شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیره ترکیه / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:1.4292
  • بالاترین قیمت روز:1.4323
  • پایین ترین قیمت روز:1.4247
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4307
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۵:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1.4288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4292 ریال23:35:30
1.4292 ریال23:35:30
1.4303 ریال23:28:29
1.4293 ریال23:14:26
1.4294 ریال23:07:26
1.4278 ریال23:00:52
1.4278 ریال23:00:52
1.4294 ریال22:56:22
1.4287 ریال22:49:22
1.4288 ریال22:42:24
1.4294 ریال22:35:25
1.4294 ریال22:35:25
1.4298 ریال22:28:24
1.4271 ریال22:21:23
1.4272 ریال22:14:21
1.4287 ریال22:07:24
1.427 ریال22:00:51
1.427 ریال22:00:51
1.4268 ریال21:56:23
1.427 ریال21:49:24
1.4284 ریال21:42:22
1.4271 ریال21:35:25
1.4271 ریال21:35:25
1.4284 ریال21:28:24
1.4271 ریال21:21:26
1.4266 ریال21:14:23
1.4271 ریال21:07:22
1.4272 ریال21:00:40
1.4272 ریال21:00:40
1.4273 ریال20:56:25
1.4291 ریال20:49:23
1.4285 ریال20:42:26
1.4268 ریال20:35:26
1.4268 ریال20:35:26
1.4275 ریال20:28:23
1.4293 ریال20:21:23
1.4266 ریال20:14:22
1.4259 ریال20:07:27
1.4257 ریال19:56:24
1.4258 ریال19:49:23
1.4247 ریال19:42:26
1.427 ریال19:35:25
1.427 ریال19:35:25
1.4259 ریال19:28:25
1.4261 ریال19:21:23
1.4264 ریال19:14:23
1.4268 ریال19:07:25
1.4284 ریال19:00:43
1.4284 ریال19:00:43
1.4288 ریال18:56:24
1.4286 ریال18:49:23
1.4283 ریال18:42:24
1.4272 ریال18:35:26
1.4272 ریال18:35:26
1.4267 ریال18:28:24
1.4263 ریال18:14:22
1.426 ریال18:07:28
1.4271 ریال18:01:00
1.4271 ریال18:01:00
1.4287 ریال17:49:22
1.4293 ریال17:42:23
1.4297 ریال17:35:26
1.4297 ریال17:35:26
1.4293 ریال17:28:22
1.4299 ریال17:21:21
1.4307 ریال17:14:23
1.4287 ریال17:07:24
1.4269 ریال17:00:57
1.4269 ریال17:00:56
1.4257 ریال16:56:22
1.4259 ریال16:49:21
1.4248 ریال16:42:25
1.4265 ریال16:35:24
1.4265 ریال16:35:24
1.4256 ریال16:28:23
1.4253 ریال16:14:21
1.4247 ریال16:07:22
1.4266 ریال16:00:53
1.4266 ریال16:00:52
1.4258 ریال15:56:23
1.4249 ریال15:49:22
1.4275 ریال15:42:23
1.4264 ریال15:35:23
1.4264 ریال15:35:22
1.4278 ریال15:28:22
1.4264 ریال15:14:21
1.4266 ریال15:07:22
1.4279 ریال15:00:43
1.4279 ریال15:00:43
1.4265 ریال14:56:22
1.4277 ریال14:49:21
1.4264 ریال14:42:23
1.4269 ریال14:21:21
1.4274 ریال14:14:20
1.4281 ریال14:07:24
1.4266 ریال14:00:52
1.4266 ریال14:00:52
1.4268 ریال13:56:23
1.428 ریال13:49:20
1.4269 ریال13:42:23
1.427 ریال13:35:22
1.427 ریال13:35:22
1.4267 ریال13:28:23
1.4268 ریال13:21:22
1.426 ریال13:14:20
1.4271 ریال13:07:23
1.4255 ریال13:00:41
1.4255 ریال13:00:40
1.4258 ریال12:56:22
1.4257 ریال12:49:20
1.4253 ریال12:42:21
1.427 ریال12:35:21
1.427 ریال12:35:20
1.4273 ریال12:28:23
1.4263 ریال12:21:21
1.4262 ریال12:14:21
1.4274 ریال12:07:26
1.4277 ریال12:00:56
1.4277 ریال12:00:54
1.4255 ریال11:56:22
1.4263 ریال11:49:20
1.4254 ریال11:42:22
1.4256 ریال11:35:22
1.4256 ریال11:35:22
1.4278 ریال11:28:22
1.4265 ریال11:21:22
1.4269 ریال11:14:20
1.4272 ریال11:07:21
1.4275 ریال11:00:37
1.4275 ریال11:00:36
1.4269 ریال10:56:20
1.4274 ریال10:42:23
1.4288 ریال10:35:21
1.4288 ریال10:35:21
1.4292 ریال10:28:22
1.4295 ریال10:21:20
1.4294 ریال10:14:19
1.4297 ریال10:07:21
1.4304 ریال10:00:41
1.4304 ریال10:00:41
1.4306 ریال9:56:19
1.4294 ریال9:49:19
1.4301 ریال9:42:21
1.4323 ریال9:35:21
1.4323 ریال9:35:20
1.4313 ریال9:28:21
1.4274 ریال9:21:20
1.4284 ریال9:14:20
1.428 ریال9:07:21
1.4267 ریال9:02:16
1.4267 ریال9:02:16
1.4286 ریال8:49:20
1.4287 ریال8:42:21
1.427 ریال8:35:22
1.427 ریال8:35:22
1.4285 ریال8:28:21
1.4275 ریال8:21:20
1.4294 ریال8:14:20
1.4282 ریال8:07:22
1.428 ریال8:00:45
1.428 ریال8:00:45
1.4281 ریال7:56:22
1.428 ریال7:49:19
1.4281 ریال7:28:21
1.4296 ریال7:21:19
1.4287 ریال7:14:19
1.4299 ریال7:07:20
1.43 ریال7:00:41
1.43 ریال7:00:40
1.4286 ریال6:56:21
1.4288 ریال6:49:21
1.4299 ریال6:42:27
1.4288 ریال6:28:22
1.4298 ریال6:21:21
1.4301 ریال6:14:23
1.4283 ریال6:07:23
1.4294 ریال6:00:55
1.4294 ریال6:00:50
1.4286 ریال5:56:22
1.4297 ریال5:49:21
1.4295 ریال5:42:22
1.4297 ریال5:28:20
1.4283 ریال5:21:21
1.4295 ریال5:14:20
1.4286 ریال5:07:19
1.428 ریال5:00:31
1.428 ریال5:00:31
1.4284 ریال4:56:20
1.4291 ریال4:49:20
1.4301 ریال4:42:20
1.4305 ریال4:35:21
1.4305 ریال4:35:20
1.4292 ریال4:21:19
1.4304 ریال4:14:19
1.4302 ریال4:00:36
1.4302 ریال4:00:36
1.4288 ریال3:56:20
1.4304 ریال3:49:19
1.4292 ریال3:42:21
1.4289 ریال3:35:19
1.4289 ریال3:35:19
1.4303 ریال3:28:20
1.4301 ریال3:21:18
1.4296 ریال3:07:20
1.4309 ریال3:00:39
1.4309 ریال3:00:39
1.431 ریال2:56:21
1.4309 ریال2:49:19
1.4311 ریال2:42:20
1.431 ریال2:28:20
1.4307 ریال2:14:19
1.4314 ریال2:07:20
1.4312 ریال2:00:56
1.4312 ریال2:00:55
1.4311 ریال1:56:20
1.4312 ریال1:49:19
1.4286 ریال1:42:24
1.4289 ریال1:35:21
1.4289 ریال1:35:20
1.4305 ریال1:28:21
1.4306 ریال1:21:20
1.4311 ریال1:14:21
1.4283 ریال1:07:20
1.4287 ریال1:00:37
1.4287 ریال1:00:37
1.4299 ریال0:56:19
1.4286 ریال0:49:19
1.4291 ریال0:42:23
1.4316 ریال0:35:21
1.4316 ریال0:35:21
1.4318 ریال0:28:19
1.4307 ریال0:21:20
1.4305 ریال0:14:20
1.4307 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی