شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.94%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی