شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini S&P Midcap

  • نرخ فعلی:2087.2
  • بالاترین قیمت روز:2090.2
  • پایین ترین قیمت روز:2086.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,084.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2,090
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.8

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,087.2 ریال1:45:12
2,086.6 ریال1:43:10
2,087.2 ریال1:42:12
2,086.6 ریال1:27:11
2,086.3 ریال1:26:12
2,086.6 ریال1:25:15
2,086.3 ریال1:24:12
2,086.6 ریال1:18:10
2,087.9 ریال1:16:11
2,086.5 ریال1:15:13
2,087.9 ریال1:14:13
2,086.3 ریال1:12:12
2,087.9 ریال1:11:14
2,086.5 ریال1:07:12
2,087.9 ریال1:04:12
2,086.5 ریال1:03:13
2,086.7 ریال1:02:14
2,087.9 ریال1:01:18
2,086.7 ریال1:00:20
2,087.9 ریال0:59:12
2,086.7 ریال0:58:12
2,087.9 ریال0:57:12
2,088.5 ریال0:56:13
2,087.9 ریال0:55:15
2,089.6 ریال0:54:12
2,088.5 ریال0:53:13
2,087.9 ریال0:52:12
2,087.5 ریال0:51:16
2,089.6 ریال0:50:16
2,087.9 ریال0:48:13
2,087.5 ریال0:47:12
2,087.9 ریال0:46:12
2,087.5 ریال0:45:11
2,089.6 ریال0:40:13
2,088.3 ریال0:38:13
2,089.6 ریال0:37:13
2,090.2 ریال0:36:12
2,088.3 ریال0:35:13
2,089.7 ریال0:34:11
2,088.3 ریال0:33:12
2,090.2 ریال0:32:13
2,088.3 ریال0:30:15
2,089.7 ریال0:25:12
2,089.6 ریال0:24:16
2,089.7 ریال0:21:15
2,090.2 ریال0:18:12
2,089.6 ریال0:17:12
2,089.3 ریال0:13:11
2,089.7 ریال0:12:12
2,089.4 ریال0:11:15
2,089.3 ریال0:10:16
2,089.4 ریال0:08:12
2,089.3 ریال0:07:14
2,089.6 ریال0:06:15
2,080.3 ریال17:05:22
2,081.7 ریال17:04:20
2,080.3 ریال17:03:19
2,081.7 ریال16:59:17
2,080.3 ریال16:58:15
2,081.7 ریال16:57:15
2,080.3 ریال16:56:21
2,081.7 ریال16:54:15
2,082.1 ریال16:53:16
2,081.5 ریال16:52:16
2,081.7 ریال16:51:18
2,081.5 ریال16:50:22
2,081.7 ریال16:49:17
2,081.5 ریال16:46:15
2,082.1 ریال16:44:17
2,081.5 ریال16:41:16
2,082.1 ریال16:39:16
2,081.5 ریال16:38:15
2,082.1 ریال16:36:15
2,081.5 ریال16:35:18
2,081.2 ریال16:33:19
2,081.5 ریال16:32:24
2,083.5 ریال16:30:29
2,081.2 ریال16:29:14
2,083.5 ریال16:28:17
2,081.5 ریال16:27:15
2,084.2 ریال16:26:14
2,081.2 ریال16:25:19
2,084.2 ریال16:24:14
2,081.2 ریال16:23:16
2,083.5 ریال16:22:14
2,081.5 ریال16:21:20
2,084.2 ریال16:20:24
2,081.2 ریال16:19:15
2,084.1 ریال16:18:17
2,083.5 ریال16:16:20
2,084.2 ریال16:15:22
2,083.5 ریال16:14:17
2,084.2 ریال16:13:18
2,084.1 ریال16:12:21
2,084.2 ریال16:11:24
2,084.1 ریال16:10:21
2,084.8 ریال16:09:15
2,084.1 ریال16:08:17
2,084.7 ریال16:07:17
2,084.1 ریال16:06:24
2,084.8 ریال16:04:23
2,084.1 ریال16:03:24
2,084.8 ریال15:55:18
2,084.1 ریال15:53:15
2,084.7 ریال15:52:16
2,084.1 ریال15:51:27
2,084.7 ریال15:49:16
2,084.1 ریال15:48:17
2,084.7 ریال15:47:16
2,084.3 ریال15:46:25
2,084.1 ریال15:45:20
2,084.7 ریال15:44:14
2,084.1 ریال15:42:21
2,084.3 ریال15:41:26
2,084.1 ریال15:36:21
2,084.3 ریال15:35:21
2,084.1 ریال15:34:14
2,083.9 ریال15:31:25
2,084.3 ریال15:30:24
2,083.9 ریال15:29:14
2,084.3 ریال15:28:14
2,083.9 ریال15:24:15
2,084.3 ریال15:23:15
2,083.9 ریال15:14:15
2,084.5 ریال15:08:15
2,085.1 ریال15:07:14
2,083.9 ریال15:06:16
2,084.5 ریال15:04:15
2,085.1 ریال15:03:15
2,083.9 ریال15:02:22
2,084.5 ریال15:01:23
2,085.1 ریال15:00:28
2,084.5 ریال14:54:14
2,085.2 ریال14:51:18
2,084.5 ریال14:49:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات