شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini S&P Smallcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.32%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی