شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.7631
  • بالاترین قیمت روز:1.764
  • پایین ترین قیمت روز:1.763
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.764
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۴۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.7637
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7631 ریال2:43:05
1.7634 ریال2:42:16
1.7631 ریال2:36:06
1.7632 ریال2:35:20
1.7632 ریال2:35:17
1.7634 ریال2:31:07
1.7635 ریال2:29:05
1.7632 ریال2:28:17
1.7634 ریال2:27:05
1.7632 ریال2:25:07
1.7632 ریال2:25:06
1.7635 ریال2:23:06
1.7634 ریال2:22:06
1.7632 ریال2:19:06
1.7635 ریال2:17:04
1.7632 ریال2:11:06
1.7635 ریال2:09:05
1.7632 ریال2:07:15
1.7634 ریال2:03:07
1.7633 ریال2:01:10
1.7632 ریال2:00:35
1.7632 ریال2:00:34
1.7634 ریال1:57:05
1.7632 ریال1:55:06
1.7632 ریال1:55:04
1.7634 ریال1:53:05
1.7632 ریال1:50:07
1.7632 ریال1:50:07
1.7635 ریال1:49:16
1.7632 ریال1:47:04
1.7635 ریال1:45:03
1.7632 ریال1:43:06
1.7635 ریال1:42:17
1.7632 ریال1:41:06
1.7634 ریال1:39:05
1.7632 ریال1:37:05
1.7634 ریال1:36:06
1.7637 ریال1:35:18
1.7637 ریال1:35:17
1.7632 ریال1:33:06
1.7635 ریال1:31:07
1.7631 ریال1:29:05
1.7637 ریال1:28:17
1.7631 ریال1:27:04
1.763 ریال1:25:06
1.763 ریال1:25:05
1.7632 ریال1:23:06
1.7633 ریال1:22:05
1.7637 ریال1:21:18
1.7632 ریال1:19:05
1.7634 ریال1:17:05
1.7633 ریال1:15:06
1.7633 ریال1:15:05
1.7634 ریال1:14:17
1.7632 ریال1:13:05
1.7636 ریال1:11:06
1.7638 ریال1:09:05
1.7636 ریال1:08:06
1.7634 ریال1:07:16
1.7635 ریال1:05:06
1.7635 ریال1:05:05
1.7637 ریال1:03:05
1.7635 ریال1:01:07
1.7634 ریال1:00:29
1.7634 ریال1:00:28
1.7635 ریال0:59:05
1.7633 ریال0:57:06
1.7634 ریال0:55:06
1.7634 ریال0:55:05
1.7635 ریال0:51:05
1.7637 ریال0:49:13
1.7635 ریال0:45:04
1.7634 ریال0:43:05
1.7637 ریال0:42:16
1.7633 ریال0:41:05
1.7635 ریال0:37:05
1.7634 ریال0:36:05
1.764 ریال0:35:18
1.764 ریال0:35:17
1.7635 ریال0:31:12
1.7638 ریال0:29:05
1.764 ریال0:28:16
1.7637 ریال0:25:06
1.7637 ریال0:25:05
1.7638 ریال0:23:06
1.764 ریال0:21:17
1.7638 ریال0:19:04
1.7637 ریال0:17:05
1.7638 ریال0:15:06
1.7638 ریال0:15:05
1.764 ریال0:14:16
1.7638 ریال0:11:06
1.7637 ریال0:09:05
1.764 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات