iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DJIA mini-sized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,168 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.42%