شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UniRak

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.63%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی