شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 130.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.09%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی