شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,960 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 130.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 739.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 963.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.93%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی