شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / منات آذربایجان

  • نرخ فعلی:1.7
  • بالاترین قیمت روز:1.7305
  • پایین ترین قیمت روز:1.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.731
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۸:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / منات آذربایجان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / منات آذربایجان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7 ریال8:38:06
1.7305 ریال8:36:07
1.7 ریال8:15:07
1.7 ریال8:15:07
1.7305 ریال8:14:21
1.7 ریال8:08:09
1.7305 ریال8:07:17
1.7 ریال8:05:07
1.7 ریال8:05:06
1.7305 ریال8:02:07
1.7 ریال8:01:13
1.7305 ریال8:00:36
1.7305 ریال8:00:36
1.7 ریال7:57:06
1.7305 ریال7:53:06
1.7 ریال3:20:06
1.7 ریال3:20:06
1.7305 ریال3:17:05
1.7 ریال2:57:05
1.7305 ریال2:56:18
1.7 ریال2:50:08
1.7 ریال2:50:08
1.7305 ریال2:49:14
1.7 ریال2:43:05
1.7305 ریال2:42:16
1.7 ریال2:35:24
1.7 ریال2:35:20
1.7305 ریال2:32:07
1.7 ریال1:05:06
1.7 ریال1:05:06
1.7043 ریال1:02:08
1.7 ریال0:36:05
1.7305 ریال0:35:20
1.7305 ریال0:35:19
1.7 ریال0:32:06
1.7305 ریال0:28:18
1.7 ریال0:22:07
1.7305 ریال0:21:20
1.7 ریال0:17:07
1.7305 ریال0:15:08
1.7305 ریال0:15:07
1.7 ریال0:11:09
1.7305 ریال0:08:06
1.7 ریال17:15:30
1.7 ریال17:15:28
1.731 ریال17:14:35
1.7 ریال17:08:24
1.731 ریال17:07:44
1.7 ریال17:02:50
1.731 ریال17:01:48
1.731 ریال17:01:44
1.7 ریال16:57:27
1.731 ریال16:57:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات