شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روبل بلاروس

  • نرخ فعلی:2.5749
  • بالاترین قیمت روز:2.5931
  • پایین ترین قیمت روز:2.571
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5931
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:2.5902
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0153

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5749 ریال14:01:01
2.5749 ریال14:01:00
2.571 ریال13:57:22
2.5749 ریال13:56:31
2.571 ریال13:51:26
2.5752 ریال13:50:27
2.5749 ریال13:49:31
2.5752 ریال13:46:24
2.5747 ریال13:43:22
2.5749 ریال13:42:32
2.5747 ریال13:41:27
2.5749 ریال13:36:22
2.5779 ریال13:35:35
2.5779 ریال13:35:34
2.5715 ریال13:29:21
2.5779 ریال13:28:30
2.5715 ریال13:26:21
2.5762 ریال13:22:20
2.5779 ریال13:15:26
2.5779 ریال13:15:25
2.5725 ریال13:14:33
2.5779 ریال13:11:25
2.5768 ریال13:08:20
2.5725 ریال13:07:28
2.5768 ریال13:06:22
2.5725 ریال13:01:28
2.5725 ریال13:01:28
2.573 ریال12:57:20
2.5766 ریال12:56:30
2.5772 ریال12:51:38
2.5784 ریال12:50:24
2.5784 ریال12:50:24
2.5766 ریال12:49:28
2.5784 ریال12:46:21
2.5776 ریال12:43:18
2.5766 ریال12:42:27
2.5776 ریال12:41:23
2.577 ریال12:36:20
2.5758 ریال12:35:32
2.5758 ریال12:35:31
2.5763 ریال12:31:27
2.576 ریال12:29:20
2.5758 ریال12:28:27
2.576 ریال12:26:21
2.5758 ریال12:22:19
2.5729 ریال12:21:32
2.5758 ریال12:16:24
2.5718 ریال12:15:28
2.5718 ریال12:15:28
2.5729 ریال12:14:32
2.5718 ریال12:11:25
2.576 ریال12:08:21
2.5729 ریال12:07:32
2.576 ریال12:06:24
2.572 ریال12:01:35
2.5782 ریال12:01:02
2.5782 ریال12:01:01
2.5762 ریال11:57:19
2.5782 ریال11:56:28
2.572 ریال11:51:24
2.5752 ریال11:50:28
2.5752 ریال11:50:28
2.5782 ریال11:49:29
2.5752 ریال11:46:22
2.5753 ریال11:43:20
2.5811 ریال11:42:28
2.5753 ریال11:41:22
2.579 ریال11:36:21
2.5811 ریال11:35:33
2.5811 ریال11:35:33
2.5817 ریال11:31:23
2.5785 ریال11:29:17
2.5811 ریال11:28:25
2.5785 ریال11:26:19
2.5821 ریال11:22:18
2.5782 ریال11:21:33
2.579 ریال11:15:23
2.579 ریال11:15:23
2.5782 ریال11:14:24
2.579 ریال11:11:10
2.5816 ریال11:08:08
2.5782 ریال11:07:17
2.5816 ریال11:06:10
2.5787 ریال11:01:13
2.59 ریال11:00:34
2.59 ریال11:00:34
2.579 ریال10:57:08
2.59 ریال10:43:09
2.593 ریال10:42:17
2.59 ریال10:36:10
2.593 ریال10:35:17
2.593 ریال10:35:17
2.59 ریال10:29:08
2.593 ریال10:28:17
2.59 ریال10:22:08
2.593 ریال10:01:13
2.5931 ریال10:00:34
2.5931 ریال10:00:34
2.593 ریال9:57:08
2.5931 ریال9:56:17
2.593 ریال9:50:11
2.593 ریال9:50:10
2.5931 ریال9:49:16
2.593 ریال9:43:08
2.5902 ریال9:42:17
2.593 ریال9:41:08
2.5931 ریال9:36:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی