شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار تایوان / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:1.6687
  • بالاترین قیمت روز:1.6806
  • پایین ترین قیمت روز:1.6633
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6758
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۴:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1.6762
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0075

نمودار کندل استیک دلار تایوان / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6687 ریال15:14:30
1.6682 ریال15:07:28
1.6683 ریال15:00:53
1.6683 ریال15:00:53
1.6684 ریال14:56:32
1.6676 ریال14:49:29
1.6658 ریال14:35:35
1.6658 ریال14:35:34
1.6662 ریال14:28:30
1.6633 ریال14:21:30
1.6664 ریال14:14:27
1.6661 ریال14:07:36
1.6662 ریال13:56:29
1.667 ریال13:49:29
1.6666 ریال13:42:28
1.6682 ریال13:35:29
1.6682 ریال13:35:27
1.6676 ریال13:28:30
1.6677 ریال13:21:29
1.6681 ریال13:14:27
1.668 ریال13:07:27
1.6677 ریال13:00:52
1.6677 ریال13:00:52
1.6696 ریال12:56:29
1.6694 ریال12:49:29
1.6698 ریال12:42:27
1.6684 ریال12:35:29
1.6684 ریال12:35:28
1.6686 ریال12:28:28
1.6687 ریال12:21:28
1.6675 ریال12:14:27
1.6673 ریال12:07:30
1.6659 ریال12:01:17
1.6659 ریال12:01:17
1.6694 ریال11:56:28
1.6678 ریال11:49:26
1.6708 ریال11:42:29
1.6709 ریال11:35:28
1.6709 ریال11:35:27
1.6707 ریال11:21:23
1.6733 ریال11:14:22
1.675 ریال11:07:22
1.6736 ریال11:00:37
1.6736 ریال11:00:37
1.6753 ریال10:56:22
1.6742 ریال10:49:21
1.6754 ریال10:42:22
1.6759 ریال10:35:23
1.6759 ریال10:35:22
1.6753 ریال10:28:20
1.675 ریال10:21:22
1.6754 ریال10:14:21
1.6763 ریال10:07:23
1.677 ریال10:00:41
1.677 ریال10:00:41
1.6765 ریال9:56:22
1.6779 ریال9:49:20
1.6778 ریال9:42:21
1.677 ریال9:35:21
1.677 ریال9:35:20
1.6773 ریال9:28:21
1.677 ریال9:21:22
1.6773 ریال9:14:20
1.6769 ریال9:00:36
1.6769 ریال9:00:36
1.677 ریال8:56:21
1.6774 ریال8:49:20
1.6772 ریال8:42:22
1.677 ریال8:35:22
1.677 ریال8:35:21
1.6778 ریال8:28:21
1.6776 ریال8:14:21
1.6772 ریال8:00:46
1.6772 ریال8:00:45
1.6776 ریال7:56:22
1.6778 ریال7:49:21
1.6782 ریال7:35:23
1.6782 ریال7:35:23
1.6783 ریال7:14:21
1.6776 ریال6:49:21
1.6779 ریال6:35:24
1.6779 ریال6:35:24
1.6785 ریال6:21:20
1.6774 ریال6:14:20
1.6795 ریال6:00:53
1.6795 ریال6:00:53
1.6793 ریال5:49:22
1.6798 ریال5:35:24
1.6798 ریال5:35:24
1.6795 ریال5:14:22
1.6788 ریال5:00:34
1.6788 ریال5:00:34
1.6805 ریال4:49:21
1.6797 ریال4:35:23
1.6797 ریال4:35:22
1.6806 ریال4:14:21
1.6788 ریال3:49:19
1.677 ریال3:00:36
1.677 ریال3:00:36
1.6775 ریال2:49:19
1.677 ریال2:21:20
1.6764 ریال1:49:21
1.6763 ریال1:35:20
1.6763 ریال1:35:19
1.6778 ریال1:21:20
1.6757 ریال1:07:20
1.6756 ریال0:49:17
1.6755 ریال0:35:20
1.6755 ریال0:35:20
1.676 ریال0:21:20
1.6758 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی