شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/ISK Bid

  • نرخ فعلی:4.5323
  • بالاترین قیمت روز:4.5712
  • پایین ترین قیمت روز:4.5322
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.5664
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۱:۳۴
  • نرخ روز گذشته:4.5666
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0343

نمودار کندل استیک TWD/ISK Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/ISK Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.5323 ریال23:21:34
4.5322 ریال23:07:36
4.5328 ریال23:01:14
4.5328 ریال23:01:04
4.533 ریال22:42:32
4.5354 ریال22:35:34
4.5354 ریال22:35:34
4.5361 ریال22:28:34
4.5351 ریال22:22:00
4.5367 ریال22:14:59
4.5371 ریال22:08:14
4.5345 ریال21:56:59
4.534 ریال21:49:56
4.5339 ریال21:43:10
4.5357 ریال21:36:30
4.5357 ریال21:36:30
4.5366 ریال21:22:08
4.5359 ریال21:14:55
4.5356 ریال21:08:12
4.5381 ریال20:57:16
4.5382 ریال20:50:17
4.5416 ریال20:43:09
4.5445 ریال20:36:21
4.5445 ریال20:36:18
4.5431 ریال20:28:59
4.5418 ریال20:22:00
4.5453 ریال20:14:59
4.5446 ریال20:08:17
4.5454 ریال20:01:56
4.5454 ریال20:01:54
4.5421 ریال19:57:15
4.5456 ریال19:50:01
4.5428 ریال19:43:08
4.5435 ریال19:36:17
4.5435 ریال19:36:15
4.5468 ریال19:22:16
4.5476 ریال19:08:07
4.5456 ریال18:57:21
4.546 ریال18:49:56
4.5472 ریال18:43:09
4.5473 ریال18:36:26
4.5473 ریال18:36:26
4.5489 ریال18:29:01
4.5514 ریال18:22:20
4.5522 ریال18:14:58
4.5518 ریال18:08:13
4.5521 ریال18:02:29
4.5521 ریال18:02:27
4.549 ریال17:57:07
4.5641 ریال17:50:00
4.5573 ریال17:43:21
4.5567 ریال17:36:20
4.5567 ریال17:36:20
4.553 ریال17:29:00
4.5579 ریال17:22:20
4.5605 ریال17:15:09
4.5612 ریال17:08:21
4.5625 ریال16:56:59
4.561 ریال16:50:00
4.5598 ریال16:43:13
4.5613 ریال16:36:26
4.5613 ریال16:36:25
4.5585 ریال16:29:05
4.5617 ریال16:21:59
4.5593 ریال16:14:54
4.5624 ریال16:08:13
4.564 ریال16:01:51
4.564 ریال16:01:50
4.5614 ریال15:57:19
4.5608 ریال15:49:59
4.5605 ریال15:43:00
4.5626 ریال15:36:08
4.5626 ریال15:36:01
4.5606 ریال15:29:00
4.5622 ریال15:21:58
4.569 ریال15:14:55
4.5686 ریال15:08:01
4.5694 ریال14:57:09
4.5712 ریال14:49:57
4.5688 ریال14:43:20
4.5664 ریال14:36:24
4.5664 ریال14:36:24
4.5666 ریال14:29:04
4.565 ریال14:21:59
4.5665 ریال14:14:49
4.5661 ریال14:08:14
4.5674 ریال14:01:37
4.5674 ریال14:01:37
4.565 ریال13:57:07
4.5677 ریال13:49:53
4.5712 ریال13:43:01
4.5693 ریال13:35:52
4.5693 ریال13:35:52
4.569 ریال13:28:55
4.5702 ریال13:22:03
4.5705 ریال13:14:48
4.5694 ریال13:08:01
4.5688 ریال13:01:29
4.5688 ریال13:01:29
4.5678 ریال12:56:57
4.5669 ریال12:42:50
4.5682 ریال12:36:00
4.5682 ریال12:36:00
4.567 ریال12:28:53
4.5664 ریال12:21:52
4.5646 ریال11:56:47
4.563 ریال11:49:45
4.5609 ریال11:42:59
4.5558 ریال11:35:58
4.5558 ریال11:35:57
4.5545 ریال11:28:25
4.5549 ریال11:21:23
4.5588 ریال11:14:21
4.5593 ریال11:07:26
4.555 ریال11:00:41
4.555 ریال11:00:40
4.5544 ریال10:56:23
4.5611 ریال10:42:25
4.5573 ریال10:35:24
4.5573 ریال10:35:23
4.5562 ریال10:28:23
4.557 ریال10:21:22
4.5585 ریال10:14:20
4.5577 ریال10:07:21
4.5569 ریال9:56:22
4.5561 ریال9:49:19
4.5577 ریال9:42:21
4.5578 ریال9:35:22
4.5578 ریال9:35:21
4.5577 ریال9:28:22
4.5564 ریال9:21:22
4.5575 ریال9:14:20
4.5569 ریال9:07:23
4.5565 ریال9:00:38
4.5565 ریال9:00:38
4.5581 ریال8:56:59
4.5578 ریال8:49:19
4.5583 ریال8:42:22
4.5587 ریال8:35:24
4.5587 ریال8:35:24
4.5632 ریال8:28:22
4.5586 ریال8:21:23
4.5595 ریال8:14:21
4.5629 ریال8:07:23
4.5586 ریال7:49:20
4.5585 ریال7:42:23
4.5595 ریال7:35:23
4.5595 ریال7:35:22
4.5593 ریال7:28:20
4.5583 ریال7:21:23
4.559 ریال7:14:21
4.5583 ریال7:07:23
4.56 ریال7:00:49
4.56 ریال7:00:49
4.557 ریال6:56:23
4.5553 ریال6:49:20
4.559 ریال6:42:25
4.5561 ریال6:35:25
4.5561 ریال6:35:24
4.5572 ریال6:28:24
4.5591 ریال6:21:26
4.5592 ریال6:14:23
4.5598 ریال6:07:25
4.5582 ریال6:00:55
4.5582 ریال6:00:55
4.5585 ریال5:56:22
4.5584 ریال5:49:19
4.5569 ریال5:42:23
4.5558 ریال5:35:24
4.5558 ریال5:35:24
4.5597 ریال5:28:19
4.5594 ریال5:21:21
4.5591 ریال5:14:20
4.5594 ریال5:07:21
4.5591 ریال4:49:18
4.5577 ریال4:42:21
4.5637 ریال4:28:19
4.5647 ریال4:21:19
4.565 ریال4:07:18
4.5648 ریال3:56:20
4.5653 ریال3:42:20
4.5667 ریال3:35:20
4.5667 ریال3:35:20
4.567 ریال3:28:17
4.5665 ریال3:21:18
4.5669 ریال3:07:19
4.5675 ریال2:56:18
4.5677 ریال2:49:17
4.5669 ریال2:42:21
4.568 ریال2:28:19
4.5662 ریال2:21:19
4.5594 ریال2:07:19
4.5634 ریال2:00:37
4.5634 ریال2:00:37
4.5611 ریال1:56:20
4.5622 ریال1:49:17
4.5654 ریال1:42:21
4.5609 ریال1:35:20
4.5609 ریال1:35:20
4.5619 ریال1:28:20
4.5633 ریال1:21:19
4.5631 ریال1:14:18
4.5638 ریال1:07:20
4.5659 ریال0:56:20
4.5644 ریال0:49:17
4.5629 ریال0:42:20
4.5636 ریال0:35:20
4.5636 ریال0:35:20
4.5619 ریال0:28:20
4.5638 ریال0:21:23
4.5639 ریال0:14:19
4.5664 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی