شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TOPIX Composite

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 81.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 159.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,047 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 255.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.26%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی