شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 745.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 798.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.09%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی