شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

S&P 500 Index

  • نرخ فعلی:2456.5
  • بالاترین قیمت روز:2496.4
  • پایین ترین قیمت روز:2448
  • بیشترین مقدار نوسان روز:34.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,448.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2,483.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27.1

نمودار کندل استیک S&P 500 Index در روز جاری

نمودار کندل استیک S&P 500 Index در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,456.5 ریال17:50:11
2,462.2 ریال17:49:10
2,456.5 ریال17:45:10
2,462.2 ریال17:44:09
2,456.5 ریال17:43:08
2,485.6 ریال17:42:09
2,456.5 ریال17:41:10
2,462.2 ریال17:39:09
2,485.6 ریال17:23:09
2,496.3 ریال17:22:09
2,485.6 ریال17:19:09
2,496.3 ریال17:18:11
2,485.6 ریال17:17:08
2,496.3 ریال16:57:10
2,485 ریال16:01:11
2,489.1 ریال15:59:08
2,485 ریال15:58:07
2,491.9 ریال15:54:08
2,489.1 ریال15:52:08
2,491.9 ریال15:49:08
2,489.1 ریال15:48:07
2,491.9 ریال15:46:08
2,489.7 ریال15:45:08
2,491.9 ریال15:40:09
2,489.7 ریال15:39:08
2,491.9 ریال15:38:08
2,489.7 ریال15:34:07
2,491.3 ریال15:33:08
2,489.7 ریال15:31:08
2,491.3 ریال15:26:10
2,489.7 ریال15:25:18
2,491.3 ریال15:24:07
2,489.7 ریال15:23:07
2,491.3 ریال15:22:07
2,489.7 ریال15:21:08
2,491.3 ریال15:20:08
2,486.8 ریال15:19:07
2,491.3 ریال15:18:08
2,486.8 ریال15:14:07
2,488.2 ریال15:13:07
2,486.8 ریال15:08:07
2,488.2 ریال15:05:08
2,486.8 ریال14:58:08
2,488.4 ریال14:56:08
2,485.6 ریال14:53:07
2,488.4 ریال14:52:08
2,485.6 ریال14:51:08
2,488.4 ریال14:50:08
2,485.6 ریال14:49:08
2,488.4 ریال14:48:07
2,486.8 ریال14:46:08
2,485.6 ریال14:43:07
2,488.4 ریال14:42:07
2,485.6 ریال14:41:08
2,488.4 ریال14:40:08
2,491.9 ریال14:30:09
2,488.5 ریال14:29:07
2,491.9 ریال14:19:08
2,491.7 ریال14:18:07
2,491.9 ریال14:17:08
2,491.7 ریال14:15:07
2,493.4 ریال14:14:08
2,491.7 ریال14:13:07
2,493.4 ریال14:12:08
2,491.7 ریال14:09:08
2,493.4 ریال14:04:09
2,491.7 ریال14:02:09
2,493.4 ریال14:01:11
2,491.7 ریال14:00:14
2,493.4 ریال13:38:08
2,496.4 ریال13:03:08
2,490.8 ریال13:02:09
2,496.4 ریال13:01:10
2,490.8 ریال13:00:12
2,496.4 ریال12:59:08
2,490.8 ریال12:58:08
2,489.5 ریال12:57:08
2,489.8 ریال12:52:07
2,489.5 ریال12:49:08
2,489.8 ریال12:47:07
2,490.8 ریال12:46:07
2,489.8 ریال12:43:08
2,489.5 ریال12:42:08
2,492.6 ریال12:41:08
2,489.8 ریال12:40:09
2,489.5 ریال12:39:08
2,492.6 ریال12:38:08
2,489.2 ریال12:37:08
2,489.7 ریال12:35:08
2,489.2 ریال12:34:07
2,489.7 ریال12:32:07
2,489.2 ریال12:31:08
2,489.7 ریال12:30:10
2,492.6 ریال12:29:08
2,489.2 ریال12:28:08
2,489.7 ریال12:27:08
2,489.2 ریال12:26:07
2,489.7 ریال12:25:09
2,490.1 ریال12:23:08
2,489.2 ریال12:22:07
2,489.7 ریال12:20:08
2,489.2 ریال12:19:09
2,490.1 ریال12:18:16
2,489.2 ریال12:17:16
2,490.1 ریال12:00:18
2,477 ریال11:59:09
2,490.1 ریال11:58:08
2,477 ریال11:57:09
2,490.1 ریال11:55:08
2,477 ریال11:48:09
2,490.1 ریال11:47:08
2,477 ریال10:40:09
2,473.9 ریال10:39:07
2,477 ریال10:38:08
2,473.9 ریال10:19:07
2,471.4 ریال10:18:08
2,473.9 ریال10:17:07
2,471.4 ریال6:46:08
2,472.2 ریال6:45:07
2,471.4 ریال6:44:07
2,472.2 ریال5:06:07
2,475.9 ریال5:05:06
2,472.1 ریال5:04:07
2,472.2 ریال5:02:07
2,467.8 ریال5:00:10
2,472.2 ریال4:59:07
2,467.8 ریال4:57:07
2,475.9 ریال4:55:07
2,472.1 ریال4:54:07
2,467.8 ریال4:52:08
2,472.1 ریال4:46:07
2,467.8 ریال4:43:09
2,463.9 ریال4:41:08
2,467.8 ریال4:37:09
2,463.9 ریال4:34:07
2,467.8 ریال4:33:10
2,463.9 ریال4:30:08
2,467.8 ریال4:28:10
2,462.2 ریال4:27:10
2,463.9 ریال4:25:08
2,467.8 ریال4:24:07
2,461.1 ریال4:23:07
2,463.9 ریال4:22:08
2,461.1 ریال4:18:08
2,462.2 ریال4:17:09
2,461.1 ریال4:15:07
2,462.2 ریال4:13:09
2,461.1 ریال4:02:11
2,465.9 ریال4:01:15
2,461.2 ریال3:59:07
2,465.9 ریال3:57:09
2,461.2 ریال3:56:08
2,465.9 ریال3:55:07
2,461.2 ریال3:52:06
2,465.9 ریال3:49:07
2,461.2 ریال3:47:07
2,465.9 ریال3:24:06
2,473.3 ریال3:22:07
2,468.8 ریال3:21:09
2,465.9 ریال3:19:06
2,473.3 ریال3:18:07
2,468.8 ریال3:16:07
2,473.3 ریال3:15:09
2,468.8 ریال3:13:07
2,471.5 ریال3:12:07
2,468.8 ریال3:08:07
2,473.3 ریال3:07:07
2,465.7 ریال3:06:06
2,468.8 ریال3:04:07
2,465.7 ریال3:03:06
2,468.8 ریال3:02:09
2,465.7 ریال3:00:11
2,468.8 ریال2:59:08
2,448 ریال2:56:08
2,465.7 ریال2:54:15
2,448 ریال2:51:08
2,465.7 ریال2:50:10
2,448 ریال2:49:07
2,465.7 ریال2:48:07
2,448 ریال2:46:10
2,465.7 ریال2:44:07
2,448 ریال2:02:09
2,458.1 ریال2:01:09
2,448 ریال1:59:07
2,458.1 ریال1:57:06
2,457.6 ریال1:56:07
2,458.1 ریال1:54:07
2,448 ریال1:53:07
2,458.1 ریال1:51:10
2,448 ریال1:50:10
2,457.6 ریال1:49:07
2,448 ریال1:48:07
2,457.6 ریال1:42:07
2,453.4 ریال1:40:08
2,457.6 ریال1:39:08
2,453.4 ریال1:33:07
2,448.7 ریال1:32:07
2,453.4 ریال1:31:07
2,448.7 ریال1:29:07
2,453.4 ریال1:28:07
2,448.7 ریال1:25:08
2,453.4 ریال1:24:07
2,483.6 ریال1:23:07
2,448.7 ریال1:22:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی