شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیره ترکیه / یوان چین

  • نرخ فعلی:1.0524
  • بالاترین قیمت روز:1.0592
  • پایین ترین قیمت روز:1.051
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0571
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۹:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1.0573
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0049

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0524 ریال22:49:28
1.0519 ریال22:42:29
1.0518 ریال22:14:27
1.0516 ریال22:00:50
1.0516 ریال22:00:48
1.0517 ریال21:49:29
1.0515 ریال21:42:29
1.0518 ریال21:28:29
1.0514 ریال21:14:27
1.051 ریال21:07:32
1.0517 ریال21:00:45
1.0517 ریال21:00:43
1.0511 ریال20:56:31
1.051 ریال20:49:28
1.0511 ریال20:42:34
1.0512 ریال20:35:35
1.0512 ریال20:35:34
1.0513 ریال20:14:28
1.0522 ریال20:07:33
1.0517 ریال20:01:11
1.0517 ریال20:01:05
1.0524 ریال19:56:31
1.052 ریال19:49:28
1.0538 ریال19:42:33
1.0539 ریال19:35:33
1.0539 ریال19:35:32
1.054 ریال19:28:30
1.0543 ریال19:21:32
1.0535 ریال19:14:28
1.0526 ریال19:07:30
1.0535 ریال19:00:50
1.0535 ریال19:00:50
1.053 ریال18:56:30
1.0526 ریال18:49:28
1.0535 ریال18:35:31
1.0535 ریال18:35:29
1.0532 ریال18:21:31
1.0533 ریال18:07:38
1.0539 ریال18:01:27
1.0539 ریال18:01:26
1.0528 ریال17:56:29
1.0534 ریال17:49:27
1.0543 ریال17:42:32
1.0537 ریال17:35:34
1.0537 ریال17:35:34
1.0533 ریال17:28:29
1.053 ریال17:21:28
1.0527 ریال17:14:30
1.0551 ریال17:00:53
1.0551 ریال17:00:53
1.0554 ریال16:56:30
1.056 ریال16:49:25
1.0558 ریال16:42:31
1.0566 ریال16:35:33
1.0566 ریال16:35:32
1.0545 ریال16:28:28
1.0535 ریال16:21:28
1.0532 ریال16:14:29
1.0544 ریال16:07:30
1.0541 ریال16:00:58
1.0541 ریال16:00:57
1.0554 ریال15:56:28
1.0548 ریال15:49:27
1.0538 ریال15:42:28
1.0533 ریال15:35:34
1.0533 ریال15:35:34
1.053 ریال15:28:27
1.0529 ریال15:14:25
1.053 ریال15:00:48
1.053 ریال15:00:44
1.0525 ریال14:42:28
1.0526 ریال14:35:31
1.0527 ریال14:21:28
1.0526 ریال14:14:25
1.0528 ریال14:00:48
1.0528 ریال14:00:48
1.0527 ریال13:42:27
1.0538 ریال13:35:30
1.0538 ریال13:35:29
1.0534 ریال13:28:29
1.0531 ریال13:14:25
1.0528 ریال13:00:44
1.0528 ریال13:00:44
1.053 ریال12:49:24
1.0528 ریال12:42:27
1.0534 ریال12:28:25
1.0524 ریال12:21:24
1.0525 ریال12:14:25
1.0526 ریال12:07:30
1.0527 ریال12:00:55
1.0527 ریال12:00:54
1.0532 ریال11:56:25
1.0538 ریال11:49:22
1.0536 ریال11:35:27
1.0536 ریال11:35:26
1.0543 ریال11:28:24
1.0541 ریال11:21:22
1.054 ریال11:14:19
1.0543 ریال11:00:36
1.0543 ریال11:00:35
1.0554 ریال10:56:19
1.0547 ریال10:49:19
1.0545 ریال10:42:20
1.0548 ریال10:35:21
1.0548 ریال10:35:21
1.0549 ریال10:28:18
1.0546 ریال10:14:18
1.0547 ریال9:56:19
1.0551 ریال9:49:18
1.0554 ریال9:42:19
1.0562 ریال9:35:20
1.0562 ریال9:35:19
1.0592 ریال9:28:20
1.0576 ریال9:00:35
1.0576 ریال9:00:34
1.0577 ریال8:56:20
1.0576 ریال8:49:17
1.0577 ریال8:42:19
1.0576 ریال8:28:19
1.0575 ریال8:21:19
1.0577 ریال8:14:18
1.0576 ریال8:07:23
1.0577 ریال7:49:18
1.0579 ریال7:35:20
1.0579 ریال7:35:19
1.0577 ریال7:21:22
1.058 ریال7:14:18
1.0578 ریال7:07:19
1.058 ریال6:56:19
1.0579 ریال6:49:17
1.058 ریال6:42:20
1.0578 ریال6:35:22
1.0578 ریال6:35:21
1.0567 ریال6:28:20
1.0566 ریال6:14:51
1.0576 ریال6:00:45
1.0576 ریال6:00:45
1.0573 ریال5:49:18
1.0568 ریال5:42:19
1.0569 ریال5:35:19
1.0569 ریال5:35:18
1.058 ریال5:14:18
1.0585 ریال5:07:19
1.0583 ریال5:00:35
1.0583 ریال5:00:35
1.0581 ریال4:21:18
1.0578 ریال4:14:17
1.0577 ریال3:56:18
1.0576 ریال3:49:18
1.0577 ریال3:35:20
1.0577 ریال3:35:19
1.0576 ریال3:28:18
1.0574 ریال3:21:17
1.0575 ریال3:14:17
1.0566 ریال3:07:17
1.0565 ریال3:00:29
1.0565 ریال3:00:29
1.0564 ریال2:56:18
1.0568 ریال2:49:17
1.0565 ریال2:42:21
1.0569 ریال2:28:17
1.0571 ریال2:14:18
1.0561 ریال2:07:19
1.0569 ریال2:00:40
1.0569 ریال2:00:40
1.0575 ریال1:56:19
1.0568 ریال1:49:18
1.0564 ریال1:42:18
1.0554 ریال1:35:18
1.0554 ریال1:35:18
1.0565 ریال1:21:19
1.0567 ریال1:14:18
1.0572 ریال1:00:28
1.0572 ریال1:00:27
1.0574 ریال0:56:18
1.0575 ریال0:49:17
1.0577 ریال0:35:20
1.0577 ریال0:35:20
1.0575 ریال0:21:21
1.0571 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی