شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار تایوان / بولیوار ونزوئلا

  • نرخ فعلی:6603.2031
  • بالاترین قیمت روز:6614.0378
  • پایین ترین قیمت روز:6591.2037
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,592.5258
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:6,592.085
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11.1181

نمودار کندل استیک دلار تایوان / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,603.2031 ریال22:21:29
6,604.0862 ریال22:07:31
6,604.307 ریال21:56:31
6,602.5409 ریال21:49:31
6,602.3202 ریال21:28:31
6,602.5409 ریال21:21:30
6,602.9823 ریال21:14:29
6,603.2031 ریال21:07:35
6,602.9823 ریال21:00:49
6,602.9823 ریال21:00:48
6,602.5409 ریال20:49:30
6,602.0995 ریال20:42:37
6,603.6446 ریال20:28:32
6,604.9696 ریال20:21:31
6,606.2951 ریال20:14:31
6,605.6323 ریال20:07:37
6,605.4113 ریال20:01:21
6,605.4113 ریال20:01:20
6,605.8532 ریال19:56:35
6,606.516 ریال19:49:30
6,606.737 ریال19:42:36
6,606.2951 ریال19:35:36
6,606.2951 ریال19:35:35
6,605.8532 ریال19:28:33
6,605.1905 ریال19:21:35
6,604.307 ریال19:14:31
6,603.8654 ریال19:07:32
6,604.0862 ریال19:00:58
6,604.0862 ریال19:00:58
6,603.6446 ریال18:56:33
6,602.7616 ریال18:49:30
6,601.2169 ریال18:35:34
6,601.2169 ریال18:35:33
6,601.6581 ریال18:28:32
6,603.2031 ریال18:21:34
6,602.7616 ریال18:14:32
6,603.6446 ریال18:07:42
6,603.4238 ریال18:01:37
6,603.4238 ریال18:01:35
6,602.9823 ریال17:56:32
6,604.307 ریال17:49:31
6,602.0995 ریال17:42:36
6,602.7616 ریال17:35:37
6,602.7616 ریال17:35:37
6,603.2031 ریال17:28:32
6,602.0995 ریال17:21:30
6,602.5409 ریال17:14:33
6,599.6729 ریال17:07:33
6,603.2031 ریال17:00:59
6,603.2031 ریال17:00:59
6,603.4238 ریال16:56:33
6,603.8654 ریال16:49:28
6,604.307 ریال16:42:34
6,605.6323 ریال16:35:36
6,605.6323 ریال16:35:35
6,604.7487 ریال16:28:31
6,602.0995 ریال16:21:31
6,601.8788 ریال16:14:31
6,604.0862 ریال16:07:33
6,603.4238 ریال16:01:10
6,603.4238 ریال16:01:03
6,603.2031 ریال15:56:31
6,602.3202 ریال15:42:31
6,602.5409 ریال15:35:37
6,602.5409 ریال15:35:37
6,602.3202 ریال15:14:27
6,601.8788 ریال15:07:33
6,601.4375 ریال15:00:51
6,601.4375 ریال15:00:49
6,601.8788 ریال14:56:32
6,601.6581 ریال14:49:29
6,599.6729 ریال14:28:30
6,601.2169 ریال14:21:31
6,602.5409 ریال14:14:28
6,604.307 ریال14:07:36
6,604.0862 ریال14:00:53
6,604.0862 ریال14:00:53
6,604.7487 ریال13:56:28
6,604.0862 ریال13:49:29
6,603.4238 ریال13:42:30
6,603.6446 ریال13:35:33
6,603.6446 ریال13:35:33
6,602.5409 ریال13:28:32
6,603.6446 ریال13:21:30
6,603.4238 ریال13:07:30
6,604.0862 ریال13:00:49
6,604.0862 ریال13:00:49
6,603.8654 ریال12:49:27
6,604.7487 ریال12:42:29
6,603.8654 ریال12:35:31
6,603.8654 ریال12:35:31
6,604.0862 ریال12:21:27
6,605.4113 ریال12:14:28
6,606.0741 ریال12:07:33
6,604.7487 ریال12:01:00
6,604.7487 ریال12:01:00
6,604.9696 ریال11:56:27
6,601.5478 ریال11:49:25
6,605.8532 ریال11:42:28
6,602.9823 ریال11:35:30
6,602.9823 ریال11:35:30
6,609.6112 ریال11:28:27
6,602.7616 ریال11:21:24
6,604.9696 ریال11:14:22
6,603.6446 ریال11:07:23
6,601.4375 ریال11:00:41
6,601.4375 ریال11:00:41
6,601.6581 ریال10:56:22
6,603.4238 ریال10:49:21
6,610.9385 ریال10:42:22
6,602.9823 ریال10:35:24
6,602.9823 ریال10:35:24
6,603.2031 ریال10:21:20
6,604.307 ریال10:00:47
6,604.307 ریال10:00:47
6,604.0862 ریال9:56:21
6,605.6323 ریال9:49:20
6,605.4113 ریال9:42:22
6,604.9696 ریال9:35:22
6,604.9696 ریال9:35:22
6,604.5279 ریال9:14:20
6,602.7616 ریال8:49:20
6,602.9823 ریال8:42:21
6,603.8654 ریال8:35:21
6,603.8654 ریال8:35:20
6,603.2031 ریال8:28:21
6,610.3854 ریال8:21:21
6,603.6446 ریال8:14:20
6,604.5279 ریال8:07:25
6,605.1905 ریال7:56:20
6,603.6446 ریال7:49:20
6,607.179 ریال7:42:22
6,602.0995 ریال7:35:22
6,602.0995 ریال7:35:21
6,604.307 ریال7:28:20
6,602.3202 ریال7:21:24
6,601.4375 ریال7:14:20
6,600.3345 ریال7:07:21
6,601.6581 ریال7:00:34
6,601.6581 ریال7:00:33
6,602.5409 ریال6:56:21
6,602.7616 ریال6:49:19
6,601.6581 ریال6:42:23
6,602.7616 ریال6:35:24
6,602.7616 ریال6:35:23
6,599.6729 ریال6:28:22
6,597.0277 ریال6:21:20
6,597.9092 ریال6:14:57
6,602.3202 ریال6:09:38
6,601.8788 ریال6:00:58
6,601.8788 ریال6:00:58
6,602.7616 ریال5:58:24
6,604.307 ریال5:49:21
6,602.5409 ریال5:42:22
6,599.6729 ریال5:35:21
6,599.6729 ریال5:35:21
6,598.4603 ریال5:28:21
6,598.5705 ریال5:14:21
6,599.5626 ریال5:00:40
6,599.5626 ریال5:00:40
6,600.6654 ریال4:49:20
6,605.4113 ریال4:42:21
6,614.0378 ریال4:07:21
6,613.8163 ریال3:35:22
6,613.8163 ریال3:35:21
6,613.5948 ریال3:14:19
6,613.8163 ریال3:00:33
6,613.8163 ریال3:00:32
6,613.5948 ریال2:49:19
6,614.0378 ریال2:21:19
6,613.8163 ریال2:14:20
6,606.737 ریال2:07:21
6,600.7757 ریال1:42:21
6,602.5409 ریال1:28:20
6,591.424 ریال0:42:21
6,591.2037 ریال0:35:23
6,591.2037 ریال0:35:22
6,593.1871 ریال0:28:21
6,592.9667 ریال0:21:23
6,592.5258 ریال0:07:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی