شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 150.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 166.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.64%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی