شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 92.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,960 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 161.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 128.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.46%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی