شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini S&P Midcap

  • نرخ فعلی:1346.7
  • بالاترین قیمت روز:1370.4
  • پایین ترین قیمت روز:1346.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,350
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1,352.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.7

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,346.7 ریال10:19:10
1,349.3 ریال10:18:10
1,346.7 ریال10:17:09
1,349.3 ریال10:15:11
1,346.7 ریال10:14:10
1,349.3 ریال10:12:11
1,346.7 ریال10:11:11
1,349.3 ریال9:39:10
1,350.8 ریال9:38:09
1,349.3 ریال9:37:09
1,357.4 ریال9:36:11
1,350.8 ریال9:32:11
1,349.3 ریال9:30:14
1,350.8 ریال9:29:09
1,357.4 ریال9:26:11
1,350.8 ریال9:23:10
1,357.4 ریال5:59:07
1,356.4 ریال5:58:08
1,357.4 ریال5:57:08
1,356.4 ریال5:56:09
1,357.4 ریال5:49:08
1,356.4 ریال5:48:08
1,368.5 ریال5:47:08
1,357.4 ریال5:43:09
1,368.5 ریال4:09:06
1,369.2 ریال4:08:07
1,368.5 ریال4:07:08
1,369.2 ریال4:06:07
1,368.5 ریال4:04:08
1,369.2 ریال3:48:07
1,370 ریال3:47:06
1,369.2 ریال3:44:06
1,370 ریال3:43:07
1,369.2 ریال3:42:07
1,370 ریال3:21:09
1,366.8 ریال3:16:08
1,370 ریال3:15:07
1,366.8 ریال3:12:07
1,370 ریال3:11:07
1,366.8 ریال3:08:06
1,365.4 ریال3:07:07
1,366.8 ریال3:01:08
1,365.9 ریال3:00:10
1,369.5 ریال2:58:07
1,365.9 ریال2:57:07
1,369.5 ریال2:56:07
1,365.9 ریال2:55:08
1,369.5 ریال2:52:10
1,365.4 ریال2:51:07
1,365.9 ریال2:50:09
1,369.5 ریال2:48:08
1,365.9 ریال2:47:07
1,369.5 ریال2:03:07
1,369 ریال2:01:09
1,369.5 ریال2:00:10
1,369 ریال1:59:07
1,369.5 ریال1:56:07
1,369 ریال1:50:08
1,369.5 ریال1:49:07
1,369 ریال1:41:07
1,367.8 ریال1:40:08
1,370.4 ریال1:36:07
1,367.8 ریال1:35:07
1,370.4 ریال1:34:07
1,367.8 ریال1:33:12
1,370.4 ریال1:31:08
1,367.8 ریال1:30:09
1,370.4 ریال1:28:07
1,368 ریال1:27:07
1,370.4 ریال1:23:07
1,368 ریال1:22:08
1,370.4 ریال1:20:07
1,368 ریال1:13:07
1,368.2 ریال1:12:07
1,368 ریال1:07:08
1,368.2 ریال1:06:07
1,368 ریال1:04:06
1,361.9 ریال1:03:08
1,368 ریال1:02:08
1,361.9 ریال1:01:09
1,368 ریال1:00:11
1,361.9 ریال0:49:09
1,356.7 ریال0:48:06
1,361.9 ریال0:42:07
1,356.7 ریال0:40:08
1,347.2 ریال0:36:07
1,349.3 ریال0:35:07
1,356.7 ریال0:34:07
1,349.3 ریال0:32:08
1,356.7 ریال0:31:07
1,349.3 ریال0:30:09
1,347.2 ریال0:29:07
1,356.7 ریال0:28:07
1,347.2 ریال0:27:06
1,349.3 ریال0:26:08
1,347.2 ریال0:25:08
1,349.3 ریال0:24:07
1,347.2 ریال0:23:07
1,355.2 ریال0:20:08
1,356.5 ریال0:19:08
1,355.2 ریال0:18:07
1,352.4 ریال0:17:07
1,355.2 ریال0:16:07
1,352.4 ریال0:15:08
1,356.5 ریال0:14:07
1,350 ریال0:13:07
1,356.5 ریال0:12:07
1,352.4 ریال0:11:07
1,350 ریال0:10:07
1,356.5 ریال0:09:08
1,350 ریال0:08:09
1,348.6 ریال0:07:07
1,350 ریال0:05:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی