شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو آرژانتین

  • نرخ فعلی:60.11
  • بالاترین قیمت روز:60.21
  • پایین ترین قیمت روز:59.96
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:60.19
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:59.96
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار کندل استیک دلار / پزو آرژانتین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو آرژانتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
60.11 ریال1:36:05
60.21 ریال1:35:21
60.21 ریال1:35:20
60.11 ریال1:32:06
60.21 ریال1:15:06
60.21 ریال1:15:06
59.96 ریال1:14:18
60.21 ریال1:08:06
59.96 ریال1:07:16
60.21 ریال1:02:07
60.198 ریال1:01:10
59.96 ریال1:00:35
59.96 ریال1:00:34
60.198 ریال0:57:06
59.96 ریال0:15:07
59.96 ریال0:15:07
60.19 ریال0:14:17
59.96 ریال0:08:05
60.19 ریال0:07:25
60.19 ریال17:50:59
60.202 ریال17:44:10
60.19 ریال17:43:35
60.202 ریال17:42:29
60.19 ریال17:15:27
60.19 ریال17:15:26
60.198 ریال17:14:35
60.19 ریال17:08:23
60.198 ریال17:07:43
60.19 ریال17:02:46
60.198 ریال17:01:44
60.198 ریال17:01:40
60.19 ریال16:57:26
60.198 ریال16:56:59
60.19 ریال16:53:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات