شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / رئال برزیل

  • نرخ فعلی:4.1949
  • بالاترین قیمت روز:4.1952
  • پایین ترین قیمت روز:4.1899
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1994
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:4.1937
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1949 ریال2:15:05
4.1948 ریال2:14:17
4.1949 ریال2:08:05
4.1948 ریال2:07:15
4.1949 ریال2:02:08
4.1948 ریال0:50:08
4.1948 ریال0:50:06
4.1908 ریال0:49:14
4.1948 ریال0:44:05
4.1928 ریال0:43:05
4.1908 ریال0:42:17
4.1928 ریال0:41:05
4.1913 ریال0:38:04
4.1909 ریال0:36:05
4.1934 ریال0:35:19
4.1934 ریال0:35:19
4.1908 ریال0:32:05
4.1907 ریال0:29:05
4.1934 ریال0:28:18
4.1899 ریال0:26:06
4.1919 ریال0:23:06
4.192 ریال0:22:07
4.1934 ریال0:21:19
4.192 ریال0:20:08
4.192 ریال0:20:07
4.1935 ریال0:17:06
4.1939 ریال0:15:07
4.1939 ریال0:15:07
4.1937 ریال0:14:17
4.194 ریال0:11:08
4.1952 ریال0:08:05
4.2071 ریال18:00:29
4.2091 ریال17:58:12
4.2018 ریال17:57:42
4.2057 ریال17:54:01
4.2066 ریال17:52:15
4.2066 ریال17:52:13
4.2018 ریال17:50:59
4.2052 ریال17:48:19
4.2057 ریال17:45:10
4.2056 ریال17:44:11
4.1925 ریال17:43:35
4.2056 ریال17:42:30
4.2038 ریال17:39:07
4.2032 ریال17:37:30
4.1925 ریال17:36:59
4.1925 ریال17:36:57
4.2018 ریال17:33:47
4.203 ریال17:30:06
4.1925 ریال17:29:43
4.202 ریال17:27:34
4.1998 ریال17:24:14
4.1981 ریال17:23:29
4.1925 ریال17:22:59
4.1981 ریال17:21:47
4.1981 ریال17:21:46
4.1972 ریال17:17:32
4.1956 ریال17:15:28
4.1956 ریال17:15:26
4.1988 ریال17:14:35
4.1922 ریال17:11:27
4.1965 ریال17:08:23
4.1988 ریال17:07:43
4.1958 ریال17:05:33
4.1958 ریال17:05:32
4.1961 ریال17:02:46
4.1988 ریال17:01:44
4.1988 ریال17:01:41
4.1978 ریال16:59:20
4.2012 ریال16:57:26
4.1988 ریال16:57:00
4.1991 ریال16:53:26
4.1968 ریال16:50:41
4.1968 ریال16:50:38
4.1937 ریال16:49:58
4.1981 ریال16:47:29
4.1978 ریال16:44:22
4.1982 ریال16:43:18
4.1937 ریال16:42:45
4.1982 ریال16:41:36
4.1973 ریال16:38:28
4.1951 ریال16:36:23
4.1993 ریال16:35:56
4.1993 ریال16:35:55
4.1922 ریال16:32:35
4.1938 ریال16:29:24
4.1993 ریال16:28:37
4.1911 ریال16:26:20
4.1916 ریال16:23:19
4.189 ریال16:22:21
4.1993 ریال16:21:40
4.189 ریال16:20:37
4.189 ریال16:20:33
4.1922 ریال16:17:23
4.1935 ریال16:15:27
4.1935 ریال16:15:26
4.2022 ریال16:14:34
4.1996 ریال16:11:24
4.2012 ریال16:08:27
4.2022 ریال16:07:36
4.2058 ریال16:05:22
4.2058 ریال16:05:20
4.2062 ریال16:02:31
4.2056 ریال16:01:34
4.2022 ریال16:01:21
4.2022 ریال16:01:19
4.2056 ریال15:59:19
4.2015 ریال15:57:20
4.2022 ریال15:56:35
4.1994 ریال15:50:37
4.1994 ریال15:50:36
4.2105 ریال15:49:34
4.1979 ریال15:47:23
4.2002 ریال15:44:25
4.1994 ریال15:43:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات