شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روبل بلاروس

  • نرخ فعلی:2.548
  • بالاترین قیمت روز:2.5667
  • پایین ترین قیمت روز:2.5455
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5627
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۱:۳۶
  • نرخ روز گذشته:2.5667
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0187

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.548 ریال16:11:36
2.5455 ریال16:01:33
2.5455 ریال16:01:33
2.548 ریال15:57:34
2.5455 ریال15:46:36
2.548 ریال15:43:32
2.5455 ریال15:42:46
2.548 ریال15:41:37
2.5455 ریال15:36:37
2.5518 ریال15:35:58
2.5518 ریال15:35:54
2.5455 ریال15:29:33
2.5518 ریال15:28:45
2.5455 ریال15:22:30
2.5518 ریال15:21:50
2.5455 ریال15:11:40
2.548 ریال15:08:33
2.5455 ریال15:07:43
2.548 ریال15:01:41
2.5479 ریال15:01:17
2.5479 ریال15:01:16
2.5455 ریال14:57:32
2.5479 ریال14:56:45
2.5455 ریال14:50:45
2.5479 ریال14:49:41
2.5455 ریال14:43:32
2.5479 ریال14:42:42
2.5455 ریال14:41:38
2.5479 ریال14:36:34
2.5465 ریال14:35:52
2.5465 ریال14:35:51
2.5455 ریال14:31:35
2.5465 ریال14:22:28
2.5462 ریال14:21:46
2.5465 ریال14:15:35
2.5465 ریال14:15:34
2.5462 ریال14:14:40
2.5465 ریال14:11:38
2.546 ریال14:08:35
2.5462 ریال14:07:46
2.546 ریال14:01:43
2.5476 ریال14:01:20
2.5476 ریال14:01:19
2.5462 ریال13:57:30
2.5476 ریال13:56:40
2.5462 ریال13:51:36
2.5494 ریال13:50:35
2.5494 ریال13:50:35
2.5476 ریال13:49:40
2.5494 ریال13:46:30
2.5498 ریال13:43:28
2.5476 ریال13:42:40
2.5498 ریال13:41:34
2.5476 ریال13:36:31
2.5475 ریال13:35:41
2.5475 ریال13:35:40
2.5476 ریال13:31:38
2.5497 ریال13:29:28
2.5475 ریال13:28:37
2.5497 ریال13:26:29
2.55 ریال13:22:28
2.5475 ریال13:15:36
2.5475 ریال13:15:35
2.5474 ریال13:14:37
2.5475 ریال13:08:24
2.5474 ریال13:07:37
2.5475 ریال13:06:30
2.547 ریال13:01:37
2.5491 ریال13:01:14
2.5491 ریال13:01:14
2.5474 ریال12:57:27
2.5491 ریال12:56:38
2.5474 ریال12:51:34
2.548 ریال12:50:39
2.5491 ریال12:49:36
2.548 ریال12:46:28
2.5485 ریال12:43:26
2.5491 ریال12:42:35
2.5485 ریال12:41:30
2.5491 ریال12:36:31
2.548 ریال12:31:32
2.5474 ریال12:29:28
2.548 ریال12:28:33
2.5474 ریال12:22:28
2.548 ریال12:21:40
2.5503 ریال12:16:28
2.5473 ریال12:15:34
2.5473 ریال12:15:33
2.5458 ریال12:14:39
2.5473 ریال12:11:30
2.548 ریال12:08:29
2.5458 ریال12:07:39
2.548 ریال12:01:44
2.549 ریال12:01:27
2.549 ریال12:01:26
2.5458 ریال11:57:26
2.549 ریال11:56:38
2.5455 ریال11:51:32
2.546 ریال11:50:33
2.546 ریال11:50:31
2.549 ریال11:49:36
2.546 ریال11:46:26
2.547 ریال11:43:23
2.5667 ریال11:42:36
2.547 ریال11:41:29
2.549 ریال11:36:28
2.5667 ریال10:41:07
2.5547 ریال10:36:07
2.5667 ریال8:57:04
2.5568 ریال8:56:13
2.5667 ریال8:50:05
2.5667 ریال8:50:05
2.5568 ریال8:49:12
2.5667 ریال8:43:04
2.5568 ریال8:42:13
2.5667 ریال7:46:43
2.56 ریال7:43:04
2.5667 ریال7:42:13
2.56 ریال7:41:05
2.5667 ریال6:31:06
2.5599 ریال6:29:05
2.5667 ریال6:28:12
2.5599 ریال6:26:05
2.5667 ریال5:51:05
2.5601 ریال5:50:06
2.5601 ریال5:50:06
2.5667 ریال5:49:12
2.5601 ریال5:46:06
2.5667 ریال5:35:13
2.5667 ریال5:35:13
2.5611 ریال5:31:06
2.5667 ریال5:01:05
2.5611 ریال5:00:18
2.5611 ریال5:00:17
2.5667 ریال4:57:05
2.5611 ریال4:56:13
2.5667 ریال4:50:05
2.5611 ریال4:49:11
2.5667 ریال4:43:04
2.5611 ریال4:42:12
2.5667 ریال4:36:05
2.561 ریال4:35:13
2.561 ریال4:35:13
2.5667 ریال4:29:04
2.561 ریال4:28:12
2.5667 ریال4:22:04
2.561 ریال4:21:13
2.5667 ریال3:56:12
2.5618 ریال3:51:04
2.5667 ریال3:08:05
2.5629 ریال3:07:12
2.5667 ریال3:01:05
2.5629 ریال3:00:18
2.5629 ریال3:00:17
2.5667 ریال2:57:04
2.5629 ریال2:56:11
2.5667 ریال2:50:06
2.5667 ریال2:50:05
2.5629 ریال2:49:13
2.5667 ریال2:43:04
2.5629 ریال2:42:13
2.5667 ریال2:15:04
2.5626 ریال2:14:12
2.5667 ریال2:08:04
2.5626 ریال2:07:13
2.5667 ریال2:01:06
2.5623 ریال2:00:20
2.5623 ریال2:00:18
2.5626 ریال1:57:04
2.5623 ریال1:56:12
2.5667 ریال1:51:04
2.5623 ریال1:46:05
2.5622 ریال1:43:04
2.5623 ریال1:42:11
2.5622 ریال1:41:04
2.5623 ریال1:36:05
2.5667 ریال0:31:05
2.5627 ریال0:29:04
2.5667 ریال0:28:11
2.5627 ریال0:26:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی