شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3037
  • بالاترین قیمت روز:1.3059
  • پایین ترین قیمت روز:1.3037
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3045
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.3037
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3037 ریال16:57:06
1.3054 ریال16:56:21
1.3037 ریال16:50:12
1.3037 ریال16:50:10
1.3051 ریال16:49:18
1.3037 ریال16:43:06
1.3051 ریال16:42:21
1.3037 ریال16:36:06
1.3059 ریال16:35:25
1.3059 ریال16:35:24
1.3037 ریال16:29:06
1.3059 ریال16:28:21
1.3037 ریال16:22:06
1.3059 ریال16:21:24
1.3037 ریال16:15:08
1.3037 ریال16:15:07
1.3054 ریال16:14:20
1.3037 ریال16:08:06
1.3054 ریال16:07:18
1.3037 ریال16:01:12
1.3054 ریال16:00:42
1.3054 ریال16:00:40
1.3037 ریال15:57:07
1.3054 ریال15:56:22
1.3037 ریال15:50:12
1.3037 ریال15:50:10
1.3049 ریال15:49:17
1.3037 ریال15:43:06
1.3049 ریال15:42:21
1.3037 ریال15:36:07
1.3048 ریال15:35:23
1.3048 ریال15:35:22
1.3037 ریال15:29:07
1.3048 ریال15:28:21
1.3037 ریال15:22:06
1.3048 ریال15:21:22
1.3037 ریال15:15:08
1.3037 ریال15:15:07
1.3047 ریال15:14:18
1.3037 ریال15:12:08
1.3047 ریال15:11:34
1.3037 ریال15:01:11
1.3047 ریال15:00:47
1.3047 ریال15:00:46
1.3037 ریال14:57:07
1.3047 ریال14:56:20
1.3037 ریال14:50:11
1.3037 ریال14:50:09
1.3043 ریال14:49:18
1.3037 ریال14:43:07
1.3043 ریال14:42:22
1.3037 ریال14:36:06
1.3043 ریال14:35:22
1.3043 ریال14:35:21
1.3037 ریال14:29:05
1.3043 ریال14:28:21
1.3037 ریال14:22:06
1.3043 ریال14:21:23
1.3037 ریال14:15:08
1.3037 ریال14:15:07
1.3043 ریال14:14:21
1.3037 ریال14:08:07
1.3043 ریال14:07:20
1.3037 ریال14:01:12
1.3043 ریال14:00:45
1.3043 ریال14:00:45
1.3037 ریال13:57:07
1.3043 ریال13:56:22
1.3037 ریال13:50:11
1.3037 ریال13:50:09
1.3043 ریال13:49:21
1.3037 ریال13:43:06
1.3043 ریال13:42:22
1.3037 ریال13:36:07
1.3046 ریال13:35:26
1.3046 ریال13:35:23
1.3037 ریال13:29:06
1.3046 ریال13:28:22
1.3037 ریال13:22:06
1.3046 ریال13:21:26
1.3037 ریال13:15:09
1.3037 ریال13:15:08
1.3044 ریال13:14:22
1.3037 ریال13:08:07
1.3044 ریال13:07:18
1.3037 ریال13:01:12
1.3044 ریال13:00:40
1.3044 ریال13:00:38
1.3037 ریال12:57:07
1.3044 ریال12:56:21
1.3037 ریال12:50:11
1.3037 ریال12:50:09
1.304 ریال12:49:19
1.3037 ریال12:43:07
1.304 ریال12:42:23
1.3037 ریال12:36:07
1.3039 ریال12:35:26
1.3039 ریال12:35:25
1.3037 ریال12:29:06
1.3039 ریال12:28:19
1.3037 ریال12:22:06
1.3039 ریال12:21:25
1.3037 ریال11:36:08
1.304 ریال11:35:26
1.304 ریال11:35:26
1.3037 ریال11:29:09
1.304 ریال11:28:24
1.3037 ریال11:22:06
1.304 ریال11:21:22
1.3037 ریال11:15:09
1.3037 ریال11:15:09
1.3041 ریال11:14:21
1.3037 ریال11:08:07
1.3041 ریال11:07:22
1.3037 ریال11:01:13
1.3041 ریال11:00:50
1.3041 ریال11:00:49
1.3037 ریال10:57:06
1.3041 ریال10:56:21
1.3037 ریال10:50:10
1.3037 ریال10:50:08
1.3049 ریال10:49:18
1.3037 ریال10:43:05
1.3049 ریال10:42:20
1.3037 ریال10:36:06
1.3052 ریال10:35:21
1.3052 ریال10:35:21
1.3037 ریال10:29:06
1.3052 ریال10:28:21
1.3037 ریال10:22:06
1.3052 ریال10:21:21
1.3037 ریال10:15:08
1.3037 ریال10:15:07
1.3052 ریال10:14:25
1.3037 ریال10:08:06
1.3052 ریال10:07:17
1.3037 ریال10:01:14
1.3052 ریال10:00:36
1.3052 ریال10:00:35
1.3037 ریال9:57:07
1.3052 ریال9:56:21
1.3037 ریال9:50:10
1.3037 ریال9:50:09
1.3053 ریال9:49:19
1.3037 ریال9:43:06
1.3053 ریال9:42:22
1.3037 ریال9:37:08
1.305 ریال9:35:23
1.305 ریال9:35:22
1.3037 ریال9:29:05
1.305 ریال9:28:21
1.3037 ریال9:22:06
1.305 ریال9:21:22
1.3037 ریال9:15:07
1.3037 ریال9:15:06
1.305 ریال9:14:19
1.3037 ریال9:08:06
1.305 ریال9:07:18
1.3037 ریال9:01:12
1.305 ریال9:00:41
1.305 ریال9:00:40
1.3037 ریال8:57:06
1.305 ریال8:56:17
1.3037 ریال8:50:08
1.3037 ریال8:50:08
1.3052 ریال8:49:18
1.3037 ریال8:43:07
1.3052 ریال8:42:19
1.3037 ریال8:36:06
1.3052 ریال8:35:22
1.3052 ریال8:35:21
1.3037 ریال8:29:06
1.3052 ریال8:28:17
1.3037 ریال8:22:06
1.3052 ریال8:21:18
1.3037 ریال8:15:07
1.3037 ریال8:15:07
1.3049 ریال8:14:19
1.3037 ریال8:08:06
1.3049 ریال8:07:16
1.3037 ریال8:01:10
1.3049 ریال8:00:35
1.3049 ریال8:00:33
1.3037 ریال7:57:06
1.3049 ریال7:56:18
1.3037 ریال7:50:08
1.3037 ریال7:50:06
1.3048 ریال7:49:16
1.3037 ریال7:43:06
1.3048 ریال7:42:17
1.3037 ریال7:36:06
1.3051 ریال7:35:19
1.3051 ریال7:35:18
1.3037 ریال7:29:05
1.3051 ریال7:28:18
1.3037 ریال7:22:06
1.3051 ریال7:21:18
1.3037 ریال7:15:06
1.3037 ریال7:15:05
1.3047 ریال7:14:17
1.3037 ریال7:08:06
1.3047 ریال7:07:15
1.3037 ریال7:01:23
1.3047 ریال7:00:41
1.3047 ریال7:00:38
1.3037 ریال6:57:06
1.3047 ریال6:56:17
1.3037 ریال6:50:08
1.3037 ریال6:50:08
1.3048 ریال6:49:17
1.3037 ریال6:43:06
1.3048 ریال6:42:18
1.3037 ریال6:36:06
1.3043 ریال6:35:21
1.3043 ریال6:35:20
1.3037 ریال6:29:06
1.3043 ریال6:28:17
1.3037 ریال6:22:06
1.3043 ریال6:21:26
1.3037 ریال6:15:07
1.3037 ریال6:15:06
1.3045 ریال6:14:22
1.3037 ریال6:08:07
1.3045 ریال6:07:17
1.3037 ریال6:01:12
1.3045 ریال6:00:42
1.3045 ریال6:00:41
1.3037 ریال5:57:06
1.3045 ریال5:56:19
1.3037 ریال5:50:08
1.3037 ریال5:50:07
1.3047 ریال5:49:19
1.3037 ریال5:43:06
1.3047 ریال5:42:20
1.3037 ریال5:36:06
1.3052 ریال5:35:20
1.3052 ریال5:35:20
1.3037 ریال5:29:06
1.3052 ریال5:28:18
1.3037 ریال5:22:05
1.3052 ریال5:21:20
1.3037 ریال5:15:06
1.3037 ریال5:15:05
1.3045 ریال5:14:17
1.3037 ریال5:08:05
1.3045 ریال5:07:15
1.3037 ریال5:01:09
1.3045 ریال5:00:34
1.3045 ریال5:00:30
1.3037 ریال4:57:06
1.3045 ریال4:56:19
1.3037 ریال4:50:08
1.3037 ریال4:50:07
1.3043 ریال4:49:16
1.3037 ریال4:43:06
1.3043 ریال4:42:19
1.3037 ریال4:36:06
1.3042 ریال4:35:18
1.3042 ریال4:35:17
1.3037 ریال4:29:05
1.3042 ریال4:28:16
1.3037 ریال4:22:05
1.3042 ریال4:21:17
1.3037 ریال4:15:06
1.3037 ریال4:15:05
1.3043 ریال4:14:18
1.3037 ریال4:08:06
1.3043 ریال4:07:15
1.3037 ریال4:01:07
1.3043 ریال4:00:31
1.3043 ریال4:00:29
1.3037 ریال3:57:05
1.3043 ریال3:56:18
1.3037 ریال3:50:07
1.3037 ریال3:50:07
1.3042 ریال3:49:16
1.3037 ریال3:43:06
1.3042 ریال3:42:17
1.3037 ریال3:36:05
1.304 ریال3:35:21
1.304 ریال3:35:20
1.3037 ریال3:29:06
1.304 ریال3:28:18
1.3037 ریال3:22:05
1.304 ریال3:21:19
1.3037 ریال3:15:07
1.3037 ریال3:15:06
1.3044 ریال3:14:18
1.3037 ریال3:08:05
1.3044 ریال3:07:17
1.3037 ریال3:01:08
1.3044 ریال3:00:34
1.3044 ریال3:00:31
1.3037 ریال2:57:05
1.3044 ریال2:56:16
1.3037 ریال2:50:07
1.3037 ریال2:50:06
1.3041 ریال2:49:16
1.3037 ریال2:43:05
1.3041 ریال2:42:18
1.3037 ریال2:36:06
1.304 ریال2:35:21
1.304 ریال2:35:21
1.3037 ریال2:29:05
1.304 ریال2:28:18
1.3037 ریال2:22:05
1.304 ریال2:21:19
1.3037 ریال2:15:07
1.3037 ریال2:15:07
1.3039 ریال2:14:16
1.3037 ریال2:08:06
1.3039 ریال2:07:16
1.3037 ریال2:01:12
1.3039 ریال2:00:45
1.3039 ریال2:00:43
1.3037 ریال1:57:06
1.3039 ریال1:56:16
1.3037 ریال1:50:08
1.3037 ریال1:50:06
1.3044 ریال1:49:16
1.3037 ریال1:43:06
1.3044 ریال1:42:18
1.3037 ریال1:36:05
1.3044 ریال1:35:20
1.3044 ریال1:35:20
1.3037 ریال1:29:05
1.3044 ریال1:28:16
1.3037 ریال1:22:05
1.3044 ریال1:21:19
1.3037 ریال1:15:07
1.3037 ریال1:15:06
1.3042 ریال1:14:18
1.3037 ریال1:08:06
1.3042 ریال1:07:17
1.3037 ریال1:01:07
1.3042 ریال1:00:31
1.3042 ریال1:00:29
1.3037 ریال0:57:05
1.3042 ریال0:56:17
1.3037 ریال0:50:07
1.3037 ریال0:50:06
1.3042 ریال0:49:15
1.3037 ریال0:43:06
1.3042 ریال0:42:15
1.3037 ریال0:36:05
1.3044 ریال0:35:18
1.3044 ریال0:35:17
1.3037 ریال0:29:05
1.3044 ریال0:28:15
1.3037 ریال0:22:05
1.3044 ریال0:21:16
1.3037 ریال0:15:07
1.3037 ریال0:15:06
1.3045 ریال0:14:16
1.3037 ریال0:08:06
1.3045 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات