iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 97.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 96.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.09%