شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DJIA mini-sized

  • نرخ فعلی:28933
  • بالاترین قیمت روز:28981
  • پایین ترین قیمت روز:28876
  • بیشترین مقدار نوسان روز:105
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:28,975
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۰:۱۸
  • نرخ روز گذشته:28,952
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:19

نمودار کندل استیک DJIA mini-sized در روز جاری

نمودار کندل استیک DJIA mini-sized در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28,933 ریال2:00:18
28,912 ریال1:59:12
28,933 ریال1:58:13
28,912 ریال1:57:12
28,933 ریال1:56:11
28,924 ریال1:55:11
28,912 ریال1:54:10
28,933 ریال1:51:12
28,924 ریال1:50:13
28,933 ریال1:49:12
28,912 ریال1:47:12
28,934 ریال1:46:11
28,912 ریال1:45:16
28,933 ریال1:44:12
28,934 ریال1:42:15
28,912 ریال1:41:13
28,933 ریال1:39:13
28,934 ریال1:38:12
28,924 ریال1:37:13
28,934 ریال1:36:13
28,923 ریال1:35:14
28,929 ریال1:34:12
28,933 ریال1:33:12
28,934 ریال1:32:12
28,923 ریال1:31:14
28,929 ریال1:30:18
28,933 ریال1:28:12
28,934 ریال1:27:11
28,923 ریال1:26:12
28,929 ریال1:25:12
28,934 ریال1:24:11
28,923 ریال1:23:11
28,934 ریال1:16:12
28,941 ریال1:15:17
28,934 ریال1:12:11
28,941 ریال1:11:13
28,934 ریال1:07:12
28,961 ریال1:05:12
28,941 ریال1:04:10
28,961 ریال1:03:11
28,934 ریال1:01:14
28,941 ریال1:00:22
28,954 ریال0:57:11
28,946 ریال0:56:13
28,954 ریال0:55:11
28,941 ریال0:54:11
28,946 ریال0:53:11
28,961 ریال0:51:12
28,954 ریال0:49:12
28,961 ریال0:48:12
28,946 ریال0:47:11
28,954 ریال0:46:10
28,913 ریال0:44:11
28,946 ریال0:43:11
28,913 ریال0:42:12
28,876 ریال0:41:13
28,913 ریال0:40:17
28,934 ریال0:38:11
28,876 ریال0:37:11
28,934 ریال0:35:13
28,913 ریال0:33:12
28,934 ریال0:32:13
28,913 ریال0:30:16
28,934 ریال0:28:11
28,913 ریال0:27:11
28,899 ریال0:26:12
28,876 ریال0:25:12
28,981 ریال0:24:11
28,899 ریال0:22:12
28,934 ریال0:21:12
28,975 ریال0:18:11
28,899 ریال0:16:11
28,981 ریال0:15:12
28,975 ریال0:13:11
28,981 ریال0:12:11
28,975 ریال0:11:13
28,981 ریال0:10:15
28,952 ریال0:09:11
28,975 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات