شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / پالادیوم

  • نرخ فعلی:2096.9
  • بالاترین قیمت روز:2136.9
  • پایین ترین قیمت روز:2020
  • بیشترین مقدار نوسان روز:63.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,094.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:2,106
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.1

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,096.9 ریال23:46:17
2,101.5 ریال23:44:16
2,101.4 ریال23:40:21
2,096.9 ریال23:38:14
2,101.4 ریال23:36:17
2,096.9 ریال23:34:17
2,087.9 ریال23:32:17
2,085 ریال23:28:13
2,087.9 ریال23:22:15
2,085 ریال23:16:16
2,087.9 ریال23:14:15
2,085 ریال23:08:17
2,079 ریال23:06:18
2,085 ریال23:02:21
2,079 ریال23:00:25
2,085 ریال22:56:14
2,079 ریال22:30:21
2,103.2 ریال22:28:14
2,079 ریال22:27:15
2,103.2 ریال22:20:18
2,079 ریال22:18:13
2,103.2 ریال22:12:12
2,079 ریال22:10:19
2,097.6 ریال22:08:15
2,095.9 ریال22:04:17
2,097.6 ریال22:00:29
2,079 ریال21:58:12
2,097.6 ریال21:56:15
2,065.4 ریال21:54:14
2,079 ریال21:50:20
2,054.5 ریال21:42:14
2,065.4 ریال21:40:20
2,054.5 ریال21:32:17
2,060.7 ریال21:30:21
2,054.5 ریال21:26:18
2,060.7 ریال21:24:13
2,067.8 ریال21:20:15
2,060.7 ریال21:16:15
2,067.8 ریال21:12:13
2,061 ریال21:06:14
2,054.7 ریال20:58:13
2,061 ریال20:54:14
2,055.1 ریال20:52:16
2,055 ریال20:48:14
2,055.1 ریال20:46:15
2,055 ریال20:38:14
2,055.2 ریال20:34:14
2,055 ریال20:32:15
2,061.2 ریال20:28:12
2,055.2 ریال20:26:14
2,060.5 ریال20:24:13
2,061.2 ریال20:22:11
2,060.5 ریال20:20:15
2,061.2 ریال20:18:13
2,060.5 ریال20:16:13
2,063.8 ریال20:14:13
2,060.5 ریال20:10:15
2,063.8 ریال20:08:15
2,060.5 ریال20:06:14
2,063.8 ریال19:54:13
2,064.1 ریال19:52:12
2,063.8 ریال19:48:13
2,063.3 ریال19:42:13
2,055.2 ریال19:40:14
2,063.3 ریال19:32:13
2,065 ریال19:28:11
2,063.3 ریال19:24:11
2,065 ریال19:20:13
2,067 ریال19:18:11
2,065 ریال19:10:13
2,067 ریال19:08:11
2,093.6 ریال19:06:12
2,065 ریال19:04:11
2,079.9 ریال18:58:09
2,059.9 ریال18:56:11
2,093.6 ریال18:54:11
2,059.9 ریال18:50:12
2,079.9 ریال18:48:09
2,069 ریال18:44:08
2,059.9 ریال18:42:09
2,069 ریال18:40:11
2,059.9 ریال18:38:08
2,069 ریال18:32:11
2,059.9 ریال18:30:16
2,069 ریال18:24:08
2,058.2 ریال18:22:09
2,069 ریال18:20:11
2,065 ریال18:14:10
2,069 ریال18:08:10
2,067 ریال17:56:10
2,020 ریال17:54:10
2,067 ریال17:52:10
2,086.8 ریال17:50:11
2,067 ریال17:44:10
2,095.3 ریال17:40:11
2,084.9 ریال17:38:09
2,067.6 ریال17:32:11
2,084.9 ریال17:30:13
2,067.6 ریال17:28:08
2,066 ریال17:26:10
2,067.6 ریال17:24:10
2,066 ریال17:20:10
2,072 ریال17:18:10
2,067.6 ریال17:16:08
2,072 ریال17:14:08
2,066 ریال17:12:09
2,072 ریال17:00:14
2,065 ریال16:58:08
2,069 ریال16:54:08
2,087 ریال16:52:07
2,069 ریال16:50:10
2,065 ریال16:46:07
2,069 ریال16:44:06
2,065 ریال16:42:08
2,087.1 ریال16:40:09
2,085.8 ریال16:38:07
2,087.1 ریال16:34:07
2,085.8 ریال16:32:08
2,087.1 ریال16:30:12
2,085.8 ریال16:26:07
2,087.1 ریال16:24:07
2,085.8 ریال16:20:08
2,079.4 ریال16:06:08
2,079.5 ریال16:04:08
2,079.4 ریال16:00:13
2,079.5 ریال15:54:07
2,081.5 ریال15:52:06
2,079.5 ریال15:50:08
2,081.5 ریال15:40:07
2,070 ریال15:38:06
2,081.5 ریال15:36:07
2,070 ریال15:32:06
2,088.3 ریال15:30:10
2,079.9 ریال15:28:05
2,070 ریال15:26:06
2,079.9 ریال15:22:05
2,088.3 ریال15:20:07
2,070 ریال15:18:06
2,088.3 ریال14:58:03
2,081.7 ریال14:54:04
2,087.5 ریال14:53:04
2,074.9 ریال14:50:04
2,086.9 ریال14:48:04
2,074.9 ریال14:46:05
2,086.9 ریال14:44:03
2,081.7 ریال14:38:04
2,074.9 ریال14:28:04
2,075.1 ریال14:26:03
2,074.9 ریال14:22:03
2,075.1 ریال14:20:04
2,089.9 ریال14:18:03
2,074.9 ریال14:16:03
2,075.1 ریال14:14:03
2,089.9 ریال14:04:03
2,080 ریال14:02:04
2,057.3 ریال14:00:05
2,089.9 ریال13:56:03
2,080 ریال13:50:04
2,120.5 ریال13:48:03
2,057.3 ریال13:46:03
2,120.5 ریال13:42:04
2,057.3 ریال13:40:04
2,080 ریال13:38:03
2,120.5 ریال13:34:03
2,130.8 ریال13:22:03
2,120.5 ریال13:16:03
2,130.8 ریال13:14:04
2,130.7 ریال13:02:04
2,136.9 ریال13:00:11
2,130.7 ریال12:54:03
2,131.3 ریال12:52:03
2,130 ریال12:50:04
2,136.9 ریال12:48:03
2,130 ریال12:38:04
2,122.4 ریال12:34:03
2,121.2 ریال11:40:05
2,115 ریال11:30:06
2,122.5 ریال10:50:04
2,135 ریال10:40:03
2,129.3 ریال7:30:04
2,094.1 ریال3:00:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی