iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هریونیا اوکراین / دلار

  • نرخ فعلی:0.041
  • بالاترین قیمت روز:0.041
  • پایین ترین قیمت روز:0.0409
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0409
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۲:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.041
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.041 ریال10:02:16
0.0409 ریال10:01:24
0.0409 ریال10:01:16
0.041 ریال9:57:12
0.0409 ریال9:56:32
0.041 ریال9:50:26
0.041 ریال9:50:25
0.0409 ریال9:49:22
0.041 ریال9:43:10
0.0409 ریال9:42:23
0.041 ریال9:36:21
0.0409 ریال9:35:31
0.0409 ریال9:35:30
0.041 ریال9:29:09
0.0409 ریال9:28:22
0.041 ریال9:22:11
0.0409 ریال9:21:23
0.041 ریال9:15:14
0.041 ریال9:15:13
0.0409 ریال9:14:19
0.041 ریال9:08:11
0.0409 ریال9:07:21
0.041 ریال9:01:22
0.0409 ریال9:00:48
0.0409 ریال9:00:47
0.041 ریال8:57:08
0.0409 ریال8:56:21
0.041 ریال8:50:13
0.041 ریال8:50:12
0.0409 ریال8:49:18
0.041 ریال8:43:07
0.0409 ریال8:42:18
0.041 ریال8:36:12
0.0409 ریال8:35:25
0.0409 ریال8:35:25
0.041 ریال8:29:08
0.0409 ریال8:28:17
0.041 ریال8:22:08
0.0409 ریال8:21:23
0.041 ریال8:15:08
0.0409 ریال8:14:18
0.041 ریال8:08:09
0.0409 ریال8:07:17
0.041 ریال8:01:23
0.0409 ریال8:00:48
0.0409 ریال8:00:47
0.041 ریال7:57:07
0.0409 ریال7:56:18
0.041 ریال7:50:10
0.041 ریال7:50:10
0.0409 ریال7:49:16
0.041 ریال7:43:06
0.0409 ریال7:42:19
0.041 ریال7:36:10
0.0409 ریال7:35:31
0.0409 ریال7:35:26
0.041 ریال7:29:07
0.0409 ریال7:28:19
0.041 ریال7:22:07
0.0409 ریال7:21:23
0.041 ریال7:15:11
0.041 ریال7:15:11
0.0409 ریال7:14:18
0.041 ریال7:08:07
0.0409 ریال7:07:18
0.041 ریال7:01:24
0.0409 ریال7:00:44
0.0409 ریال7:00:41
0.041 ریال6:57:08
0.0409 ریال6:56:19
0.041 ریال6:50:12
0.041 ریال6:50:12
0.0409 ریال6:49:17
0.041 ریال6:43:07
0.0409 ریال6:42:19
0.041 ریال6:36:09
0.0409 ریال6:35:28
0.0409 ریال6:35:27
0.041 ریال6:29:07
0.0409 ریال6:28:17
0.041 ریال6:22:08
0.0409 ریال6:21:21
0.041 ریال6:15:05
0.0409 ریال6:14:25
0.041 ریال6:08:21
0.0409 ریال6:07:32
0.041 ریال6:01:47
0.0409 ریال6:01:05
0.0409 ریال6:01:03
0.041 ریال5:57:19
0.0409 ریال5:56:31
0.041 ریال5:50:26
0.041 ریال5:50:26
0.0409 ریال5:49:27
0.041 ریال5:43:18
0.0409 ریال5:42:26
0.041 ریال5:36:22
0.0409 ریال5:35:38
0.0409 ریال5:35:38
0.041 ریال5:29:18
0.0409 ریال5:28:26
0.041 ریال5:22:19
0.0409 ریال5:21:37
0.041 ریال5:15:21
0.041 ریال5:15:21
0.0409 ریال5:14:25
0.041 ریال5:08:16
0.0409 ریال5:07:24
0.041 ریال5:01:32
0.0409 ریال5:00:50
0.0409 ریال5:00:49
0.041 ریال4:57:13
0.0409 ریال4:56:26
0.041 ریال4:50:20
0.041 ریال4:50:20
0.0409 ریال4:49:22
0.041 ریال4:43:12
0.0409 ریال4:42:19
0.041 ریال4:36:11
0.0409 ریال4:35:22
0.0409 ریال4:35:21
0.041 ریال4:29:09
0.0409 ریال4:28:17
0.041 ریال4:22:09
0.0409 ریال4:21:20
0.041 ریال4:15:10
0.041 ریال4:15:09
0.0409 ریال4:14:17
0.041 ریال4:08:07
0.0409 ریال4:07:16
0.041 ریال4:01:13
0.0409 ریال4:00:35
0.0409 ریال4:00:34
0.041 ریال3:57:07
0.0409 ریال3:56:16
0.041 ریال3:50:08
0.041 ریال3:50:08
0.0409 ریال3:49:16
0.041 ریال3:43:06
0.0409 ریال3:42:15
0.041 ریال3:36:16
0.0409 ریال3:35:26
0.0409 ریال3:35:25
0.041 ریال3:29:17
0.0409 ریال3:28:21
0.041 ریال3:22:13
0.0409 ریال3:21:25
0.041 ریال3:15:14
0.041 ریال3:15:13
0.0409 ریال3:14:20
0.041 ریال3:08:11
0.0409 ریال3:07:19
0.041 ریال3:01:20
0.0409 ریال3:00:42
0.0409 ریال3:00:40
0.041 ریال2:57:10
0.0409 ریال2:56:19
0.041 ریال2:50:15
0.041 ریال2:50:14
0.0409 ریال2:49:19
0.041 ریال2:43:10
0.0409 ریال2:42:17
0.041 ریال2:36:09
0.0409 ریال2:35:20
0.0409 ریال2:35:19
0.041 ریال2:29:08
0.0409 ریال2:28:16
0.041 ریال2:22:08
0.0409 ریال2:21:19
0.041 ریال2:15:09
0.041 ریال2:15:09
0.0409 ریال2:14:17
0.041 ریال2:08:07
0.0409 ریال2:07:16
0.041 ریال2:01:19
0.0409 ریال2:00:37
0.0409 ریال2:00:36
0.041 ریال1:57:06
0.0409 ریال1:56:15
0.041 ریال1:50:17
0.041 ریال1:50:13
0.0409 ریال1:49:17
0.041 ریال1:43:07
0.0409 ریال1:42:17
0.041 ریال1:36:10
0.0409 ریال1:35:23
0.0409 ریال1:35:23
0.041 ریال1:29:06
0.0409 ریال1:28:16
0.041 ریال1:22:06
0.0409 ریال1:21:24
0.041 ریال1:15:07
0.041 ریال1:15:07
0.0409 ریال1:14:16
0.041 ریال1:08:06
0.0409 ریال1:07:16
0.041 ریال1:01:19
0.0409 ریال1:00:37
0.0409 ریال1:00:28
0.041 ریال0:57:06
0.0409 ریال0:56:20
0.041 ریال0:50:10
0.041 ریال0:50:10
0.0409 ریال0:49:15
0.041 ریال0:43:06
0.0409 ریال0:42:16
0.041 ریال0:36:09
0.0409 ریال0:35:24
0.0409 ریال0:35:23
0.041 ریال0:29:08
0.0409 ریال0:28:14
0.041 ریال0:22:07
0.0409 ریال0:21:22
0.041 ریال0:15:09
0.041 ریال0:15:09
0.0409 ریال0:14:17
0.041 ریال0:08:08
0.0409 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات