شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/VEF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 779.6558 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 454.6558 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 555.6558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,961 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,104.6558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.65%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی