شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0331
  • بالاترین قیمت روز:0.0331
  • پایین ترین قیمت روز:0.033
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.033
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۲:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.0331
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0331 ریال21:22:37
0.033 ریال21:21:56
0.0331 ریال21:15:46
0.0331 ریال21:15:44
0.033 ریال21:14:47
0.0331 ریال21:08:38
0.033 ریال21:07:46
0.0331 ریال19:22:39
0.033 ریال19:21:52
0.0331 ریال19:15:41
0.0331 ریال19:15:40
0.033 ریال19:14:45
0.0331 ریال18:43:36
0.033 ریال18:42:46
0.0331 ریال18:36:39
0.033 ریال18:35:56
0.033 ریال18:35:54
0.0331 ریال18:29:34
0.033 ریال18:28:46
0.0331 ریال18:22:35
0.033 ریال18:21:53
0.0331 ریال18:15:38
0.0331 ریال18:15:38
0.033 ریال18:14:48
0.0331 ریال18:08:39
0.033 ریال18:07:52
0.0331 ریال16:43:30
0.033 ریال16:42:40
0.0331 ریال16:36:34
0.033 ریال16:35:45
0.033 ریال16:35:45
0.0331 ریال16:29:30
0.033 ریال16:28:41
0.0331 ریال14:22:23
0.033 ریال14:21:36
0.0331 ریال14:15:27
0.0331 ریال14:15:26
0.033 ریال14:14:31
0.0331 ریال14:08:26
0.033 ریال14:07:37
0.0331 ریال12:22:19
0.033 ریال12:21:32
0.0331 ریال12:15:28
0.0331 ریال12:15:28
0.033 ریال12:14:32
0.0331 ریال12:08:21
0.033 ریال12:07:32
0.0331 ریال11:22:18
0.033 ریال11:21:33
0.0331 ریال11:15:23
0.0331 ریال11:15:23
0.033 ریال11:14:24
0.0331 ریال11:08:08
0.033 ریال11:07:17
0.0331 ریال11:01:12
0.033 ریال11:00:34
0.033 ریال11:00:34
0.0331 ریال10:57:08
0.033 ریال10:56:17
0.0331 ریال10:50:10
0.0331 ریال10:50:10
0.033 ریال10:49:17
0.0331 ریال10:01:13
0.033 ریال10:00:34
0.033 ریال10:00:34
0.0331 ریال9:57:08
0.033 ریال9:56:17
0.0331 ریال9:50:10
0.0331 ریال9:50:10
0.033 ریال9:49:16
0.0331 ریال9:43:08
0.033 ریال9:42:17
0.0331 ریال9:36:09
0.033 ریال9:35:18
0.033 ریال9:35:16
0.0331 ریال9:29:09
0.033 ریال9:28:16
0.0331 ریال8:43:06
0.033 ریال8:42:14
0.0331 ریال8:36:08
0.033 ریال8:35:15
0.033 ریال8:35:14
0.0331 ریال8:29:07
0.033 ریال8:28:14
0.0331 ریال7:43:06
0.033 ریال7:42:14
0.0331 ریال7:36:07
0.033 ریال7:35:13
0.033 ریال7:35:12
0.0331 ریال7:31:08
0.033 ریال7:16:06
0.0331 ریال7:15:07
0.033 ریال7:14:11
0.0331 ریال7:11:07
0.033 ریال5:43:05
0.0331 ریال5:42:12
0.033 ریال5:36:07
0.0331 ریال5:31:07
0.033 ریال5:29:06
0.0331 ریال5:28:12
0.033 ریال5:26:05
0.0331 ریال5:22:06
0.033 ریال5:21:15
0.0331 ریال5:16:06
0.033 ریال5:01:07
0.0331 ریال5:00:19
0.0331 ریال5:00:18
0.033 ریال4:57:05
0.0331 ریال4:56:13
0.033 ریال4:50:06
0.033 ریال4:50:06
0.0331 ریال4:49:12
0.033 ریال4:46:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی