شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / پلاتین

  • نرخ فعلی:738.5
  • بالاترین قیمت روز:738.8
  • پایین ترین قیمت روز:716.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:716.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:718.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20.4

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
738.5 ریال23:40:21
738.8 ریال23:38:14
738.5 ریال23:36:17
738.8 ریال23:34:17
736.6 ریال23:32:17
737.8 ریال23:28:13
736.6 ریال23:27:14
738.3 ریال23:24:14
736.6 ریال23:22:15
737.8 ریال23:16:16
736.6 ریال23:14:15
735 ریال23:12:17
735.9 ریال23:10:22
737.8 ریال23:08:17
735.5 ریال23:06:18
735.9 ریال23:04:17
735 ریال23:02:21
735.5 ریال23:00:25
735 ریال22:58:12
735.4 ریال22:56:14
735.6 ریال22:38:13
734.7 ریال22:36:16
735.2 ریال22:34:16
735.6 ریال22:32:16
735.2 ریال22:30:21
734.9 ریال22:28:14
735.2 ریال22:27:15
734.9 ریال22:20:18
735.2 ریال22:18:13
734.9 ریال22:12:12
732.7 ریال22:10:19
734.2 ریال22:08:15
735.2 ریال22:04:17
734.2 ریال22:00:29
732.7 ریال21:58:12
734.2 ریال21:56:15
730.6 ریال21:54:14
730.9 ریال21:50:20
732.1 ریال21:44:13
731.6 ریال21:42:14
730.6 ریال21:40:20
731.6 ریال21:36:18
732.1 ریال21:32:17
731.4 ریال21:30:21
731.6 ریال21:26:18
731.4 ریال21:24:13
730.3 ریال21:20:15
731.4 ریال21:18:12
732.2 ریال21:16:15
730.3 ریال21:12:13
731.4 ریال21:06:14
732.6 ریال20:58:13
731.4 ریال20:54:14
731 ریال20:52:16
732 ریال20:48:14
731 ریال20:46:15
732 ریال20:38:14
732.6 ریال20:34:14
732.4 ریال20:28:12
732.6 ریال20:26:14
733.2 ریال20:24:13
732.4 ریال20:22:11
733.3 ریال20:20:15
732.4 ریال20:18:13
733.3 ریال20:16:13
733.8 ریال20:14:13
733.2 ریال20:12:12
733.3 ریال20:10:15
734.1 ریال20:08:15
733.2 ریال20:06:14
733.8 ریال20:04:13
732.6 ریال20:00:22
734.1 ریال19:54:13
732.7 ریال19:52:12
732.6 ریال19:48:13
732.7 ریال19:42:13
732.3 ریال19:40:14
732.2 ریال19:34:12
732.7 ریال19:32:13
731.4 ریال19:30:17
730 ریال19:28:11
732.2 ریال19:24:11
730.1 ریال19:20:13
729.6 ریال19:18:11
730.1 ریال19:16:11
730 ریال19:14:11
730.1 ریال19:10:13
729.6 ریال19:08:11
732.9 ریال19:06:12
730.1 ریال19:04:11
731.9 ریال18:58:09
731.3 ریال18:56:11
732.9 ریال18:54:11
731.3 ریال18:50:12
731.9 ریال18:48:09
727.9 ریال18:44:08
731.3 ریال18:42:09
727.9 ریال18:40:11
728.5 ریال18:38:08
727.9 ریال18:36:11
726.5 ریال18:32:11
728.5 ریال18:30:16
726.5 ریال18:24:08
727 ریال18:22:09
729.7 ریال18:20:11
729.8 ریال18:14:10
729.7 ریال18:08:10
730.8 ریال17:56:10
730.3 ریال17:54:10
730.8 ریال17:52:10
730.9 ریال17:50:11
730.8 ریال17:44:10
729.1 ریال17:40:11
729 ریال17:38:09
729.5 ریال17:32:11
729 ریال17:30:13
729.5 ریال17:28:08
732 ریال17:26:10
729.5 ریال17:24:10
732 ریال17:20:10
731.6 ریال17:18:10
730 ریال17:16:08
731.6 ریال17:14:07
732 ریال17:12:09
731.5 ریال17:00:14
732.4 ریال16:58:08
732 ریال16:50:10
732.4 ریال16:46:07
732 ریال16:44:06
732.4 ریال16:42:08
733.8 ریال16:40:09
731.7 ریال16:38:07
733.8 ریال16:34:07
731.7 ریال16:32:08
733.8 ریال16:30:11
731.7 ریال16:26:07
733.8 ریال16:24:07
731.7 ریال16:22:07
732.6 ریال16:20:08
731.6 ریال16:16:06
730.3 ریال16:14:07
729.8 ریال16:12:07
731.6 ریال16:10:08
730.3 ریال16:08:07
729.8 ریال16:06:08
730 ریال16:04:08
730.3 ریال16:00:13
730.8 ریال15:58:06
730 ریال15:56:08
730.8 ریال15:54:07
729.5 ریال15:52:06
730.8 ریال15:50:08
729.5 ریال15:46:06
729.9 ریال15:44:06
729.5 ریال15:42:06
730 ریال15:40:07
730.7 ریال15:38:06
730 ریال15:36:07
730.7 ریال15:32:06
730.8 ریال15:30:09
729.9 ریال15:28:05
730.7 ریال15:26:06
729.9 ریال15:22:05
732.6 ریال15:20:07
730.7 ریال15:18:06
732 ریال15:10:05
732.7 ریال15:08:03
732 ریال14:58:03
733.1 ریال14:54:04
732.9 ریال14:53:04
733.5 ریال14:50:04
733 ریال14:48:04
733.5 ریال14:46:04
732.9 ریال14:44:03
733.1 ریال14:38:04
733.4 ریال14:34:04
733 ریال14:32:03
733.4 ریال14:26:03
733 ریال14:22:03
733.9 ریال14:20:04
732.9 ریال14:18:03
733 ریال14:16:03
733.9 ریال14:14:03
736.5 ریال14:10:04
732.9 ریال14:08:03
733.4 ریال14:04:03
735.7 ریال14:02:04
733.5 ریال14:00:05
736.5 ریال13:56:03
732.1 ریال13:50:04
731.3 ریال13:48:03
733.5 ریال13:46:03
731.8 ریال13:44:03
730 ریال13:42:04
733.5 ریال13:40:04
732.1 ریال13:38:03
731.8 ریال13:36:03
730 ریال13:34:03
731.6 ریال13:22:03
730.2 ریال13:16:03
731.6 ریال13:14:03
735.4 ریال13:12:03
731.3 ریال13:08:03
735.4 ریال13:02:04
736 ریال13:00:11
734.2 ریال12:58:03
735.4 ریال12:54:03
734.5 ریال12:52:03
735 ریال12:50:04
736 ریال12:48:03
735 ریال12:38:04
734.2 ریال12:34:03
735.2 ریال12:26:04
735.3 ریال12:24:03
735.2 ریال12:16:03
733.7 ریال12:14:03
735.3 ریال12:12:03
733.7 ریال12:10:04
733.1 ریال12:08:04
732.1 ریال11:40:05
733.4 ریال11:30:06
732.7 ریال11:20:04
733.1 ریال10:50:04
731.4 ریال10:40:03
728.7 ریال10:30:06
729.6 ریال10:10:04
726.9 ریال10:00:07
725.5 ریال9:50:04
726.2 ریال9:30:06
728.7 ریال9:10:04
727.3 ریال8:50:04
729.4 ریال8:30:04
729.8 ریال8:10:04
728.3 ریال7:50:04
726.8 ریال7:30:04
728.1 ریال7:10:04
728.9 ریال6:40:03
728.4 ریال6:30:05
730.9 ریال6:20:03
732.6 ریال6:10:04
731.8 ریال6:00:05
736.4 ریال5:50:04
736.6 ریال5:40:04
737.9 ریال5:20:04
727 ریال5:10:05
724.6 ریال5:00:04
716.8 ریال2:50:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی