شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,618 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.82%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی