iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Russell 2000 Mini

  • نرخ فعلی:1689.9
  • بالاترین قیمت روز:1692.3
  • پایین ترین قیمت روز:1681.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,682.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1,683.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.5

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,689.9 ریال19:48:17
1,690 ریال19:43:17
1,689.6 ریال19:41:23
1,689.9 ریال19:40:27
1,690 ریال19:39:17
1,689.9 ریال19:38:17
1,690 ریال19:37:18
1,689.6 ریال19:36:23
1,690 ریال19:32:25
1,689.6 ریال19:31:25
1,690 ریال19:30:25
1,689.6 ریال19:29:15
1,690 ریال19:28:18
1,689.2 ریال19:26:19
1,688.4 ریال19:25:18
1,689.6 ریال19:23:15
1,689.2 ریال19:21:19
1,690.3 ریال19:19:18
1,688.4 ریال19:18:19
1,690.3 ریال19:17:23
1,688.4 ریال19:16:22
1,690.3 ریال19:13:17
1,689.2 ریال19:10:23
1,689.8 ریال19:08:18
1,689 ریال19:07:19
1,690.3 ریال19:06:27
1,689 ریال19:01:31
1,688.4 ریال18:58:14
1,689 ریال18:55:20
1,688.4 ریال18:54:18
1,689 ریال18:48:19
1,692.3 ریال18:47:22
1,690.4 ریال18:44:18
1,692.3 ریال18:42:19
1,691.2 ریال18:41:22
1,690.4 ریال18:40:26
1,691.2 ریال18:39:19
1,690.4 ریال18:38:20
1,692.3 ریال18:37:21
1,690.4 ریال18:36:23
1,691.2 ریال18:35:29
1,690.4 ریال18:32:26
1,691.2 ریال18:31:25
1,690.4 ریال18:30:31
1,690.5 ریال18:29:20
1,691.2 ریال18:28:20
1,690.5 ریال18:27:21
1,691.2 ریال18:26:24
1,690.5 ریال18:25:23
1,691.2 ریال18:23:20
1,689.8 ریال18:22:19
1,690.5 ریال18:21:25
1,690.9 ریال18:20:26
1,689.8 ریال18:18:19
1,690.5 ریال18:17:23
1,690.9 ریال18:15:22
1,690.5 ریال18:14:20
1,689.8 ریال18:13:20
1,690.5 ریال18:10:28
1,690.9 ریال18:09:21
1,690.5 ریال18:08:21
1,690.9 ریال18:06:29
1,690 ریال18:05:28
1,690.9 ریال18:04:23
1,690 ریال18:02:31
1,689.5 ریال18:00:39
1,690 ریال17:58:18
1,690.1 ریال17:57:21
1,690 ریال17:55:23
1,690.1 ریال17:54:25
1,690 ریال17:53:21
1,689.5 ریال17:52:24
1,690 ریال17:51:30
1,689.6 ریال17:50:27
1,690 ریال17:48:22
1,689.6 ریال17:47:25
1,689.2 ریال17:46:22
1,689.5 ریال17:45:29
1,689.2 ریال17:43:21
1,689.6 ریال17:42:31
1,688.5 ریال17:41:31
1,689.6 ریال17:40:30
1,689.2 ریال17:38:25
1,689.6 ریال17:37:23
1,689.2 ریال17:36:34
1,688.5 ریال17:35:24
1,689.3 ریال17:34:23
1,689.2 ریال17:31:31
1,688.5 ریال17:30:30
1,689.2 ریال17:29:21
1,689.4 ریال17:28:20
1,688.5 ریال17:27:23
1,689.6 ریال17:25:21
1,689.3 ریال17:24:22
1,689.6 ریال17:22:22
1,689.4 ریال17:21:23
1,688.5 ریال17:20:24
1,689.4 ریال17:18:19
1,688.5 ریال17:17:22
1,690 ریال17:16:20
1,689.6 ریال17:15:24
1,688.5 ریال17:14:20
1,689.6 ریال17:13:18
1,688.5 ریال17:12:29
1,689.6 ریال17:10:29
1,690 ریال17:09:22
1,688.5 ریال17:07:32
1,689 ریال17:06:28
1,688.8 ریال17:05:35
1,688.5 ریال17:04:25
1,689 ریال17:03:31
1,688.5 ریال17:01:35
1,689 ریال17:00:32
1,689.1 ریال16:59:17
1,689 ریال16:54:21
1,688.8 ریال16:53:18
1,689 ریال16:52:24
1,688.6 ریال16:51:22
1,689 ریال16:50:29
1,688.6 ریال16:49:18
1,689.1 ریال16:48:18
1,688.4 ریال16:45:25
1,689 ریال16:44:18
1,688.6 ریال16:43:21
1,688.4 ریال16:42:29
1,688.6 ریال16:41:32
1,688.4 ریال16:35:22
1,688.6 ریال16:34:20
1,688.4 ریال16:33:24
1,687.9 ریال16:32:30
1,688.4 ریال16:31:27
1,687.8 ریال16:30:26
1,688.4 ریال16:28:18
1,687.9 ریال16:27:16
1,687.8 ریال16:26:21
1,687.7 ریال16:25:18
1,688.4 ریال16:24:18
1,687.7 ریال16:21:22
1,688.3 ریال16:20:22
1,687.7 ریال16:17:23
1,687.8 ریال16:16:22
1,688.3 ریال16:15:23
1,687.7 ریال16:14:23
1,688.3 ریال16:13:19
1,687.7 ریال16:12:22
1,688.3 ریال16:11:24
1,688.2 ریال16:10:20
1,688.3 ریال16:09:21
1,687.7 ریال16:08:18
1,688.3 ریال16:07:20
1,687.8 ریال16:02:26
1,688 ریال16:01:29
1,687.7 ریال16:00:29
1,687.8 ریال15:58:16
1,687.7 ریال15:56:19
1,687.8 ریال15:53:16
1,688 ریال15:52:29
1,687.8 ریال15:48:18
1,687.7 ریال15:47:21
1,687 ریال15:46:22
1,687.7 ریال15:45:21
1,686.5 ریال15:41:22
1,687 ریال15:38:21
1,686.5 ریال15:37:22
1,687 ریال15:36:28
1,686.5 ریال15:34:16
1,687 ریال15:31:30
1,686.5 ریال15:30:29
1,687 ریال15:28:40
1,686.5 ریال15:27:18
1,687.2 ریال15:25:18
1,687.5 ریال15:24:22
1,687.2 ریال15:22:26
1,687.1 ریال15:21:26
1,687.2 ریال15:20:25
1,687.1 ریال15:18:20
1,687.5 ریال15:17:26
1,687.1 ریال15:15:23
1,687.2 ریال15:11:24
1,687.1 ریال15:08:21
1,687 ریال15:07:25
1,687.1 ریال15:06:28
1,687.4 ریال15:04:22
1,687.1 ریال15:03:24
1,687.4 ریال15:02:29
1,687.1 ریال15:01:31
1,687.4 ریال14:59:18
1,687.6 ریال14:55:19
1,687.4 ریال14:54:23
1,687 ریال14:53:19
1,687.6 ریال14:52:24
1,687 ریال14:51:22
1,687.4 ریال14:49:20
1,687.6 ریال14:48:18
1,687.4 ریال14:46:20
1,687.6 ریال14:45:20
1,687.7 ریال14:44:20
1,687.2 ریال14:42:26
1,687.6 ریال14:41:22
1,687.5 ریال14:40:23
1,687.2 ریال14:39:20
1,687.5 ریال14:38:23
1,687.3 ریال14:37:30
1,687.2 ریال14:36:27
1,687.7 ریال14:34:22
1,687.3 ریال14:32:32
1,687.7 ریال14:30:34
1,687.4 ریال14:29:25
1,687.7 ریال14:28:23
1,687.5 ریال14:27:26
1,687.4 ریال14:26:25
1,687.5 ریال14:24:19
1,687.4 ریال14:23:20
1,687.5 ریال14:22:26
1,687.4 ریال14:21:29
1,687.2 ریال14:19:23
1,687.1 ریال14:18:21
1,687.4 ریال14:17:27
1,687.2 ریال14:16:27
1,687.4 ریال14:13:22
1,687.1 ریال14:12:21
1,687.4 ریال14:10:22
1,687.1 ریال14:07:26
1,687 ریال14:06:23
1,687.3 ریال14:05:25
1,687 ریال14:04:19
1,687.2 ریال14:03:24
1,687.3 ریال14:01:35
1,687 ریال14:00:34
1,687.4 ریال13:59:18
1,687 ریال13:58:18
1,687.4 ریال13:56:24
1,687 ریال13:55:23
1,687.4 ریال13:52:22
1,687 ریال13:51:30
1,687.4 ریال13:50:25
1,687.3 ریال13:49:19
1,687.4 ریال13:48:25
1,687 ریال13:47:29
1,687.4 ریال13:46:21
1,686.9 ریال13:45:22
1,687.4 ریال13:43:21
1,686.9 ریال13:41:23
1,687.4 ریال13:40:29
1,686.9 ریال13:39:22
1,687.6 ریال13:37:26
1,687.7 ریال13:34:23
1,686.9 ریال13:33:23
1,687.7 ریال13:32:30
1,686.9 ریال13:31:31
1,687.6 ریال13:30:31
1,688.6 ریال13:28:25
1,687.7 ریال13:27:25
1,688.6 ریال13:19:22
1,688.8 ریال13:17:27
1,688.6 ریال13:13:26
1,688.8 ریال13:12:25
1,688.6 ریال13:08:24
1,688.2 ریال13:07:25
1,688.6 ریال13:06:27
1,688.2 ریال13:04:24
1,688.8 ریال13:03:29
1,688.2 ریال13:02:35
1,688.8 ریال13:01:40
1,688.4 ریال12:59:20
1,687.8 ریال12:58:22
1,688.2 ریال12:57:24
1,688.4 ریال12:55:21
1,688.2 ریال12:54:21
1,688.4 ریال12:51:23
1,688.2 ریال12:50:23
1,688.4 ریال12:49:22
1,687.6 ریال12:48:20
1,687.8 ریال12:47:28
1,687.6 ریال12:45:20
1,687.8 ریال12:44:17
1,687.2 ریال12:42:31
1,687.8 ریال12:41:32
1,687.6 ریال12:38:22
1,687.7 ریال12:37:28
1,687.2 ریال12:35:31
1,687.6 ریال12:34:23
1,687.2 ریال12:33:28
1,687.6 ریال12:32:33
1,687.2 ریال12:31:35
1,687.6 ریال12:30:43
1,687.8 ریال12:29:23
1,687.6 ریال12:28:29
1,687.2 ریال12:27:25
1,687.7 ریال12:26:27
1,687.4 ریال12:25:25
1,687.8 ریال12:24:26
1,687.4 ریال12:23:20
1,687.7 ریال12:22:32
1,687.4 ریال12:21:25
1,687.8 ریال12:20:29
1,687.7 ریال12:19:22
1,687.4 ریال12:14:32
1,687.8 ریال12:13:29
1,687.4 ریال12:11:30
1,687.7 ریال12:09:25
1,687.4 ریال12:08:27
1,687.7 ریال12:07:33
1,687.4 ریال12:06:32
1,687.7 ریال12:05:28
1,689.6 ریال12:04:33
1,688.2 ریال12:03:42
1,687.7 ریال12:02:51
1,689.6 ریال12:02:02
1,688.2 ریال12:00:43
1,689.6 ریال11:56:29
1,688.2 ریال11:55:23
1,689.6 ریال11:51:36
1,690.1 ریال11:50:39
1,689.6 ریال11:49:33
1,690.1 ریال11:48:32
1,689.6 ریال11:47:37
1,690.1 ریال11:46:37
1,689.5 ریال11:45:34
1,688.9 ریال11:41:42
1,689.5 ریال11:40:34
1,688.9 ریال11:39:31
1,689.5 ریال11:37:35
1,688.9 ریال11:36:40
1,689.9 ریال11:35:37
1,688.9 ریال11:34:31
1,689.9 ریال11:32:42
1,688.9 ریال11:28:30
1,689.4 ریال11:27:28
1,688.9 ریال11:25:31
1,689.9 ریال11:24:26
1,688.4 ریال11:23:28
1,689.4 ریال11:22:33
1,688.4 ریال11:21:36
1,688.6 ریال11:20:37
1,688.4 ریال11:18:28
1,689.4 ریال11:16:36
1,688.6 ریال11:15:39
1,688.4 ریال11:14:23
1,688.6 ریال11:12:36
1,688.4 ریال11:11:29
1,689.4 ریال11:10:33
1,688.6 ریال11:09:23
1,688.4 ریال11:08:26
1,688.6 ریال11:07:30
1,688.4 ریال11:06:31
1,688.7 ریال11:05:26
1,688.6 ریال11:03:25
1,688.7 ریال11:01:43
1,688.9 ریال11:00:40
1,688.7 ریال10:58:27
1,688.9 ریال10:57:21
1,688.7 ریال10:56:29
1,689 ریال10:55:25
1,688.7 ریال10:53:19
1,689 ریال10:52:28
1,688.9 ریال10:50:26
1,688.7 ریال10:47:21
1,689 ریال10:45:24
1,689.1 ریال10:42:23
1,688.9 ریال10:41:24
1,689.1 ریال10:36:20
1,689 ریال10:35:24
1,689.1 ریال10:34:22
1,689 ریال10:32:29
1,688.9 ریال10:31:27
1,689.1 ریال10:29:17
1,688.8 ریال10:28:19
1,689 ریال10:27:20
1,689.1 ریال10:26:22
1,689 ریال10:25:17
1,689.1 ریال10:24:18
1,689 ریال10:18:19
1,688.7 ریال10:17:18
1,689 ریال10:15:20
1,688.7 ریال10:13:17
1,688.8 ریال10:11:23
1,688.7 ریال10:10:22
1,689 ریال10:08:18
1,688.7 ریال10:07:18
1,689 ریال10:06:20
1,688.7 ریال10:05:19
1,689.3 ریال10:04:20
1,688.7 ریال10:03:21
1,689.3 ریال10:02:30
1,688.7 ریال10:00:33
1,689.3 ریال9:54:16
1,690 ریال9:48:17
1,689.3 ریال9:47:16
1,690 ریال9:46:18
1,689.4 ریال9:45:22
1,689.3 ریال9:44:16
1,689.4 ریال9:43:15
1,689.5 ریال9:41:19
1,689.4 ریال9:40:23
1,689.5 ریال9:38:22
1,689.4 ریال9:37:16
1,689.5 ریال9:31:25
1,689.4 ریال9:28:15
1,689.5 ریال9:27:14
1,689.4 ریال9:26:19
1,689.5 ریال9:23:14
1,689.4 ریال9:19:15
1,689.6 ریال9:15:18
1,689.4 ریال9:14:16
1,689.5 ریال9:13:14
1,689.6 ریال9:12:15
1,689.5 ریال9:11:19
1,689.4 ریال9:09:15
1,689.6 ریال9:08:16
1,689.4 ریال9:06:16
1,689.6 ریال9:05:18
1,689.8 ریال9:03:17
1,689.6 ریال9:00:28
1,689.3 ریال8:56:19
1,689.4 ریال8:55:14
1,689.3 ریال8:54:14
1,689.7 ریال8:53:14
1,689.8 ریال8:52:14
1,689.7 ریال8:51:18
1,689.3 ریال8:50:19
1,689.7 ریال8:49:17
1,689.8 ریال8:48:14
1,690.5 ریال8:47:16
1,689.4 ریال8:46:19
1,689.7 ریال8:45:15
1,689.3 ریال8:44:13
1,689.4 ریال8:43:14
1,690.5 ریال8:40:19
1,689.7 ریال8:39:14
1,690.5 ریال8:38:15
1,690.7 ریال8:37:15
1,690.5 ریال8:34:16
1,690.4 ریال8:33:17
1,690.5 ریال8:28:16
1,690.4 ریال8:27:19
1,691 ریال8:26:17
1,690.5 ریال8:24:14
1,690.4 ریال8:22:16
1,690.9 ریال8:19:13
1,690.7 ریال8:18:13
1,690.9 ریال8:17:14
1,691 ریال8:12:13
1,690.9 ریال8:11:14
1,691 ریال8:10:16
1,690.9 ریال8:07:15
1,691 ریال8:06:13
1,690.9 ریال8:05:16
1,690.3 ریال8:04:14
1,691 ریال8:02:24
1,690.3 ریال8:01:25
1,689.1 ریال8:00:28
1,690.3 ریال7:59:12
1,689.1 ریال7:55:13
1,690.3 ریال7:54:13
1,689.1 ریال7:49:20
1,690.3 ریال7:48:12
1,689.1 ریال7:08:12
1,688.2 ریال7:07:17
1,689.1 ریال7:06:18
1,688.2 ریال7:05:17
1,689.1 ریال7:03:19
1,688.2 ریال6:47:13
1,688.9 ریال6:44:13
1,688.2 ریال6:43:16
1,688.9 ریال6:37:13
1,688.7 ریال6:36:15
1,688.9 ریال6:33:14
1,688.7 ریال6:32:17
1,688.9 ریال6:29:13
1,689.4 ریال6:28:13
1,688.9 ریال6:27:13
1,688.7 ریال6:26:14
1,689.4 ریال6:25:13
1,688.9 ریال6:23:12
1,689.4 ریال6:20:16
1,688.9 ریال6:19:12
1,689.4 ریال6:18:13
1,688.9 ریال6:17:14
1,689.4 ریال6:10:14
1,687.8 ریال6:09:13
1,689.4 ریال6:06:16
1,687.8 ریال6:05:17
1,689.4 ریال6:02:22
1,687.8 ریال5:57:13
1,685.3 ریال5:56:16
1,687.8 ریال5:55:14
1,685.3 ریال5:53:12
1,687.8 ریال5:52:11
1,685.3 ریال5:47:12
1,687.8 ریال5:46:14
1,685.3 ریال5:14:13
1,685.7 ریال5:13:13
1,685.3 ریال5:10:14
1,685.7 ریال5:09:11
1,685.3 ریال5:08:11
1,685.8 ریال5:06:12
1,685.7 ریال5:05:12
1,685.3 ریال5:04:13
1,687 ریال5:03:13
1,685.3 ریال5:02:17
1,685.8 ریال5:01:19
1,687.3 ریال4:59:11
1,685.8 ریال4:57:12
1,685.7 ریال4:56:12
1,685.8 ریال4:55:11
1,687.1 ریال4:54:11
1,687 ریال4:53:10
1,687.3 ریال4:52:12
1,687 ریال4:51:13
1,687.3 ریال4:50:14
1,687 ریال4:49:11
1,687.1 ریال4:48:11
1,687 ریال4:47:12
1,687.5 ریال4:46:13
1,687.1 ریال4:44:11
1,687.5 ریال4:41:13
1,687.2 ریال4:38:11
1,687.5 ریال4:37:11
1,687.2 ریال4:36:12
1,687 ریال4:35:12
1,687.5 ریال4:32:14
1,687.2 ریال4:31:13
1,687.5 ریال4:30:19
1,687.2 ریال4:29:11
1,687.5 ریال4:27:11
1,687.2 ریال4:26:13
1,686.8 ریال4:25:12
1,686.7 ریال4:23:11
1,687.2 ریال4:22:11
1,687 ریال4:21:14
1,686.7 ریال4:20:13
1,687.2 ریال4:18:11
1,686.8 ریال4:17:11
1,686.7 ریال4:16:13
1,687 ریال4:15:12
1,686.7 ریال4:14:12
1,686.8 ریال4:13:11
1,686.7 ریال4:12:11
1,687.2 ریال4:10:12
1,686.8 ریال4:08:11
1,687.2 ریال4:07:12
1,686.8 ریال4:06:11
1,687.2 ریال4:05:13
1,687.5 ریال4:04:13
1,688.2 ریال4:03:13
1,687.2 ریال4:02:14
1,688.2 ریال4:01:20
1,687.5 ریال4:00:19
1,688.2 ریال3:57:11
1,687.5 ریال3:55:12
1,687.7 ریال3:54:11
1,686.9 ریال3:53:11
1,688.2 ریال3:47:12
1,687.7 ریال3:46:12
1,688.2 ریال3:45:12
1,685.9 ریال3:43:11
1,687.1 ریال3:42:13
1,687.7 ریال3:41:13
1,685.9 ریال3:38:11
1,687.1 ریال3:37:11
1,685.9 ریال3:36:13
1,687.1 ریال3:32:13
1,685.9 ریال3:30:18
1,686 ریال3:29:12
1,687.1 ریال3:28:13
1,685.9 ریال3:26:12
1,685.6 ریال3:25:12
1,685.9 ریال3:24:11
1,685.6 ریال3:23:11
1,686 ریال3:22:12
1,685.8 ریال3:21:15
1,686 ریال3:20:14
1,685.2 ریال3:18:10
1,685.4 ریال3:17:12
1,686 ریال3:15:11
1,685.6 ریال3:14:11
1,685.4 ریال3:13:11
1,684.9 ریال3:12:10
1,685.2 ریال3:09:11
1,684.9 ریال3:08:12
1,685.2 ریال3:07:13
1,685.4 ریال3:05:12
1,685 ریال3:03:11
1,684.8 ریال2:59:12
1,685 ریال2:57:12
1,683.2 ریال2:56:12
1,684.8 ریال2:55:12
1,684.9 ریال2:54:11
1,683.2 ریال2:53:11
1,685 ریال2:52:11
1,683.2 ریال2:51:13
1,684.8 ریال2:49:12
1,685 ریال2:48:11
1,683.2 ریال2:47:11
1,684.8 ریال2:46:12
1,683.2 ریال2:03:13
1,683.6 ریال2:02:15
1,683.2 ریال2:01:17
1,683.6 ریال1:56:12
1,683.5 ریال1:55:13
1,683.6 ریال1:53:11
1,683.5 ریال1:52:12
1,683.6 ریال1:51:12
1,683.5 ریال1:50:14
1,683.4 ریال1:49:12
1,683.6 ریال1:46:13
1,683.1 ریال1:45:12
1,683.4 ریال1:33:12
1,683.1 ریال1:32:14
1,683.4 ریال1:30:18
1,683.1 ریال1:29:12
1,683.4 ریال1:27:11
1,683.9 ریال1:26:14
1,683.4 ریال1:24:12
1,683.2 ریال1:21:14
1,683.9 ریال1:20:14
1,683.2 ریال1:16:12
1,683.6 ریال1:15:13
1,683.2 ریال1:11:13
1,683.3 ریال1:10:13
1,683.2 ریال1:08:13
1,683.3 ریال1:07:13
1,683.7 ریال1:06:14
1,683.2 ریال1:05:14
1,683.4 ریال1:04:13
1,683.3 ریال1:03:12
1,683.7 ریال1:00:20
1,683.4 ریال0:59:11
1,683.9 ریال0:57:11
1,683.7 ریال0:56:14
1,683.4 ریال0:55:13
1,683.3 ریال0:54:12
1,683.7 ریال0:53:11
1,683.9 ریال0:52:11
1,683.7 ریال0:51:12
1,683.9 ریال0:50:15
1,682.5 ریال0:49:13
1,683.9 ریال0:46:13
1,683.4 ریال0:45:13
1,683.9 ریال0:43:11
1,683.4 ریال0:42:14
1,682.4 ریال0:41:18
1,682.7 ریال0:40:14
1,682.4 ریال0:38:13
1,681.4 ریال0:37:12
1,682.4 ریال0:36:14
1,682.7 ریال0:35:13
1,681.4 ریال0:34:13
1,682.7 ریال0:33:14
1,682.6 ریال0:32:21
1,682.4 ریال0:31:19
1,682.6 ریال0:30:16
1,682.4 ریال0:29:12
1,682.7 ریال0:28:12
1,683 ریال0:27:13
1,682.4 ریال0:25:12
1,682.7 ریال0:24:11
1,682.4 ریال0:22:11
1,683 ریال0:20:13
1,682.4 ریال0:17:13
1,683.8 ریال0:16:14
1,682.4 ریال0:14:13
1,683 ریال0:13:11
1,682.4 ریال0:12:12
1,683.8 ریال0:11:17
1,683 ریال0:10:15
1,682.4 ریال0:08:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات