شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.6316
  • بالاترین قیمت روز:1.6324
  • پایین ترین قیمت روز:1.6152
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6152
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.6158
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0158

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6316 ریال7:46:04
1.6313 ریال7:43:21
1.6305 ریال7:42:44
1.6313 ریال7:41:25
1.6311 ریال7:36:04
1.6279 ریال7:35:13
1.6279 ریال7:35:12
1.6297 ریال7:31:05
1.6292 ریال7:29:04
1.6279 ریال7:28:13
1.6292 ریال7:26:04
1.6281 ریال7:22:04
1.6279 ریال7:15:05
1.6279 ریال7:15:04
1.6271 ریال7:14:12
1.6279 ریال7:11:04
1.6271 ریال7:01:06
1.6289 ریال7:00:19
1.6289 ریال7:00:17
1.6268 ریال6:57:04
1.6289 ریال6:56:12
1.6271 ریال6:51:04
1.6263 ریال6:50:06
1.6263 ریال6:50:05
1.6289 ریال6:49:12
1.6263 ریال6:46:04
1.6279 ریال6:43:04
1.6297 ریال6:42:12
1.6279 ریال6:41:05
1.6281 ریال6:36:05
1.6297 ریال6:35:13
1.6297 ریال6:35:12
1.6295 ریال6:29:05
1.6297 ریال6:28:12
1.6295 ریال6:26:03
1.6292 ریال6:22:04
1.6297 ریال6:21:15
1.6295 ریال6:16:04
1.6287 ریال6:15:05
1.6287 ریال6:15:04
1.6279 ریال6:14:12
1.6287 ریال6:11:05
1.6284 ریال6:08:05
1.6279 ریال6:07:13
1.6284 ریال6:06:04
1.6273 ریال6:01:07
1.6279 ریال6:00:21
1.6279 ریال6:00:19
1.6276 ریال5:57:04
1.6279 ریال5:56:13
1.6281 ریال5:50:05
1.6281 ریال5:50:04
1.6279 ریال5:49:13
1.6281 ریال5:46:04
1.6273 ریال5:43:05
1.6279 ریال5:42:12
1.6273 ریال5:41:04
1.6284 ریال5:36:05
1.6324 ریال5:35:12
1.6324 ریال5:35:11
1.6295 ریال5:31:04
1.6287 ریال5:29:04
1.6324 ریال5:28:12
1.6287 ریال5:26:04
1.6305 ریال5:22:04
1.6271 ریال5:21:13
1.6324 ریال5:16:04
1.6311 ریال5:15:06
1.6311 ریال5:15:05
1.6271 ریال5:14:11
1.6311 ریال5:11:04
1.6303 ریال5:08:04
1.6271 ریال5:07:12
1.6303 ریال5:06:04
1.6271 ریال5:01:05
1.6255 ریال5:00:17
1.6255 ریال5:00:17
1.6271 ریال4:57:04
1.6255 ریال4:56:12
1.6276 ریال4:51:04
1.6271 ریال4:50:05
1.6271 ریال4:50:05
1.6255 ریال4:49:12
1.6271 ریال4:46:04
1.6263 ریال4:43:04
1.6255 ریال4:42:12
1.6263 ریال4:41:04
1.6255 ریال4:36:04
1.6192 ریال4:35:12
1.6192 ریال4:35:12
1.6252 ریال4:31:04
1.6231 ریال4:29:04
1.6192 ریال4:28:12
1.6231 ریال4:26:04
1.6205 ریال4:22:03
1.6192 ریال4:21:12
1.6197 ریال4:16:04
1.6192 ریال4:15:04
1.6192 ریال4:15:03
1.6202 ریال4:14:11
1.6192 ریال4:11:04
1.6194 ریال4:08:03
1.6202 ریال4:07:11
1.6194 ریال4:06:04
1.6202 ریال4:01:05
1.6213 ریال4:00:18
1.6213 ریال4:00:17
1.6205 ریال3:57:05
1.6213 ریال3:56:11
1.621 ریال3:51:04
1.6213 ریال3:46:04
1.621 ریال3:43:04
1.6213 ریال3:42:12
1.621 ریال3:41:04
1.6213 ریال3:36:05
1.6218 ریال3:26:04
1.621 ریال3:22:04
1.6221 ریال3:21:10
1.6218 ریال3:16:04
1.6221 ریال3:11:04
1.6223 ریال3:08:04
1.6207 ریال3:07:12
1.6223 ریال3:06:04
1.6215 ریال3:01:05
1.6207 ریال3:00:17
1.6207 ریال3:00:15
1.6226 ریال2:57:04
1.6207 ریال2:56:11
1.6221 ریال2:51:04
1.6218 ریال2:50:06
1.6218 ریال2:50:05
1.6207 ریال2:49:12
1.6218 ریال2:46:04
1.6207 ریال2:41:04
1.6205 ریال2:36:05
1.6197 ریال2:35:12
1.6197 ریال2:35:12
1.6205 ریال2:31:05
1.6192 ریال2:29:04
1.6197 ریال2:28:11
1.6192 ریال2:26:04
1.6197 ریال2:21:12
1.6194 ریال2:16:04
1.6197 ریال2:15:05
1.6197 ریال2:15:04
1.6192 ریال2:14:11
1.6197 ریال2:11:04
1.6194 ریال2:08:04
1.6192 ریال2:07:13
1.6194 ریال2:06:04
1.6189 ریال2:01:05
1.6192 ریال1:57:04
1.6213 ریال1:56:12
1.6186 ریال1:51:04
1.6197 ریال1:50:05
1.6197 ریال1:50:04
1.6213 ریال1:49:12
1.6197 ریال1:46:04
1.6205 ریال1:43:04
1.6213 ریال1:42:12
1.6205 ریال1:41:04
1.6207 ریال1:36:04
1.6194 ریال1:35:12
1.6194 ریال1:35:11
1.6207 ریال1:31:04
1.62 ریال1:29:04
1.6194 ریال1:28:12
1.62 ریال1:26:04
1.6202 ریال1:22:04
1.6179 ریال1:21:14
1.6192 ریال1:16:04
1.62 ریال1:15:05
1.62 ریال1:15:04
1.6179 ریال1:14:11
1.62 ریال1:11:04
1.6189 ریال1:08:04
1.6179 ریال1:07:12
1.6189 ریال1:06:04
1.6197 ریال1:01:05
1.6166 ریال1:00:17
1.6166 ریال1:00:16
1.6181 ریال0:57:05
1.6166 ریال0:56:12
1.6181 ریال0:51:04
1.6176 ریال0:50:05
1.6176 ریال0:50:04
1.6166 ریال0:49:11
1.6176 ریال0:46:04
1.6179 ریال0:43:04
1.6166 ریال0:42:11
1.6179 ریال0:41:04
1.6173 ریال0:36:05
1.6158 ریال0:35:13
1.6158 ریال0:35:12
1.616 ریال0:31:05
1.6158 ریال0:26:05
1.6152 ریال0:22:04
1.6158 ریال0:21:13
1.6155 ریال0:16:05
1.6152 ریال0:15:05
1.6152 ریال0:15:04
1.6155 ریال0:14:12
1.6152 ریال0:11:04
1.6158 ریال0:08:05
1.6155 ریال0:07:15
1.6116 ریال18:16:42
1.6124 ریال18:15:43
1.6124 ریال18:15:42
1.6132 ریال18:14:51
1.6124 ریال18:11:42
1.6126 ریال18:08:46
1.6132 ریال18:07:55
1.6126 ریال18:06:54
1.6119 ریال18:02:22
1.6145 ریال18:01:52
1.6145 ریال18:01:51
1.6132 ریال17:57:42
1.6145 ریال17:56:56
1.6147 ریال17:51:49
1.6145 ریال17:46:43
1.615 ریال17:43:38
1.6145 ریال17:42:52
1.615 ریال17:36:43
1.6111 ریال17:35:56
1.6111 ریال17:35:55
1.6134 ریال17:31:50
1.6116 ریال17:29:39
1.6111 ریال17:28:47
1.6116 ریال17:26:39
1.6106 ریال17:22:37
1.6126 ریال17:21:54
1.6113 ریال17:16:45
1.6116 ریال17:16:19
1.6116 ریال17:16:14
1.6126 ریال17:14:49
1.6116 ریال17:11:43
1.6124 ریال17:08:44
1.6126 ریال17:07:51
1.6124 ریال17:06:47
1.6108 ریال17:01:58
1.6155 ریال17:01:36
1.6155 ریال17:01:34
1.6121 ریال16:57:38
1.6155 ریال16:56:51
1.6126 ریال16:51:39
1.6145 ریال16:50:44
1.6145 ریال16:50:43
1.6155 ریال16:49:48
1.6145 ریال16:46:39
1.6155 ریال16:43:36
1.6171 ریال16:42:46
1.6155 ریال16:41:39
1.615 ریال16:36:37
1.6171 ریال16:35:54
1.6171 ریال16:35:53
1.6155 ریال16:31:52
1.6152 ریال16:29:34
1.6171 ریال16:28:45
1.6152 ریال16:26:37
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی