iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini S&P Midcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,023 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 210.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 229.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 236.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 186.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.31%