شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / رئال برزیل

  • نرخ فعلی:5.2933
  • بالاترین قیمت روز:5.3511
  • پایین ترین قیمت روز:5.227
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.3505
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۶:۴۷
  • نرخ روز گذشته:5.3511
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0578

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.2933 ریال23:36:47
5.2786 ریال23:35:57
5.2786 ریال23:35:57
5.2908 ریال23:31:46
5.2818 ریال23:29:37
5.2786 ریال23:28:50
5.2818 ریال23:26:44
5.2763 ریال23:22:43
5.253 ریال23:21:59
5.2821 ریال23:16:50
5.2598 ریال23:15:47
5.2598 ریال23:15:46
5.253 ریال23:14:50
5.2598 ریال23:11:46
5.2532 ریال23:08:46
5.253 ریال23:07:58
5.2532 ریال23:06:49
5.255 ریال23:02:13
5.2527 ریال23:01:36
5.2527 ریال23:01:35
5.2535 ریال22:57:37
5.2527 ریال22:56:49
5.2566 ریال22:51:45
5.2536 ریال22:50:52
5.2536 ریال22:50:51
5.2527 ریال22:49:46
5.2536 ریال22:46:41
5.2516 ریال22:43:35
5.2527 ریال22:42:51
5.2516 ریال22:41:53
5.2507 ریال22:36:41
5.249 ریال22:35:54
5.249 ریال22:35:52
5.2483 ریال22:31:48
5.2488 ریال22:29:40
5.249 ریال22:28:48
5.2488 ریال22:22:36
5.2542 ریال22:21:53
5.2492 ریال22:16:40
5.2487 ریال22:15:44
5.2487 ریال22:15:42
5.2542 ریال22:14:48
5.2487 ریال22:11:45
5.2512 ریال22:08:44
5.2542 ریال22:07:51
5.2512 ریال22:06:44
5.2522 ریال22:01:57
5.2497 ریال22:01:36
5.2497 ریال22:01:34
5.2543 ریال21:57:38
5.2497 ریال21:56:49
5.2468 ریال21:51:43
5.2492 ریال21:50:51
5.2492 ریال21:50:51
5.2497 ریال21:49:50
5.2492 ریال21:46:45
5.254 ریال21:43:38
5.2497 ریال21:42:48
5.254 ریال21:41:46
5.248 ریال21:36:46
5.2457 ریال21:35:57
5.2457 ریال21:35:56
5.248 ریال21:31:46
5.2487 ریال21:29:38
5.2457 ریال21:28:46
5.2487 ریال21:26:42
5.2482 ریال21:22:37
5.245 ریال21:21:55
5.2467 ریال21:16:40
5.244 ریال21:15:46
5.244 ریال21:15:44
5.245 ریال21:14:47
5.244 ریال21:11:44
5.2442 ریال21:08:37
5.245 ریال21:07:46
5.2442 ریال21:06:42
5.2407 ریال21:01:51
5.237 ریال21:01:27
5.237 ریال21:01:26
5.2452 ریال20:57:43
5.237 ریال20:56:56
5.2489 ریال20:51:50
5.2417 ریال20:50:49
5.2417 ریال20:50:48
5.237 ریال20:49:54
5.2417 ریال20:46:46
5.2427 ریال20:43:39
5.237 ریال20:42:53
5.2427 ریال20:41:44
5.2375 ریال20:36:43
5.2292 ریال20:36:00
5.2292 ریال20:35:58
5.2352 ریال20:31:50
5.2297 ریال20:29:38
5.2292 ریال20:28:48
5.2297 ریال20:26:43
5.227 ریال20:22:39
5.2352 ریال20:21:50
5.2292 ریال20:16:41
5.2342 ریال20:15:41
5.2342 ریال20:15:41
5.2352 ریال20:14:49
5.2342 ریال20:11:40
5.2379 ریال20:08:48
5.2359 ریال20:07:53
5.2379 ریال20:06:49
5.2352 ریال20:02:18
5.2359 ریال20:01:49
5.2359 ریال20:01:47
5.2373 ریال19:57:38
5.2359 ریال19:56:54
5.2345 ریال19:51:42
5.2375 ریال19:50:52
5.2375 ریال19:50:51
5.2359 ریال19:49:47
5.2375 ریال19:46:43
5.2377 ریال19:43:39
5.2336 ریال19:42:49
5.2377 ریال19:41:46
5.2353 ریال19:36:42
5.2336 ریال19:35:54
5.2336 ریال19:35:51
5.2382 ریال19:31:49
5.2364 ریال19:29:37
5.2336 ریال19:28:49
5.2364 ریال19:26:37
5.2363 ریال19:22:38
5.2316 ریال19:21:52
5.2336 ریال19:16:42
5.2343 ریال19:15:40
5.2343 ریال19:15:40
5.2316 ریال19:14:44
5.2343 ریال19:11:39
5.2356 ریال19:08:39
5.2467 ریال19:07:46
5.2356 ریال19:06:41
5.2361 ریال19:01:57
5.2467 ریال19:01:37
5.2467 ریال19:01:36
5.2313 ریال18:57:37
5.2467 ریال18:56:51
5.2428 ریال18:51:41
5.2516 ریال18:50:44
5.2516 ریال18:50:43
5.2467 ریال18:49:47
5.2516 ریال18:46:36
5.2486 ریال18:43:35
5.2595 ریال18:42:46
5.2486 ریال18:41:42
5.2473 ریال18:36:39
5.2595 ریال18:35:56
5.2595 ریال18:35:54
5.2478 ریال18:31:46
5.2465 ریال18:29:34
5.2595 ریال18:28:46
5.2465 ریال18:26:41
5.2495 ریال18:22:35
5.2645 ریال18:21:53
5.253 ریال18:16:37
5.2738 ریال18:15:38
5.2738 ریال18:15:38
5.2645 ریال18:14:48
5.2738 ریال18:11:45
5.2725 ریال18:08:39
5.2645 ریال18:07:51
5.2725 ریال18:06:47
5.263 ریال18:02:12
5.2653 ریال18:01:40
5.2653 ریال18:01:39
5.2635 ریال17:57:33
5.2653 ریال17:56:50
5.2633 ریال17:51:43
5.261 ریال17:50:51
5.261 ریال17:50:48
5.2653 ریال17:49:44
5.261 ریال17:46:39
5.2654 ریال17:43:35
5.2653 ریال17:42:50
5.2654 ریال17:36:38
5.2635 ریال17:35:50
5.2635 ریال17:35:50
5.2671 ریال17:31:44
5.2666 ریال17:29:34
5.2635 ریال17:28:44
5.2666 ریال17:26:35
5.2696 ریال17:22:32
5.2793 ریال17:21:50
5.2651 ریال17:16:33
5.2655 ریال17:15:41
5.2655 ریال17:15:38
5.2793 ریال17:14:41
5.2655 ریال17:11:35
5.2739 ریال17:08:35
5.2793 ریال17:07:43
5.2739 ریال17:06:42
5.2766 ریال17:01:54
5.2937 ریال17:01:28
5.2937 ریال17:01:27
5.2808 ریال16:57:32
5.2937 ریال16:56:43
5.29 ریال16:51:39
5.285 ریال16:50:41
5.285 ریال16:50:41
5.2937 ریال16:49:41
5.285 ریال16:46:34
5.2797 ریال16:43:30
5.3505 ریال16:42:40
5.2797 ریال16:41:36
5.2922 ریال16:36:34
5.3505 ریال14:01:37
5.3511 ریال14:01:00
5.3511 ریال14:00:59
5.3505 ریال13:57:22
5.3511 ریال13:56:31
5.3505 ریال13:50:29
5.3505 ریال13:50:27
5.3511 ریال13:49:30
5.3505 ریال13:43:21
5.3511 ریال13:42:32
5.3505 ریال13:36:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی