شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بات تایلند / پزوی مکزیک تقاضا

  • نرخ فعلی:0.6962
  • بالاترین قیمت روز:0.7076
  • پایین ترین قیمت روز:0.6943
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.707
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.7078
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0116

نمودار کندل استیک بات تایلند / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک بات تایلند / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6962 ریال17:36:18
0.6962 ریال17:36:16
0.6965 ریال17:29:16
0.6962 ریال17:22:12
0.6964 ریال17:14:57
0.6954 ریال17:08:24
0.6944 ریال17:01:53
0.6944 ریال17:01:53
0.6943 ریال16:57:00
0.6953 ریال16:49:58
0.6957 ریال16:43:09
0.6949 ریال16:36:09
0.6949 ریال16:36:06
0.6961 ریال16:29:07
0.6959 ریال16:22:07
0.6966 ریال16:15:00
0.696 ریال16:08:13
0.6956 ریال15:57:19
0.6946 ریال15:36:11
0.6946 ریال15:36:11
0.6949 ریال15:29:00
0.6953 ریال15:22:05
0.696 ریال15:14:53
0.6953 ریال15:08:09
0.6949 ریال15:01:34
0.6949 ریال15:01:34
0.6951 ریال14:43:08
0.6955 ریال14:36:01
0.6955 ریال14:36:00
0.6946 ریال14:28:53
0.6947 ریال14:21:58
0.696 ریال14:14:53
0.6958 ریال14:08:06
0.6956 ریال13:56:56
0.6961 ریال13:49:52
0.6954 ریال13:42:56
0.6971 ریال13:35:59
0.6971 ریال13:35:57
0.6988 ریال13:28:49
0.6986 ریال13:21:54
0.6987 ریال13:14:48
0.6991 ریال13:07:52
0.6986 ریال13:01:29
0.6986 ریال13:01:29
0.6977 ریال12:56:50
0.6981 ریال12:49:50
0.6974 ریال12:42:49
0.6973 ریال12:35:55
0.6973 ریال12:35:54
0.6974 ریال12:28:53
0.6965 ریال12:21:50
0.6976 ریال12:14:50
0.6977 ریال12:07:53
0.6981 ریال12:02:45
0.6981 ریال12:02:45
0.6985 ریال11:56:51
0.7001 ریال11:49:41
0.6999 ریال11:42:53
0.7018 ریال11:35:51
0.7018 ریال11:35:51
0.702 ریال11:28:28
0.7018 ریال11:21:28
0.7015 ریال11:14:22
0.7017 ریال11:07:30
0.7014 ریال10:56:25
0.702 ریال10:49:22
0.7019 ریال10:42:25
0.702 ریال10:35:25
0.702 ریال10:35:25
0.7023 ریال10:28:23
0.7029 ریال10:21:23
0.703 ریال10:14:21
0.7029 ریال10:07:22
0.7028 ریال10:00:34
0.7028 ریال10:00:34
0.7031 ریال9:56:22
0.7026 ریال9:49:19
0.7029 ریال9:42:22
0.7031 ریال9:28:23
0.7027 ریال9:21:23
0.7028 ریال9:14:20
0.7027 ریال9:07:21
0.7031 ریال8:56:18
0.7036 ریال8:43:12
0.7035 ریال8:35:19
0.7035 ریال8:35:19
0.704 ریال8:28:17
0.7039 ریال8:21:20
0.7044 ریال8:14:18
0.7038 ریال8:07:18
0.7045 ریال8:00:40
0.7045 ریال8:00:40
0.7041 ریال7:56:18
0.705 ریال7:49:16
0.7043 ریال7:42:20
0.7046 ریال7:28:19
0.705 ریال7:21:20
0.7048 ریال7:07:20
0.7041 ریال6:56:19
0.7044 ریال6:42:19
0.7051 ریال6:28:19
0.7052 ریال6:21:21
0.7056 ریال6:14:18
0.7058 ریال6:00:47
0.7058 ریال6:00:46
0.7059 ریال5:56:19
0.7057 ریال5:49:18
0.7061 ریال5:42:20
0.7054 ریال5:35:19
0.7054 ریال5:35:18
0.7056 ریال5:28:19
0.7055 ریال5:21:20
0.7058 ریال5:14:18
0.7061 ریال4:49:17
0.7063 ریال4:28:17
0.706 ریال4:21:17
0.7062 ریال4:07:18
0.7058 ریال3:56:18
0.706 ریال3:49:15
0.7061 ریال3:42:17
0.706 ریال3:21:18
0.7057 ریال2:56:17
0.7062 ریال2:42:18
0.7064 ریال2:35:18
0.7064 ریال2:35:18
0.7065 ریال2:28:16
0.7068 ریال2:21:17
0.7066 ریال1:56:17
0.7064 ریال1:49:18
0.7058 ریال1:35:18
0.7058 ریال1:35:18
0.7066 ریال1:07:17
0.707 ریال0:56:17
0.7072 ریال0:42:19
0.7071 ریال0:35:16
0.7071 ریال0:35:15
0.7072 ریال0:28:16
0.7076 ریال0:21:17
0.707 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی