شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

/ درهم امارات

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 3.6731 3.6731 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۱۴:۳۵:۱۱
لیر ترکیه / دلار 0.1549 0.1519 0.1551 0.152 (1.97%) 0.003 ۱۸:۴۳:۰۴
/ درهم امارات 2.6229 2.591 2.6229 2.593 (1.06%) 0.0276 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 3.8575 3.8334 3.862 3.8406 (0.46%) 0.0177 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 0.548 0.5421 0.548 0.5431 (0.92%) 0.005 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 4.09 4.0478 4.0904 4.0559 (0.82%) 0.0334 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 4.5668 4.5291 4.5761 4.5529 (0.32%) 0.0146 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 0.0342 0.034 0.0343 0.0341 (0%) 0 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 0.057 0.057 0.057 0.057 (0.18%) 0.0001 ۱۶:۲۸:۱۷
/ درهم امارات 2.2607 2.2491 2.27 2.2592 (0.15%) 0.0033 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 0.7202 0.7111 0.7202 0.7111 (1.29%) 0.0092 ۱۸:۴۹:۱۴
/ درهم امارات 0.5176 0.5171 0.5182 0.5172 (0.1%) 0.0005 ۱۸:۴۹:۱۴
/ درهم امارات 0.4738 0.4737 0.4739 0.4737 (0.04%) 0.0002 ۱۷:۳۵:۱۵
/ درهم امارات 0.155 0.1505 0.1561 0.1505 (4.52%) 0.0068 ۱۸:۴۹:۱۴
/ درهم امارات 0.3525 0.3458 0.3527 0.3475 (0.72%) 0.0025 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 2.217 2.2021 2.2241 2.2078 (0.37%) 0.0081 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 0.9001 0.8876 0.9017 0.888 (1.53%) 0.0136 ۱۸:۴۹:۱۴
/ درهم امارات 0.0458 0.0458 0.0463 0.046 (1.3%) 0.0006 ۱۸:۳۵:۱۶
/ درهم امارات 0.9779 0.9778 0.978 0.9778 (0.02%) 0.0002 ۱۴:۳۵:۱۶
/ درهم امارات 0.3709 0.3649 0.3711 0.3649 (1.95%) 0.0071 ۱۸:۴۹:۱۴
/ درهم امارات 2.5733 2.5702 2.5822 2.58 (0.24%) 0.0063 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 0.1127 0.1123 0.1128 0.1125 (0.36%) 0.0004 ۱۸:۴۹:۱۴
/ درهم امارات 0.5689 0.5582 0.5691 0.5582 (1.97%) 0.011 ۱۸:۴۹:۱۴
/ درهم امارات 0.1214 0.1213 0.1216 0.1214 (0.25%) 0.0003 ۱۸:۱۴:۱۳
VEF/AED 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
/ درهم امارات 0.2037 0.2035 0.2062 0.204 (2.16%) 0.0044 ۱۸:۴۹:۱۱
/ درهم امارات 0.2332 0.2328 0.2335 0.2329 (0.21%) 0.0005 ۱۸:۱۴:۱۳
/ درهم امارات 11.72 11.66 11.76 11.73 (0%) 0 ۱۸:۱۴:۱۰
/ درهم امارات 5.1812 5.1743 5.1829 5.1815 (0.01%) 0.0004 ۱۸:۳۵:۱۳
TRY/AUD 0.2521 0.2472 0.2528 0.2472 (1.78%) 0.0044 ۱۸:۴۹:۱۴
TRY/ARS 9.9837 9.7938 9.9879 9.7971 (1.95%) 0.191 ۱۸:۴۹:۱۴
TRY/BBD 0.3159 0.3061 0.3161 0.31 (1.97%) 0.0061 ۱۸:۴۹:۱۴
TRY/BHD 0.0583 0.0573 0.0584 0.0573 (1.92%) 0.0011 ۱۸:۳۵:۱۶
TRY/BRL 0.79 0.7783 0.7904 0.7855 (0.61%) 0.0048 ۱۸:۴۹:۱۵
TRY/CAD 0.2172 0.2152 0.218 0.2153 (0.7%) 0.0015 ۱۸:۴۹:۱۵
TRY/CHF 0.1476 0.1455 0.1478 0.1455 (1.51%) 0.0022 ۱۸:۴۹:۱۱
TRY/CLP 129.32 127.67 129.37 128.78 (0.46%) 0.59 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/CNY 1.0993 1.0796 1.0998 1.0796 (1.87%) 0.0202 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/CZK 3.8 3.76 3.82 3.77 (1.06%) 0.04 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/DKK 1.0393 1.0284 1.0416 1.0293 (0.88%) 0.0091 ۱۸:۴۹:۱۱
TRY/EGP 2.4454 2.401 2.4464 2.401 (1.89%) 0.0454 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/EUR 0.1393 0.1378 0.1396 0.1379 (0.87%) 0.0012 ۱۸:۳۵:۱۷
TRY/GBP 0.1246 0.1226 0.1248 0.1227 (1.39%) 0.0017 ۱۸:۴۹:۱۵
TRY/HKD 1.2006 1.1785 1.2011 1.1785 (1.92%) 0.0226 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/HUF 49.66 49.45 49.85 49.49 (0.28%) 0.14 ۱۸:۴۹:۱۵
TRY/IDR 2505.77 2484.59 2530.73 2484.59 (0.9%) 22.27 ۱۸:۴۹:۱۵
TRY/INR 11.68 11.45 11.69 11.45 (2.1%) 0.24 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/ISK 21.52 21.26 21.56 21.43 (0.28%) 0.06 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/JMD 21.22 20.82 21.23 20.82 (1.97%) 0.41 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/JOD 0.1098 0.1079 0.11 0.1079 (1.95%) 0.0021 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/JPY 16.6933 16.4164 16.7017 16.4164 (1.8%) 0.2955 ۱۸:۴۹:۱۱
TRY/KES 16.2 15.9 16.21 15.9 (1.95%) 0.31 ۱۸:۴۹:۱۵
TRY/KRW 187.89 186.26 189.47 186.26 (0.93%) 1.73 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/LBP 235.2 230.79 235.27 230.79 (1.95%) 4.51 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/LKR 29.19 28.65 29.2 28.65 (1.95%) 0.56 ۱۸:۴۹:۱۵
TRY/LTL 0 0.6872 0.6943 0.6913 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
TRY/MAD 1.5303 1.5096 1.5375 1.5335 (0.14%) 0.0021 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/MXN 3.6713 3.6252 3.7046 3.7046 (2.16%) 0.0785 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/MYR 0.6706 0.6595 0.6757 0.6595 (1.73%) 0.0114 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/NAD 2.7311 2.7143 2.7728 2.7326 (0.08%) 0.0022 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/NOK 1.6295 1.611 1.6483 1.611 (1.74%) 0.0281 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/NPR 18.55 18.39 18.6 18.39 (0.92%) 0.17 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/NZD 0.2569 0.253 0.2579 0.253 (1.58%) 0.004 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/OMR 0.0596 0.0585 0.0597 0.0585 (2.05%) 0.0012 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/PAB 0.1547 0.152 0.1549 0.152 (1.91%) 0.0029 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/PHP 7.92 7.74 7.92 7.74 (2.45%) 0.19 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/PKR 25.71 25.23 25.71 25.23 (1.98%) 0.5 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/PLN 0.6334 0.6269 0.6351 0.6292 (0.37%) 0.0023 ۱۸:۴۹:۱۱
TRY/QAR 0.564 0.5547 0.5643 0.5603 (2.09%) 0.0117 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/RON 0.6747 0.666 0.675 0.6663 (1.07%) 0.0071 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/RUB 12.2 12.1 12.29 12.12 (0.74%) 0.09 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/SAR 0.5818 0.571 0.5821 0.571 (1.94%) 0.0111 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/SEK 1.5355 1.5218 1.5467 1.528 (0.64%) 0.0098 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/SGD 0.2211 0.2164 0.2215 0.2164 (2.22%) 0.0048 ۱۸:۴۹:۱۱
TRY/THB 5.03 4.97 5.05 4.97 (1.41%) 0.07 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/ZAR 2.7734 2.7235 2.797 2.7338 (1.07%) 0.0292 ۱۸:۴۹:۱۱
TRY/TWD 4.67 4.6 4.69 4.6 (1.74%) 0.08 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/VEF 12063.2266 11836.9225 12070.33 11836.9225 (1.96%) 231.5374 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/XAF 91.31 90.07 91.37 90.07 (2.53%) 2.28 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/XCD 0.4212 0.4133 0.4215 0.4133 (1.96%) 0.0081 ۱۸:۴۹:۱۶
TRY/XOF 92.72 90.57 92.77 90.57 (2.42%) 2.19 ۱۸:۴۹:۱۶
/ درهم امارات 0 9.5298 9.5298 9.5298 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 1.0166 1.0166 1.0166 (0%) 0 ۹ فروردین
TRY/UAH 4.3547 4.2734 4.3586 4.2734 (1.95%) 0.0832 ۱۸:۴۹:۱۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی