شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار تایوان / ین ژاپن تقاضا

  • نرخ فعلی:3.577
  • بالاترین قیمت روز:3.5994
  • پایین ترین قیمت روز:3.5696
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.5889
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۸:۱۶
  • نرخ روز گذشته:3.5914
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0144

نمودار کندل استیک دلار تایوان / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.577 ریال15:28:16
3.5772 ریال15:21:18
3.5755 ریال15:14:15
3.5748 ریال15:07:16
3.5755 ریال14:56:17
3.5759 ریال14:49:16
3.5764 ریال14:42:18
3.5753 ریال14:35:17
3.5753 ریال14:35:17
3.5742 ریال14:28:19
3.5747 ریال14:21:17
3.5765 ریال14:14:16
3.5759 ریال14:07:19
3.5756 ریال13:49:16
3.5768 ریال13:42:17
3.5735 ریال13:35:19
3.5735 ریال13:35:18
3.577 ریال13:28:17
3.5786 ریال13:21:17
3.5789 ریال13:14:16
3.5771 ریال13:07:18
3.5764 ریال13:00:24
3.5764 ریال13:00:24
3.5758 ریال12:56:18
3.5737 ریال12:49:16
3.5736 ریال12:42:18
3.573 ریال12:35:18
3.573 ریال12:35:18
3.5737 ریال12:28:18
3.572 ریال12:21:17
3.5783 ریال12:14:16
3.578 ریال12:07:21
3.5736 ریال11:56:16
3.573 ریال11:49:16
3.5696 ریال11:35:17
3.5696 ریال11:35:16
3.572 ریال11:28:17
3.5724 ریال11:21:16
3.5729 ریال11:14:16
3.5747 ریال11:07:18
3.5725 ریال11:00:28
3.5725 ریال11:00:26
3.5791 ریال10:56:15
3.5775 ریال10:49:15
3.5778 ریال10:42:16
3.5752 ریال10:35:16
3.5752 ریال10:35:15
3.5765 ریال10:28:17
3.5754 ریال10:21:16
3.5767 ریال10:14:15
3.5766 ریال10:07:16
3.5774 ریال10:00:29
3.5774 ریال10:00:26
3.5777 ریال9:56:16
3.5751 ریال9:49:15
3.5755 ریال9:42:15
3.5766 ریال9:35:16
3.5766 ریال9:35:16
3.5759 ریال9:28:16
3.5782 ریال9:21:16
3.5798 ریال9:14:15
3.5794 ریال9:07:17
3.5786 ریال8:56:31
3.5799 ریال8:49:16
3.5812 ریال8:42:15
3.5829 ریال8:35:18
3.5829 ریال8:35:18
3.5836 ریال8:28:18
3.5844 ریال8:21:16
3.5858 ریال8:14:15
3.585 ریال8:07:17
3.5843 ریال8:00:30
3.5843 ریال8:00:29
3.5849 ریال7:56:17
3.584 ریال7:42:16
3.5841 ریال7:35:18
3.5841 ریال7:35:18
3.5847 ریال7:28:18
3.5843 ریال7:21:16
3.5833 ریال7:14:15
3.5819 ریال7:07:17
3.582 ریال6:56:16
3.5828 ریال6:49:14
3.5819 ریال6:42:18
3.5841 ریال6:35:19
3.5841 ریال6:35:18
3.5831 ریال6:28:18
3.5847 ریال6:21:17
3.5839 ریال6:14:15
3.5819 ریال6:07:16
3.5815 ریال6:00:39
3.5815 ریال6:00:32
3.5809 ریال5:56:16
3.5832 ریال5:49:16
3.5815 ریال5:42:17
3.5831 ریال5:35:16
3.5831 ریال5:35:16
3.5884 ریال5:28:17
3.5897 ریال5:21:16
3.5898 ریال5:14:16
3.5907 ریال5:07:16
3.5934 ریال4:56:16
3.598 ریال4:49:14
3.5968 ریال4:42:16
3.5958 ریال4:35:16
3.5958 ریال4:35:15
3.5973 ریال4:28:15
3.5978 ریال4:21:15
3.5984 ریال4:14:14
3.5991 ریال4:07:15
3.5984 ریال4:00:29
3.5984 ریال4:00:27
3.5991 ریال3:56:15
3.5994 ریال3:42:15
3.5984 ریال3:35:15
3.5984 ریال3:35:15
3.5979 ریال3:28:15
3.5981 ریال3:21:14
3.5988 ریال3:14:14
3.5985 ریال3:07:17
3.5988 ریال3:00:23
3.5988 ریال3:00:21
3.5984 ریال2:56:15
3.5977 ریال2:42:17
3.5964 ریال2:35:16
3.5964 ریال2:35:16
3.5972 ریال2:28:16
3.5954 ریال2:21:16
3.5935 ریال2:14:14
3.592 ریال2:07:16
3.5901 ریال1:56:14
3.5902 ریال1:42:16
3.5901 ریال1:28:14
3.5881 ریال1:21:15
3.5891 ریال1:14:15
3.5895 ریال1:07:15
3.5888 ریال0:56:15
3.5898 ریال0:42:15
3.5879 ریال0:35:15
3.5879 ریال0:35:15
3.5889 ریال0:28:15
3.5893 ریال0:21:15
3.5886 ریال0:14:15
3.5889 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی