ب نمودار Uganda All Share | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Uganda All Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38.22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49.22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.68%