شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روبل بلاروس

  • نرخ فعلی:2.1289
  • بالاترین قیمت روز:2.1323
  • پایین ترین قیمت روز:2.1281
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1299
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۰:۳۹
  • نرخ روز گذشته:2.1307
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1289 ریال10:20:39
2.1289 ریال10:20:38
2.1293 ریال10:17:25
2.1286 ریال10:15:36
2.1286 ریال10:15:36
2.1294 ریال10:14:44
2.1288 ریال10:08:26
2.1294 ریال10:07:35
2.1282 ریال10:05:31
2.1282 ریال10:05:30
2.1281 ریال10:01:47
2.1294 ریال10:01:39
2.1294 ریال10:01:33
2.1281 ریال9:59:22
2.13 ریال9:57:26
2.1294 ریال9:56:45
2.1291 ریال9:53:21
2.1298 ریال9:50:39
2.1298 ریال9:50:35
2.1288 ریال9:49:32
2.1293 ریال9:47:22
2.1294 ریال9:44:23
2.1296 ریال9:43:19
2.1288 ریال9:42:37
2.1296 ریال9:41:24
2.1293 ریال9:38:14
2.1288 ریال9:36:30
2.1298 ریال9:35:49
2.1298 ریال9:35:48
2.1293 ریال9:32:29
2.1289 ریال9:29:17
2.1298 ریال9:28:35
2.1291 ریال9:26:20
2.1287 ریال9:23:16
2.1286 ریال9:22:23
2.1298 ریال9:21:39
2.1286 ریال9:20:25
2.1286 ریال9:20:21
2.129 ریال9:17:14
2.13 ریال9:15:21
2.13 ریال9:15:21
2.1291 ریال9:14:35
2.1294 ریال9:08:13
2.1291 ریال9:07:28
2.1294 ریال9:05:13
2.1294 ریال9:05:13
2.1302 ریال9:01:28
2.1291 ریال9:00:59
2.1291 ریال9:00:58
2.1302 ریال8:59:11
2.1296 ریال8:57:13
2.1298 ریال8:56:25
2.1296 ریال8:53:10
2.1297 ریال8:50:20
2.1297 ریال8:50:19
2.1298 ریال8:49:25
2.1296 ریال8:47:09
2.1291 ریال8:44:11
2.1296 ریال8:43:09
2.1298 ریال8:42:24
2.1296 ریال8:38:10
2.13 ریال8:35:34
2.13 ریال8:35:32
2.1296 ریال8:32:14
2.1297 ریال8:29:10
2.13 ریال8:28:22
2.1301 ریال8:26:09
2.1306 ریال8:23:07
2.1296 ریال8:22:08
2.13 ریال8:21:27
2.1296 ریال8:20:11
2.1296 ریال8:20:10
2.1301 ریال8:17:06
2.1299 ریال8:15:10
2.1299 ریال8:15:09
2.1305 ریال8:14:21
2.1294 ریال8:11:08
2.1299 ریال8:08:08
2.1305 ریال8:07:19
2.1294 ریال8:05:06
2.1294 ریال8:05:05
2.1299 ریال8:02:10
2.13 ریال8:01:18
2.1305 ریال8:00:50
2.1305 ریال8:00:28
2.13 ریال7:57:07
2.1303 ریال7:56:22
2.13 ریال7:53:06
2.1299 ریال7:50:10
2.1299 ریال7:50:10
2.1303 ریال7:49:19
2.13 ریال7:47:07
2.1305 ریال7:44:06
2.13 ریال7:43:07
2.1303 ریال7:42:17
2.13 ریال7:41:08
2.1296 ریال7:38:06
2.1299 ریال7:36:08
2.1296 ریال7:32:07
2.1294 ریال7:29:06
2.1296 ریال7:26:06
2.1295 ریال7:23:06
2.1296 ریال7:20:26
2.1296 ریال7:20:23
2.1295 ریال7:17:07
2.1298 ریال7:14:25
2.1296 ریال7:11:07
2.1301 ریال7:08:07
2.1298 ریال7:07:20
2.1297 ریال7:02:10
2.1304 ریال7:01:15
2.1298 ریال7:00:41
2.1298 ریال7:00:40
2.1304 ریال6:59:06
2.13 ریال6:57:07
2.1298 ریال6:53:06
2.13 ریال6:50:10
2.13 ریال6:50:10
2.1306 ریال6:49:19
2.13 ریال6:44:07
2.1302 ریال6:43:06
2.1306 ریال6:42:18
2.1302 ریال6:41:07
2.1297 ریال6:38:06
2.1301 ریال6:36:08
2.1294 ریال6:35:28
2.1294 ریال6:35:27
2.1299 ریال6:32:09
2.1297 ریال6:29:08
2.1294 ریال6:28:26
2.1303 ریال6:26:07
2.1304 ریال6:22:07
2.1294 ریال6:21:24
2.1304 ریال6:17:06
2.129 ریال6:15:08
2.129 ریال6:15:07
2.1291 ریال6:14:21
2.1289 ریال6:11:07
2.1294 ریال6:08:09
2.1291 ریال6:07:19
2.129 ریال6:05:08
2.129 ریال6:05:07
2.1297 ریال6:02:10
2.1291 ریال5:53:06
2.1295 ریال5:50:09
2.1295 ریال5:50:08
2.1296 ریال5:49:19
2.1291 ریال5:43:08
2.1296 ریال5:42:20
2.1291 ریال5:41:07
2.1302 ریال5:38:06
2.1297 ریال5:36:07
2.1299 ریال5:32:08
2.129 ریال5:29:06
2.1299 ریال5:28:19
2.1296 ریال5:26:05
2.1288 ریال5:23:06
2.13 ریال5:22:06
2.1299 ریال5:21:22
2.13 ریال5:20:10
2.13 ریال5:20:08
2.1294 ریال5:14:21
2.1295 ریال5:08:06
2.1294 ریال5:07:16
2.1295 ریال5:05:08
2.1295 ریال5:05:07
2.13 ریال5:02:07
2.1295 ریال5:01:09
2.1294 ریال5:00:33
2.1294 ریال5:00:32
2.1295 ریال4:59:06
2.1299 ریال4:57:06
2.1294 ریال4:56:18
2.1293 ریال4:53:04
2.1297 ریال4:50:04
2.1291 ریال4:49:17
2.1294 ریال4:47:05
2.13 ریال4:44:06
2.1297 ریال4:43:06
2.1291 ریال4:42:18
2.1297 ریال4:36:06
2.1305 ریال4:35:23
2.1305 ریال4:35:23
2.1301 ریال4:32:08
2.1302 ریال4:29:07
2.1305 ریال4:28:19
2.1304 ریال4:26:07
2.1297 ریال4:23:08
2.1292 ریال4:22:07
2.1305 ریال4:21:23
2.1292 ریال4:20:10
2.1292 ریال4:20:09
2.13 ریال4:17:08
2.1302 ریال4:15:07
2.1298 ریال4:14:18
2.1304 ریال4:11:08
2.1298 ریال4:07:18
2.1304 ریال4:05:08
2.1304 ریال4:05:07
2.1292 ریال4:02:07
2.1298 ریال3:59:07
2.1297 ریال3:57:07
2.1298 ریال3:50:09
2.1298 ریال3:50:08
2.1299 ریال3:49:17
2.1291 ریال3:47:05
2.1297 ریال3:43:07
2.1299 ریال3:42:17
2.1297 ریال3:41:07
2.1291 ریال3:38:06
2.1303 ریال3:36:06
2.1317 ریال3:35:21
2.1317 ریال3:35:20
2.1299 ریال3:32:07
2.13 ریال3:29:06
2.1317 ریال3:28:17
2.1299 ریال3:23:06
2.13 ریال3:22:05
2.1317 ریال3:21:18
2.13 ریال3:20:08
2.13 ریال3:20:07
2.1294 ریال3:17:06
2.1299 ریال3:15:06
2.1299 ریال3:15:06
2.1301 ریال3:14:21
2.1309 ریال3:11:06
2.1305 ریال3:08:06
2.1301 ریال3:07:16
2.1313 ریال3:05:05
2.1307 ریال3:01:10
2.1301 ریال3:00:37
2.1301 ریال3:00:36
2.1307 ریال2:57:06
2.1301 ریال2:56:18
2.1309 ریال2:53:05
2.1316 ریال2:50:08
2.1316 ریال2:50:07
2.1317 ریال2:49:15
2.1323 ریال2:47:07
2.1316 ریال2:44:06
2.1312 ریال2:43:06
2.1317 ریال2:42:16
2.1312 ریال2:41:06
2.1313 ریال2:38:06
2.1316 ریال2:36:06
2.1315 ریال2:35:27
2.1315 ریال2:35:25
2.1317 ریال2:32:07
2.1315 ریال2:28:15
2.1307 ریال2:26:05
2.1313 ریال2:23:05
2.1312 ریال2:22:06
2.1315 ریال2:21:20
2.1312 ریال2:20:06
2.1308 ریال2:17:06
2.1306 ریال2:15:08
2.1306 ریال2:15:07
2.1314 ریال2:14:19
2.1313 ریال2:11:08
2.1323 ریال2:08:06
2.1314 ریال2:07:16
2.1308 ریال2:01:17
2.1314 ریال2:00:49
2.1314 ریال2:00:49
2.1308 ریال1:59:06
2.1314 ریال1:56:17
2.1307 ریال1:53:06
2.1308 ریال1:50:10
2.1308 ریال1:50:09
2.1323 ریال1:49:18
2.1308 ریال1:47:06
2.1316 ریال1:44:06
2.1323 ریال1:38:05
2.1319 ریال1:36:06
2.1316 ریال1:35:21
2.1316 ریال1:35:19
2.132 ریال1:32:12
2.1307 ریال1:29:06
2.1316 ریال1:28:17
2.1322 ریال1:26:06
2.1307 ریال1:23:06
2.1316 ریال1:15:08
2.1316 ریال1:15:07
2.1311 ریال1:14:18
2.1308 ریال1:11:07
2.1316 ریال1:08:06
2.1311 ریال1:07:18
2.1313 ریال1:05:07
2.1313 ریال1:05:06
2.1316 ریال1:01:11
2.1311 ریال1:00:37
2.1311 ریال1:00:22
2.1316 ریال0:59:06
2.1311 ریال0:56:18
2.1315 ریال0:53:06
2.1319 ریال0:50:10
2.1319 ریال0:50:09
2.1323 ریال0:49:18
2.1316 ریال0:47:06
2.1313 ریال0:44:05
2.1317 ریال0:43:05
2.1323 ریال0:42:17
2.1317 ریال0:41:06
2.1313 ریال0:36:06
2.1307 ریال0:35:24
2.1307 ریال0:35:24
2.1311 ریال0:32:09
2.1314 ریال0:29:07
2.1307 ریال0:28:18
2.1322 ریال0:26:06
2.1307 ریال0:23:09
2.1312 ریال0:22:06
2.1307 ریال0:21:18
2.1312 ریال0:20:09
2.1312 ریال0:20:09
2.1307 ریال0:17:07
2.1304 ریال0:15:10
2.1304 ریال0:15:09
2.1299 ریال0:14:21
2.1304 ریال0:08:08
2.1299 ریال0:07:33
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات