شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 195.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 236.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.38%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی