06
1.4153 ریال13:15:05
1.4181 ریال13:14:06
1.4153 ریال13:12:04
1.4139 ریال13:08:03
1.4181 ریال13:07:06
1.4139 ریال13:02:04
1.4145 ریال13:01:04
1.4181 ریال13:00:12
1.4181 ریال13:00:11
1.4145 ریال12:57:04
1.4181 ریال12:56:07
1.4143 ریال12:52:04
1.4138 ریال12:50:05
1.4138 ریال12:50:04
1.4172 ریال12:49:11
1.4138 ریال12:47:04
1.4153 ریال12:43:04
1.4162 ریال12:42:11
1.417 ریال12:37:04
1.4166 ریال12:36:04
1.4162 ریال12:35:13
1.4162 ریال12:35:12
1.4166 ریال12:32:04
1.4175 ریال12:29:04
1.4162 ریال12:28:10
1.4175 ریال12:27:04
1.416 ریال12:22:04
1.4196 ریال12:21:14
1.4159 ریال12:17:04
1.417 ریال12:15:05
1.417 ریال12:15:04
1.4196 ریال12:14:13
1.417 ریال12:12:04
1.4177 ریال12:08:04
1.4196 ریال12:07:15
1.4187 ریال12:02:06
1.4197 ریال12:01:09
1.4166 ریال12:00:26
1.4166 ریال12:00:24
1.4197 ریال11:57:05
1.4166 ریال11:56:13
1.4197 ریال11:52:04
1.4171 ریال11:50:06
1.4171 ریال11:50:06
1.4166 ریال11:49:13
1.4171 ریال11:47:04
1.417 ریال11:43:04
1.4184 ریال11:42:12
1.4168 ریال11:37:04
1.4169 ریال11:36:05
1.4184 ریال11:35:12
1.4184 ریال11:35:11
1.4169 ریال11:32:04
1.4166 ریال11:29:04
1.4184 ریال11:28:11
1.4166 ریال11:27:04
1.4162 ریال11:22:04
1.4176 ریال11:21:13
1.418 ریال11:17:04
1.4196 ریال11:15:05
1.4196 ریال11:15:04
1.4176 ریال11:14:12
1.4196 ریال11:12:04
1.4182 ریال11:08:04
1.4176 ریال11:07:11
1.4187 ریال11:02:04
1.4176 ریال11:01:05
1.4172 ریال11:00:17
1.4172 ریال11:00:15
1.4176 ریال10:57:05
1.4172 ریال10:56:10
1.4176 ریال10:50:05
1.4176 ریال10:50:04
1.4172 ریال10:49:10
1.4176 ریال10:43:04
1.4163 ریال10:42:11
1.4172 ریال10:37:03
1.4163 ریال10:32:05
1.4155 ریال10:29:04
1.4163 ریال10:28:11
1.4155 ریال10:27:04
1.4162 ریال10:22:04
1.4173 ریال10:21:14
1.4161 ریال10:15:05
1.4161 ریال10:15:04
1.4173 ریال10:14:13
1.4161 ریال10:12:04
1.4175 ریال10:08:04
1.4173 ریال10:07:14
1.4175 ریال10:02:04
1.4173 ریال10:01:05
1.4167 ریال10:00:22
1.4167 ریال10:00:20
1.4173 ریال9:57:04
1.4167 ریال9:56:12
1.4174 ریال9:52:04
1.4175 ریال9:50:06
1.4175 ریال9:50:05
1.4167 ریال9:49:11
1.4175 ریال9:47:04
1.4173 ریال9:43:04
1.4174 ریال9:42:13
1.4168 ریال9:37:04
1.4169 ریال9:36:05
1.4174 ریال9:35:13
1.4174 ریال9:35:12
1.4169 ریال9:32:05
1.4167 ریال9:29:04
1.4174 ریال9:28:12
1.4167 ریال9:27:04
1.417 ریال9:22:04
1.4166 ریال9:21:15
1.4168 ریال9:17:04
1.4172 ریال9:15:05
1.4172 ریال9:15:04
1.4166 ریال9:14:12
1.4172 ریال9:12:04
1.4167 ریال9:08:05
1.4166 ریال9:07:12
1.4168 ریال9:01:06
1.4162 ریال9:00:18
1.4162 ریال9:00:18
1.4168 ریال8:57:04
1.4162 ریال8:52:05
1.4164 ریال8:50:06
1.4164 ریال8:50:06
1.4162 ریال8:49:12
1.4164 ریال8:47:05
1.416 ریال8:43:05
1.4163 ریال8:42:13
1.4162 ریال8:37:05
1.4161 ریال8:36:05
1.4163 ریال8:35:11
1.4163 ریال8:35:11
1.4161 ریال8:32:05
1.416 ریال8:29:06
1.4163 ریال8:28:12
1.416 ریال8:27:05
1.4165 ریال8:22:05
1.4157 ریال8:21:14
1.4163 ریال8:17:06
1.4158 ریال8:15:06
1.4158 ریال8:15:05
1.4157 ریال8:14:13
1.4158 ریال8:08:06
1.4157 ریال8:07:15
1.4153 ریال8:02:06
1.4157 ریال8:01:09
1.415 ریال8:00:21
1.415 ریال8:00:19
1.4157 ریال7:57:05
1.415 ریال7:56:12
1.4159 ریال7:52:05
1.4156 ریال7:50:06
1.4156 ریال7:50:06
1.415 ریال7:49:11
1.4156 ریال7:47:05
1.4148 ریال7:43:05
1.4154 ریال7:42:23
1.415 ریال7:37:06
1.4151 ریال7:36:07
1.4154 ریال7:35:13
1.4154 ریال7:35:13
1.4151 ریال7:32:05
1.4153 ریال7:29:05
1.4154 ریال7:28:12
1.4153 ریال7:27:05
1.4157 ریال7:22:06
1.4158 ریال7:21:14
1.4154 ریال7:17:05
1.4155 ریال7:15:06
1.4155 ریال7:15:05
1.4158 ریال7:14:11
1.4155 ریال7:12:05
1.4157 ریال7:08:06
1.4158 ریال7:07:11
1.416 ریال7:02:05
1.4155 ریال7:01:06
1.4157 ریال7:00:19
1.4157 ریال7:00:18
1.4155 ریال6:57:05
1.4157 ریال6:56:13
1.4167 ریال6:52:05
1.4159 ریال6:50:07
1.4159 ریال6:50:06
1.416 ریال6:49:11
1.4159 ریال6:47:05
1.4162 ریال6:43:04
1.416 ریال6:42:12
1.4157 ریال6:37:04
1.4156 ریال6:36:06
1.416 ریال6:35:13
1.416 ریال6:35:12
1.4156 ریال6:32:04
1.4149 ریال6:29:05
1.416 ریال6:28:11
1.4149 ریال6:27:04
1.4152 ریال6:22:04
1.4169 ریال6:21:17
1.4158 ریال6:17:05
1.4157 ریال6:15:04
1.4157 ریال6:15:04
1.4169 ریال6:14:12
1.4157 ریال6:12:04
1.4161 ریال6:08:04
1.4169 ریال6:07:14
1.4166 ریال6:02:06
1.417 ریال6:01:06
1.4166 ریال6:00:20
1.4166 ریال6:00:18
1.417 ریال5:57:06
1.4166 ریال5:56:11
1.4171 ریال5:52:04
1.4169 ریال5:50:05
1.4169 ریال5:50:05
1.4166 ریال5:49:09
1.4169 ریال5:47:04
1.4168 ریال5:43:04
1.4166 ریال5:42:10
1.4172 ریال5:37:03
1.4165 ریال5:36:05
1.4166 ریال5:35:11
1.4166 ریال5:35:10
1.4165 ریال5:32:05
1.416 ریال5:29:04
1.4181 ریال5:28:10
1.416 ریال5:27:03
1.4165 ریال5:22:04
1.4181 ریال5:21:10
1.4163 ریال5:17:04
1.4155 ریال5:15:04
1.4155 ریال5:15:03
1.4181 ریال5:14:09
1.4155 ریال5:12:03
1.4158 ریال5:08:04
1.4181 ریال5:07:06
1.4152 ریال5:02:04
1.4155 ریال5:01:05
1.4181 ریال5:00:10
1.4181 ریال5:00:09
1.4155 ریال4:57:04
1.4181 ریال4:56:07
1.4155 ریال4:52:04
1.4154 ریال4:50:05
1.4154 ریال4:50:04
1.4181 ریال4:49:06
1.4154 ریال4:47:03
1.4145 ریال4:43:04
1.4181 ریال4:42:06
1.4146 ریال4:37:04
1.4135 ریال4:36:04
1.4181 ریال4:35:07
1.4181 ریال4:35:06
1.4135 ریال4:32:04
1.4136 ریال4:29:04
1.4142 ریال4:28:11
1.4136 ریال4:27:04
1.4138 ریال4:22:04
1.4181 ریال4:21:07
1.4143 ریال4:17:04
1.4139 ریال4:15:04
1.4139 ریال4:15:03
1.4181 ریال4:14:06
1.4139 ریال4:12:04
1.4136 ریال4:08:04
1.4181 ریال4:07:07
1.4139 ریال4:02:04
1.4136 ریال4:01:05
1.4181 ریال4:00:11
1.4181 ریال4:00:10
1.4136 ریال3:57:04
1.4181 ریال3:56:07
1.4133 ریال3:52:04
1.413 ریال3:50:05
1.413 ریال3:50:04
1.4128 ریال3:49:11
1.413 ریال3:42:12
1.4129 ریال3:37:03
1.412 ریال3:36:05
1.413 ریال3:35:12
1.413 ریال3:35:11
1.412 ریال3:32:04
1.4123 ریال3:29:04
1.413 ریال3:28:11
1.4123 ریال3:22:04
1.4132 ریال3:21:12
1.4131 ریال3:15:05
1.4131 ریال3:15:04
1.4132 ریال3:14:10
1.4131 ریال3:12:04
1.413 ریال3:08:04
1.4132 ریال3:07:10
1.4129 ریال3:02:04
1.4132 ریال3:01:05
1.4133 ریال3:00:18
1.4133 ریال3:00:17
1.4132 ریال2:57:04
1.4133 ریال2:56:12
1.4135 ریال2:52:04
1.4137 ریال2:50:05
1.4137 ریال2:50:05
1.4133 ریال2:49:13
1.4137 ریال2:47:04
1.4133 ریال2:43:05
1.4134 ریال2:37:05
1.413 ریال2:36:04
1.4134 ریال2:35:14
1.4134 ریال2:35:14
1.413 ریال2:32:04
1.4131 ریال2:29:04
1.4134 ریال2:28:12
1.4131 ریال2:27:04
1.4135 ریال2:22:04
1.4145 ریال2:21:13
1.4139 ریال2:17:03
1.4137 ریال2:15:04
1.4137 ریال2:15:03
1.4145 ریال2:14:13
1.4137 ریال2:12:04
1.4139 ریال2:08:04
1.4145 ریال1:57:04
1.414 ریال1:56:12
1.4138 ریال1:52:04
1.4137 ریال1:50:05
1.4137 ریال1:50:05
1.414 ریال1:49:11
1.4137 ریال1:47:04
1.4145 ریال1:43:04
1.4144 ریال1:42:11
1.4139 ریال1:37:03
1.4137 ریال1:36:04
1.4144 ریال1:35:10
1.4144 ریال1:35:10
1.4137 ریال1:32:03
1.4146 ریال1:29:04
1.4144 ریال1:28:10
1.4146 ریال1:22:04
1.4154 ریال1:21:11
1.4143 ریال1:17:03
1.4151 ریال1:15:05
1.4151 ریال1:15:04
1.4154 ریال1:14:11
1.4151 ریال1:12:04
1.4154 ریال1:08:03
1.4174 ریال1:07:09
1.4147 ریال1:02:05
1.4153 ریال1:01:06
1.4174 ریال1:00:14
1.4174 ریال1:00:12
1.4153 ریال0:57:04
1.4174 ریال0:56:10
1.4158 ریال0:52:03
1.4144 ریال0:50:05
1.4144 ریال0:50:04
1.4179 ریال0:49:09
1.4144 ریال0:47:03
1.4157 ریال0:43:04
1.4179 ریال0:42:08
1.4174 ریال0:37:04
1.4182 ریال0:36:04
1.4179 ریال0:35:09
1.4179 ریال0:35:09
1.4182 ریال0:32:04
1.4173 ریال0:29:04
1.4179 ریال0:28:09
1.4173 ریال0:27:03
1.4174 ریال0:22:04
1.419 ریال0:21:12
1.4178 ریال0:17:03
1.4185 ریال0:15:04
1.4185 ریال0:15:03
1.419 ریال0:14:11
1.4185 ریال0:12:03
1.4183 ریال0:08:05
1.4181 ریال0:07:09
1.418 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی