شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیره ترکیه / پزوی آرژانتین

  • نرخ فعلی:10.1694
  • بالاترین قیمت روز:10.2131
  • پایین ترین قیمت روز:10.1585
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.2048
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۱:۲۳
  • نرخ روز گذشته:10.2011
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0317

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / پزوی آرژانتین در روز جاری

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / پزوی آرژانتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.1694 ریال21:21:23
10.1688 ریال21:14:20
10.1706 ریال21:07:20
10.1696 ریال21:00:35
10.1696 ریال21:00:34
10.1735 ریال20:56:22
10.1744 ریال20:49:20
10.1713 ریال20:42:23
10.1691 ریال20:35:22
10.1691 ریال20:35:22
10.1795 ریال20:28:21
10.1733 ریال20:21:21
10.1742 ریال20:14:19
10.1727 ریال20:07:23
10.1703 ریال20:00:43
10.1703 ریال20:00:43
10.1685 ریال19:56:21
10.1694 ریال19:49:19
10.1674 ریال19:42:23
10.1747 ریال19:35:22
10.1747 ریال19:35:22
10.1705 ریال19:28:21
10.1679 ریال19:21:20
10.1599 ریال19:14:20
10.1728 ریال19:07:23
10.1725 ریال19:00:37
10.1725 ریال19:00:36
10.1767 ریال18:56:20
10.1769 ریال18:49:19
10.1759 ریال18:42:21
10.1755 ریال18:35:23
10.1755 ریال18:35:23
10.178 ریال18:28:20
10.1592 ریال18:14:19
10.1766 ریال18:07:23
10.1834 ریال18:00:51
10.1834 ریال18:00:50
10.1786 ریال17:49:18
10.1833 ریال17:42:20
10.1829 ریال17:35:23
10.1829 ریال17:35:22
10.1894 ریال17:28:19
10.1853 ریال17:21:19
10.1786 ریال17:14:19
10.1739 ریال17:07:21
10.1728 ریال17:00:46
10.1728 ریال17:00:44
10.1758 ریال16:56:19
10.1746 ریال16:49:18
10.1715 ریال16:42:22
10.1696 ریال16:28:20
10.1692 ریال16:21:19
10.1702 ریال16:07:20
10.1699 ریال16:00:45
10.1699 ریال16:00:45
10.1586 ریال15:56:20
10.1585 ریال15:49:19
10.1642 ریال15:42:21
10.1646 ریال15:28:19
10.1652 ریال15:14:18
10.1634 ریال15:07:20
10.1649 ریال15:00:35
10.1649 ریال15:00:35
10.1636 ریال14:56:20
10.1649 ریال14:49:18
10.1673 ریال14:42:20
10.1679 ریال14:35:19
10.1679 ریال14:35:19
10.1683 ریال14:28:20
10.166 ریال14:21:19
10.1663 ریال14:14:17
10.1716 ریال14:07:21
10.1656 ریال14:00:46
10.1656 ریال14:00:45
10.1727 ریال13:56:21
10.173 ریال13:49:17
10.1743 ریال13:42:20
10.1712 ریال13:28:20
10.1723 ریال13:14:17
10.1741 ریال13:07:20
10.1731 ریال13:00:33
10.1731 ریال13:00:32
10.1745 ریال12:56:19
10.1724 ریال12:49:18
10.175 ریال12:42:18
10.1752 ریال12:35:19
10.1752 ریال12:35:18
10.1754 ریال12:28:20
10.1793 ریال12:21:19
10.1747 ریال12:14:18
10.1823 ریال12:07:23
10.1837 ریال12:00:42
10.1837 ریال12:00:42
10.1778 ریال11:56:19
10.1801 ریال11:49:17
10.1817 ریال11:42:19
10.1867 ریال11:35:19
10.1867 ریال11:35:19
10.1917 ریال11:28:19
10.1935 ریال11:21:19
10.1984 ریال11:14:17
10.1962 ریال11:07:18
10.1967 ریال11:00:31
10.1967 ریال11:00:30
10.1955 ریال10:56:18
10.1973 ریال10:49:17
10.1981 ریال10:42:20
10.1993 ریال10:35:19
10.1993 ریال10:35:18
10.199 ریال10:28:19
10.1966 ریال10:21:18
10.1978 ریال10:14:17
10.1955 ریال10:07:19
10.1967 ریال10:00:36
10.1967 ریال10:00:36
10.1987 ریال9:56:17
10.1991 ریال9:49:17
10.1997 ریال9:42:18
10.192 ریال9:35:19
10.192 ریال9:35:18
10.2086 ریال9:28:18
10.1775 ریال9:21:18
10.1864 ریال9:14:17
10.1784 ریال9:07:19
10.1781 ریال9:02:12
10.1781 ریال9:02:12
10.1842 ریال8:56:20
10.1857 ریال8:49:18
10.1782 ریال8:42:19
10.1783 ریال8:28:19
10.1848 ریال8:14:18
10.1837 ریال8:00:40
10.1837 ریال8:00:40
10.1834 ریال7:56:19
10.1839 ریال7:49:17
10.1851 ریال7:42:18
10.1834 ریال7:35:18
10.1834 ریال7:35:18
10.1825 ریال7:28:19
10.1854 ریال7:21:18
10.1824 ریال7:14:17
10.1849 ریال6:56:19
10.1851 ریال6:49:18
10.1849 ریال6:21:19
10.1857 ریال6:14:20
10.186 ریال6:00:44
10.186 ریال6:00:41
10.1858 ریال5:56:20
10.1863 ریال5:42:20
10.186 ریال5:35:21
10.186 ریال5:35:20
10.1858 ریال5:28:18
10.1861 ریال5:14:18
10.186 ریال5:00:28
10.186 ریال5:00:27
10.1899 ریال4:49:17
10.1931 ریال4:35:19
10.1931 ریال4:35:18
10.1928 ریال4:00:33
10.1928 ریال4:00:32
10.1929 ریال3:56:18
10.192 ریال3:49:17
10.1926 ریال3:42:19
10.1914 ریال3:35:18
10.1914 ریال3:35:17
10.1913 ریال3:28:18
10.1922 ریال3:14:18
10.1963 ریال3:00:35
10.1963 ریال3:00:35
10.1956 ریال2:49:17
10.208 ریال2:42:18
10.2033 ریال2:35:17
10.2033 ریال2:35:17
10.2078 ریال2:28:19
10.2057 ریال2:21:16
10.2068 ریال2:14:17
10.2081 ریال2:07:18
10.2096 ریال2:00:45
10.2096 ریال2:00:45
10.2078 ریال1:56:18
10.2075 ریال1:49:17
10.2021 ریال1:42:21
10.203 ریال1:28:19
10.2054 ریال1:21:18
10.2043 ریال1:14:19
10.1972 ریال1:07:18
10.199 ریال1:00:32
10.199 ریال1:00:32
10.196 ریال0:56:18
10.1949 ریال0:49:16
10.2014 ریال0:42:20
10.2113 ریال0:35:19
10.2113 ریال0:35:19
10.2118 ریال0:28:17
10.2131 ریال0:21:19
10.2107 ریال0:14:18
10.2048 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی