iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini S&P 500

  • نرخ فعلی:3388
  • بالاترین قیمت روز:3390.5
  • پایین ترین قیمت روز:3381
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,387.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:3,381
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,388 ریال19:55:20
3,387.75 ریال19:54:21
3,388 ریال19:52:22
3,387.75 ریال19:49:18
3,388 ریال19:48:18
3,387.75 ریال19:47:22
3,388 ریال19:46:26
3,387 ریال19:45:20
3,387.75 ریال19:44:17
3,388 ریال19:43:18
3,387.75 ریال19:42:26
3,387 ریال19:41:25
3,387.75 ریال19:38:20
3,387 ریال19:36:23
3,386.5 ریال19:34:18
3,387 ریال19:29:18
3,386.5 ریال19:28:15
3,387 ریال19:26:19
3,386.5 ریال19:23:21
3,387 ریال19:22:25
3,386.5 ریال19:15:26
3,386.75 ریال19:10:30
3,386.5 ریال19:09:23
3,386.75 ریال18:58:15
3,386.5 ریال18:55:25
3,386.75 ریال18:54:17
3,386.5 ریال18:51:24
3,386.75 ریال18:49:17
3,386.5 ریال18:48:16
3,386.75 ریال18:46:20
3,386.5 ریال18:45:19
3,386.75 ریال18:44:16
3,386.5 ریال18:41:22
3,386.75 ریال18:40:22
3,386.5 ریال18:37:21
3,387.25 ریال18:34:20
3,387 ریال18:31:26
3,387.25 ریال18:30:28
3,387 ریال18:28:17
3,387.25 ریال18:27:17
3,387 ریال18:21:26
3,386.5 ریال18:18:17
3,386.25 ریال18:17:19
3,387 ریال18:16:21
3,386.25 ریال18:11:26
3,386.5 ریال18:09:18
3,386.25 ریال18:08:20
3,386.5 ریال18:07:29
3,386.25 ریال18:06:25
3,386.5 ریال18:05:23
3,386.25 ریال18:04:21
3,386.75 ریال18:03:25
3,386.5 ریال18:02:33
3,386.25 ریال18:00:33
3,386.75 ریال17:59:18
3,386.25 ریال17:56:20
3,386.75 ریال17:53:17
3,386.25 ریال17:52:19
3,386.75 ریال17:38:17
3,387.5 ریال17:20:26
3,388 ریال17:19:19
3,387.5 ریال17:17:29
3,388.5 ریال17:15:25
3,388 ریال17:14:21
3,388.5 ریال17:10:26
3,388 ریال17:09:20
3,388.5 ریال17:01:35
3,388.25 ریال17:00:32
3,388.5 ریال16:58:23
3,388.25 ریال16:57:24
3,388.5 ریال16:55:26
3,388.25 ریال16:54:22
3,388.5 ریال16:53:22
3,388.25 ریال16:52:28
3,388.5 ریال16:50:29
3,388.25 ریال16:49:22
3,388.5 ریال16:39:18
3,387.25 ریال16:36:25
3,388 ریال16:34:22
3,387.25 ریال16:29:18
3,388 ریال16:28:16
3,387.25 ریال16:17:24
3,389.5 ریال16:16:25
3,388.75 ریال16:15:24
3,389.5 ریال16:14:18
3,389.25 ریال16:12:25
3,388.75 ریال16:09:17
3,389.5 ریال16:08:18
3,388.75 ریال16:03:32
3,389.25 ریال16:02:31
3,388.75 ریال16:01:31
3,389.75 ریال16:00:34
3,388.75 ریال15:58:19
3,389.5 ریال15:56:25
3,388.75 ریال15:55:19
3,389.5 ریال15:53:21
3,389.75 ریال15:52:26
3,389.5 ریال15:51:24
3,389.75 ریال15:50:22
3,389.5 ریال15:38:17
3,389 ریال15:36:25
3,388.25 ریال15:35:22
3,389.5 ریال15:34:18
3,388.25 ریال15:33:22
3,389 ریال15:32:34
3,388.25 ریال15:31:30
3,389 ریال15:30:27
3,388.5 ریال15:28:18
3,389.5 ریال15:27:19
3,389 ریال15:25:24
3,388.5 ریال15:24:19
3,388.25 ریال15:23:18
3,389 ریال15:20:24
3,388.25 ریال15:19:17
3,389 ریال15:18:17
3,388.5 ریال15:17:21
3,389 ریال15:16:17
3,389.5 ریال15:13:17
3,389.75 ریال15:12:18
3,389.25 ریال15:09:19
3,389.5 ریال15:08:20
3,389.25 ریال15:07:20
3,389.5 ریال15:06:21
3,389.25 ریال15:05:23
3,389.5 ریال14:58:18
3,388.75 ریال14:57:18
3,389.5 ریال14:56:19
3,388.75 ریال14:51:22
3,389.5 ریال14:50:23
3,389 ریال14:49:15
3,388.75 ریال14:38:16
3,389 ریال14:31:28
3,388.75 ریال14:28:24
3,389 ریال14:18:22
3,389.5 ریال14:16:23
3,389 ریال14:15:20
3,389.5 ریال14:13:19
3,390 ریال14:12:22
3,389.5 ریال14:10:25
3,390 ریال14:09:20
3,389.5 ریال14:04:24
3,390 ریال14:03:25
3,389.75 ریال14:02:36
3,390 ریال14:01:31
3,389.5 ریال14:00:30
3,390 ریال13:58:18
3,389.5 ریال13:57:22
3,389.75 ریال13:56:20
3,390 ریال13:54:19
3,389.5 ریال13:50:27
3,389.75 ریال13:49:20
3,389.5 ریال13:46:19
3,389.75 ریال13:45:25
3,389.5 ریال13:44:20
3,389.75 ریال13:43:21
3,388.75 ریال13:42:23
3,389.75 ریال13:41:26
3,389.5 ریال13:39:19
3,389.75 ریال13:38:17
3,388.75 ریال13:37:17
3,389 ریال13:35:21
3,388.75 ریال13:34:20
3,389 ریال13:33:20
3,388.75 ریال13:32:24
3,389 ریال13:29:20
3,388.75 ریال13:27:16
3,389 ریال13:26:17
3,388.75 ریال13:24:17
3,389 ریال13:22:21
3,388.25 ریال13:21:21
3,388.75 ریال13:20:23
3,389 ریال13:17:26
3,388.75 ریال13:16:20
3,388.25 ریال13:15:27
3,388.5 ریال13:11:20
3,387.75 ریال13:10:24
3,388.5 ریال13:07:18
3,388.25 ریال13:06:23
3,387.75 ریال13:05:21
3,388.25 ریال13:04:19
3,388.5 ریال13:03:22
3,387.75 ریال13:02:27
3,388 ریال13:01:30
3,387.75 ریال13:00:30
3,388.5 ریال12:58:17
3,388 ریال12:57:17
3,387.75 ریال12:54:18
3,388 ریال12:53:18
3,389.25 ریال12:50:28
3,388.75 ریال12:49:21
3,389.25 ریال12:47:19
3,388.75 ریال12:46:21
3,389.25 ریال12:44:19
3,388.75 ریال12:41:23
3,387.25 ریال12:40:21
3,388.75 ریال12:39:21
3,389.25 ریال12:38:22
3,388.75 ریال12:35:26
3,387.25 ریال12:34:26
3,388.75 ریال12:19:23
3,390 ریال12:17:28
3,388.75 ریال12:16:31
3,390 ریال12:11:32
3,389 ریال12:10:31
3,390 ریال12:08:33
3,389 ریال12:07:31
3,390 ریال12:05:26
3,389 ریال12:04:31
3,390 ریال12:03:42
3,389 ریال12:01:56
3,390 ریال11:59:20
3,389 ریال11:57:22
3,390 ریال11:56:26
3,389.25 ریال11:55:24
3,389 ریال11:52:28
3,389.25 ریال11:35:27
3,388.5 ریال11:34:25
3,389.25 ریال11:33:27
3,388.5 ریال11:16:27
3,389.5 ریال11:13:27
3,388.25 ریال11:10:30
3,389.5 ریال11:03:25
3,388.25 ریال11:02:40
3,389.5 ریال10:45:21
3,389.25 ریال10:44:19
3,389.5 ریال10:37:19
3,389.25 ریال10:36:21
3,389.75 ریال10:35:22
3,389.25 ریال10:34:18
3,389.5 ریال10:33:20
3,389.25 ریال10:32:29
3,389.75 ریال10:27:17
3,389.5 ریال10:26:23
3,389.75 ریال10:24:20
3,390.5 ریال10:23:17
3,389.75 ریال10:17:19
3,390.25 ریال10:16:18
3,390 ریال10:14:18
3,390.5 ریال10:12:20
3,389.25 ریال10:11:25
3,390 ریال10:05:20
3,389.25 ریال10:03:19
3,390 ریال10:01:33
3,389.25 ریال10:00:33
3,389.75 ریال9:59:16
3,390 ریال9:57:15
3,389.25 ریال9:56:23
3,389 ریال9:54:19
3,389.25 ریال9:53:15
3,389 ریال9:50:20
3,389.25 ریال9:49:18
3,389.75 ریال9:48:17
3,389.25 ریال9:47:18
3,389 ریال9:46:20
3,389.25 ریال9:44:17
3,389 ریال9:43:17
3,389.75 ریال9:42:21
3,389 ریال9:41:19
3,389.25 ریال9:40:21
3,389 ریال9:38:17
3,389.25 ریال9:35:27
3,389 ریال9:34:16
3,389.25 ریال9:33:16
3,389 ریال9:32:24
3,389.25 ریال9:25:15
3,389 ریال9:22:15
3,389.25 ریال9:19:13
3,389 ریال9:16:17
3,389.25 ریال9:14:15
3,388 ریال9:13:13
3,389.25 ریال9:12:15
3,387.75 ریال9:11:20
3,388 ریال9:09:15
3,389 ریال9:08:14
3,387.75 ریال9:07:15
3,388 ریال9:03:15
3,389 ریال9:02:20
3,387.75 ریال9:01:23
3,387.25 ریال9:00:28
3,387.75 ریال8:59:13
3,388 ریال8:55:19
3,387.75 ریال8:52:14
3,387.25 ریال8:50:21
3,387.5 ریال8:49:15
3,387.25 ریال8:48:14
3,387.5 ریال8:47:14
3,387.25 ریال8:46:15
3,387.5 ریال8:45:14
3,387.25 ریال8:41:15
3,387.75 ریال8:40:18
3,387.5 ریال8:39:13
3,387.75 ریال8:38:13
3,387.5 ریال8:34:15
3,387.75 ریال8:33:15
3,387.5 ریال8:29:14
3,387.75 ریال8:28:15
3,387.5 ریال8:27:13
3,387.75 ریال8:25:14
3,387.5 ریال8:22:14
3,387.75 ریال8:21:18
3,387.5 ریال8:19:12
3,387.25 ریال8:18:15
3,387.75 ریال8:16:15
3,387.5 ریال8:09:13
3,387.75 ریال8:05:15
3,387.5 ریال8:04:15
3,387.25 ریال8:03:14
3,387.75 ریال8:02:19
3,387.25 ریال8:01:21
3,387.75 ریال8:00:27
3,387.5 ریال7:57:14
3,387.75 ریال7:49:13
3,388 ریال7:48:13
3,387.75 ریال7:45:14
3,388 ریال7:43:12
3,387.75 ریال7:41:24
3,388 ریال7:39:14
3,387.75 ریال7:38:14
3,388 ریال7:37:13
3,387.75 ریال7:36:19
3,388 ریال7:35:20
3,387.75 ریال7:34:17
3,388 ریال7:33:15
3,387.75 ریال7:32:22
3,388 ریال7:25:19
3,387.75 ریال7:24:13
3,388 ریال7:18:14
3,387.75 ریال7:17:15
3,388 ریال7:07:14
3,388.75 ریال7:06:15
3,388 ریال7:04:16
3,388.75 ریال7:03:15
3,388 ریال7:01:23
3,388.75 ریال6:59:13
3,388 ریال6:56:16
3,388.75 ریال6:36:14
3,388 ریال6:35:19
3,388.75 ریال6:31:19
3,388.25 ریال6:28:14
3,388.75 ریال6:27:12
3,388.25 ریال6:22:12
3,388.75 ریال6:21:17
3,388.25 ریال6:20:14
3,387.75 ریال6:18:12
3,388.25 ریال6:13:12
3,389 ریال6:12:12
3,387.75 ریال6:09:12
3,388.25 ریال6:08:12
3,389 ریال6:07:13
3,388.75 ریال6:06:15
3,389 ریال6:05:14
3,388.25 ریال6:04:14
3,388.75 ریال6:02:20
3,388.25 ریال6:00:27
3,389 ریال5:59:14
3,388.75 ریال5:57:12
3,389 ریال5:54:12
3,388.75 ریال5:53:12
3,389 ریال5:52:12
3,388.75 ریال5:49:13
3,388 ریال5:48:11
3,387.75 ریال5:47:12
3,388.75 ریال5:43:13
3,388.5 ریال5:42:13
3,388 ریال5:41:15
3,388.5 ریال5:40:15
3,388.75 ریال5:39:11
3,388 ریال5:37:11
3,388.75 ریال5:33:14
3,387 ریال5:32:20
3,386 ریال5:27:13
3,387 ریال5:26:14
3,386 ریال5:24:12
3,385.25 ریال5:22:13
3,387 ریال5:21:16
3,385.25 ریال5:20:17
3,386 ریال5:19:12
3,385.25 ریال5:18:12
3,386 ریال5:15:15
3,385.25 ریال5:14:12
3,383.75 ریال5:13:13
3,386 ریال5:11:14
3,383.5 ریال5:10:14
3,383.75 ریال5:09:12
3,383.5 ریال5:05:13
3,383.75 ریال5:03:12
3,383.5 ریال5:02:16
3,383.75 ریال5:01:21
3,383.5 ریال5:00:26
3,383.75 ریال4:59:11
3,383.5 ریال4:56:13
3,383.75 ریال4:55:12
3,384.25 ریال4:54:12
3,383.5 ریال4:53:12
3,384.25 ریال4:52:11
3,383.5 ریال4:50:14
3,386 ریال4:49:11
3,385.25 ریال4:48:12
3,386 ریال4:47:12
3,385.25 ریال4:46:12
3,386 ریال4:45:12
3,384.25 ریال4:43:11
3,386 ریال4:42:12
3,384.25 ریال4:40:14
3,385.25 ریال4:39:11
3,386 ریال4:38:11
3,385.5 ریال4:37:12
3,384.25 ریال4:36:12
3,386 ریال4:34:13
3,385.25 ریال4:33:12
3,386 ریال4:29:12
3,385.5 ریال4:27:12
3,385.75 ریال4:26:11
3,385.5 ریال4:20:13
3,385.75 ریال4:19:10
3,385.5 ریال4:18:11
3,384.5 ریال4:17:11
3,385.5 ریال4:15:12
3,384.5 ریال4:13:11
3,385.5 ریال4:11:13
3,384.5 ریال4:10:13
3,385.5 ریال4:09:11
3,386.5 ریال4:08:11
3,385.5 ریال4:07:11
3,386.5 ریال4:06:12
3,384.5 ریال4:05:16
3,386.5 ریال4:03:13
3,385.5 ریال4:02:14
3,386.5 ریال3:59:11
3,384.5 ریال3:58:11
3,385.5 ریال3:57:12
3,384.5 ریال3:56:13
3,387.75 ریال3:55:17
3,386.5 ریال3:52:11
3,387.75 ریال3:50:13
3,388.5 ریال3:48:11
3,387.75 ریال3:47:12
3,388.5 ریال3:45:13
3,387.75 ریال3:43:12
3,388.5 ریال3:41:14
3,387.75 ریال3:40:14
3,388.5 ریال3:37:11
3,388 ریال3:35:13
3,388.5 ریال3:34:12
3,388 ریال3:32:12
3,388.5 ریال3:31:15
3,388 ریال3:27:12
3,387.5 ریال3:26:13
3,388 ریال3:25:12
3,387.5 ریال3:22:11
3,388 ریال3:21:13
3,387.5 ریال3:18:10
3,388 ریال3:17:11
3,387 ریال3:16:11
3,387.5 ریال3:14:11
3,387.25 ریال3:13:11
3,387.5 ریال3:12:11
3,387.25 ریال3:10:14
3,387.5 ریال3:09:13
3,387.25 ریال3:05:14
3,387 ریال3:04:14
3,387.25 ریال2:59:10
3,387.5 ریال2:58:11
3,387.25 ریال2:57:11
3,381 ریال2:56:14
3,387.25 ریال2:54:11
3,381 ریال2:53:11
3,387.25 ریال2:52:12
3,381 ریال2:51:15
3,387.25 ریال2:50:14
3,387.5 ریال2:49:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات