شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.22%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی