شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.5067
  • بالاترین قیمت روز:1.5106
  • پایین ترین قیمت روز:1.5049
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.506
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.5051
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5067 ریال5:29:05
1.5056 ریال5:28:17
1.5067 ریال5:27:06
1.5063 ریال5:22:06
1.506 ریال5:21:16
1.5058 ریال5:17:05
1.5063 ریال5:15:06
1.5063 ریال5:15:06
1.506 ریال5:14:16
1.5063 ریال5:12:05
1.5067 ریال5:08:06
1.506 ریال5:07:16
1.5063 ریال5:02:07
1.5056 ریال5:01:05
1.509 ریال5:00:22
1.509 ریال5:00:21
1.5056 ریال4:58:05
1.5085 ریال4:57:06
1.509 ریال4:56:16
1.5085 ریال4:52:06
1.5083 ریال4:47:06
1.5081 ریال4:43:05
1.5083 ریال4:38:05
1.5074 ریال4:33:05
1.5069 ریال4:29:05
1.5076 ریال4:28:15
1.5069 ریال4:27:05
1.5076 ریال4:22:05
1.5078 ریال4:21:15
1.5076 ریال4:17:05
1.5078 ریال4:15:05
1.5078 ریال4:15:04
1.5081 ریال4:14:14
1.5078 ریال4:13:05
1.5085 ریال4:08:05
1.5081 ریال4:07:15
1.5083 ریال4:03:07
1.5085 ریال4:01:08
1.5083 ریال4:00:28
1.5083 ریال4:00:27
1.5085 ریال3:57:06
1.5083 ریال3:52:05
1.5081 ریال3:50:06
1.5081 ریال3:50:06
1.5078 ریال3:49:15
1.5081 ریال3:37:05
1.5085 ریال3:27:05
1.509 ریال3:23:05
1.5083 ریال3:22:05
1.5085 ریال3:21:14
1.5083 ریال3:17:05
1.5085 ریال3:15:05
1.5085 ریال3:15:05
1.5094 ریال3:14:14
1.5085 ریال3:12:05
1.5094 ریال3:08:05
1.5092 ریال3:07:17
1.5085 ریال3:02:05
1.5092 ریال3:01:06
1.509 ریال3:00:22
1.509 ریال3:00:21
1.5092 ریال2:58:05
1.509 ریال2:50:06
1.509 ریال2:50:06
1.5094 ریال2:49:14
1.509 ریال2:47:05
1.5097 ریال2:43:06
1.5088 ریال2:42:17
1.5094 ریال2:37:06
1.5088 ریال2:36:05
1.5106 ریال2:35:16
1.5106 ریال2:35:15
1.5088 ریال2:32:06
1.5101 ریال2:29:05
1.509 ریال2:28:16
1.5101 ریال2:27:06
1.5103 ریال2:22:05
1.5067 ریال2:21:15
1.5088 ریال2:17:05
1.5069 ریال2:15:06
1.5069 ریال2:15:05
1.5058 ریال2:14:14
1.5069 ریال2:12:05
1.5067 ریال2:09:05
1.5065 ریال2:08:05
1.5067 ریال2:07:15
1.5065 ریال2:02:07
1.5063 ریال2:01:09
1.5065 ریال2:00:27
1.5065 ریال2:00:26
1.5063 ریال1:57:06
1.5065 ریال1:50:06
1.5065 ریال1:50:05
1.5067 ریال1:49:14
1.5065 ریال1:47:05
1.5067 ریال1:42:15
1.5065 ریال1:37:06
1.5067 ریال1:36:05
1.5063 ریال1:35:16
1.5063 ریال1:35:14
1.5067 ریال1:32:06
1.5063 ریال1:27:06
1.5065 ریال1:21:15
1.5069 ریال1:17:05
1.506 ریال1:15:05
1.506 ریال1:15:05
1.5065 ریال1:14:14
1.506 ریال1:12:06
1.5065 ریال1:08:06
1.5058 ریال1:07:14
1.506 ریال1:02:05
1.5056 ریال1:01:06
1.5051 ریال1:00:25
1.5051 ریال1:00:22
1.5056 ریال0:53:04
1.5053 ریال0:50:06
1.5053 ریال0:50:06
1.5058 ریال0:49:13
1.5053 ریال0:47:05
1.5063 ریال0:42:14
1.506 ریال0:37:05
1.5063 ریال0:36:05
1.5076 ریال0:35:15
1.5076 ریال0:35:15
1.5063 ریال0:33:07
1.5072 ریال0:29:05
1.5065 ریال0:28:15
1.5076 ریال0:23:05
1.506 ریال0:22:06
1.5063 ریال0:21:15
1.506 ریال0:17:05
1.5058 ریال0:15:05
1.5058 ریال0:15:05
1.5072 ریال0:14:14
1.5058 ریال0:12:05
1.5069 ریال0:08:06
1.5049 ریال0:07:15
1.506 ریال0:05:06
1.506 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی