شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,616.95 1,616.95 1,616.95 1,616.95 2019/07/26 1398/05/04 1398-05-04
1,658.32 1,658.32 1,678.99 1,658.32 2019/07/25 1398/05/03 1398-05-03
1,617.28 1,617.28 1,617.28 1,617.28 2019/04/26 1398/02/06 1398-02-06
1,666.95 1,577.92 1,666.95 1,577.92 2019/03/20 1397/12/29 1397-12-29
1,650.84 1,556.33 1,666.95 1,556.33 2019/03/19 1397/12/28 1397-12-28
1,562.85 1,541.69 1,562.85 1,541.69 2018/12/26 1397/10/05 1397-10-05
1,540.38 1,540.38 1,562.85 1,541.69 2018/12/25 1397/10/04 1397-10-04
1,431.05 1,431.05 1,431.05 1,431.05 2018/04/23 1397/02/03 1397-02-03

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی